***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 18:16
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-2.804.550 -2.804.550 -2.804.550 -16.532.381 19.336.931 2.804.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.077 -579.077 -579.077 -23.520.688 -23.520.688 -24.099.765 -24.099.765
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.077 -579.077 -579.077 0 -579.077 -579.077
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 100.521.433 -4.625.113 95.896.320 227.802 96.124.122 -111.291.392 -23.520.688 -134.812.080 3.565.971 3.565.971
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.169 106.467.509 -110.356.606 -33.521.565 -143.878.171 4.843.267 4.843.267
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-2.884.465 -2.884.465 -2.884.465 -30.637.100 33.521.565 2.884.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.918 -855.918 24.869 -831.049 -24.219.180 -24.219.180 -25.050.229 -25.050.229
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -24.219.180 -24.219.180 -24.219.180 -24.219.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.918 -855.918 24.869 -831.049 0 -831.049 -831.049
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 107.952.559 -5.629.602 102.322.957 429.038 102.751.995 -140.993.706 -24.219.180 -165.212.886 -20.206.962 -20.206.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.594.993 -42.724.020
Dönem Karı (Zararı)
-24.219.180 -23.520.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.219.180 -23.520.688
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.427.294 32.638.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 7.830.553 7.065.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.138
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.065.371 1.043.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.185.973 1.056.655
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.602 -12.979
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-32.637 -26.743
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.396.512 20.545.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.904 -373.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.599.416 20.919.436
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.245.580 4.132.336
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -78.085 -81.315
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -33.280
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -33.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.983.636 -50.997.834
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.364.181 -5.918.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.055 4.313.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.287.126 -10.231.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
821.127 -1.796.051
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
821.127 -1.796.051
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.196.640 1.103.389
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-588.539 15.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.041.180 -44.122.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.682.527 17.357.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.641.347 -61.479.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 511.150 78.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
767.445 -371.559
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
767.445 -371.559
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
381.687 -66.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
725.495 79.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
725.495 79.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.224.478 -41.880.057
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-629.485 -843.963
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.927.250 -4.483.858
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.733 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 33.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 33.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.480.614 -6.689.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.293.077 -6.552.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.537 -136.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.705.996 1.770.446
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.705.996 1.770.446
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
32.637 26.743
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
200.990 374.834
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.189.782 48.781.588
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.800.000 84.221.629
Kredilerden Nakit Girişleri
113.800.000 84.221.629
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.586.752 -24.190.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.794.078 -24.133.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.207.326 -57.126
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 -18.041.801 10.877.870
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-719.166 -642.537
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-15.262.499 -21.485.066
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.857.525 1.573.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.916.297 220.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.773.822 1.794.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.404.075 6.220.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.177.897 8.014.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.177.897 5.404.075
Ticari Alacaklar
47.454.580 40.951.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.440.095 5.223.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.014.485 35.727.359
Diğer Alacaklar
271.686 233.183
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
271.686 233.183
Stoklar
35.230.072 33.033.432
Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.317.371 728.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
85.213 84.633
Diğer Dönen Varlıklar
6 772.672 1.607.262
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
772.672 1.607.262
ARA TOPLAM
106.309.491 82.042.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.309.491 82.042.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
378.435 404.168
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
378.435 404.168
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
7 202.446.383 199.356.877
Arazi ve Arsalar
55.380.000 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.742.607 2.920.000
Binalar
30.131.564 31.220.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
110.954.417 106.028.425
Taşıtlar
143.451 179.795
Mobilya ve Demirbaşlar
1.035.496 1.157.624
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.058.848 2.471.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.102.918 1.624.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
908.976 881.173
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
908.976 881.173
Peşin Ödenmiş Giderler
1.705.996 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.705.996 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.548.707 202.273.046
TOPLAM VARLIKLAR
313.858.198 284.315.576
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.197.917 65.871.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.197.917 65.871.458
Banka Kredileri
8 113.983.636 65.864.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.214.281 6.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.923.349 32.053.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.923.349 32.053.279
Banka Kredileri
8 26.703.255 31.409.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.220.094 644.242
Ticari Borçlar
95.289.835 80.069.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 17.443.762 27.397.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 77.846.073 52.671.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 996.566 485.416
Diğer Borçlar
5.496.035 22.812.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.058.225 22.100.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.437.810 712.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
795.622 413.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
795.622 413.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
452.622 572.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 452.622 572.776
ARA TOPLAM
246.151.946 202.278.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.151.946 202.278.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.608.275 48.222.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.608.275 48.222.711
Banka Kredileri
8 55.362.265 47.112.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.246.010 1.110.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.666.214 6.039.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.666.214 6.039.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 22.638.725 22.930.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.913.214 77.193.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.065.160 279.472.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-20.206.962 4.843.267
Ödenmiş Sermaye
11 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.751.995 106.467.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
102.322.957 106.063.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.952.559 110.837.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.629.602 -4.773.684
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
429.038 404.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-140.993.706 -110.356.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.219.180 -33.521.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-20.206.962 4.843.267
TOPLAM KAYNAKLAR
313.858.198 284.315.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.2 169.587.657 56.034.279 54.288.576
Satışların Maliyeti
13 -145.281.027 -137.839.240 -44.898.834 -45.879.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.456.455 31.748.417 11.135.445 8.409.071
BRÜT KAR (ZARAR)
40.456.455 31.748.417 11.135.445 8.409.071
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.888.351 -7.299.985 -3.150.878 -2.516.466
Pazarlama Giderleri
14 -18.917.467 -17.021.388 -5.827.134 -5.716.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -1.229.181 -991.538 -352.731 -309.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.069.402 6.105.973 829.387 3.338.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -18.587.385 -11.892.479 -9.441.242 -2.860.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.096.527 649.000 -6.807.153 344.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.637 60.025 0 562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.063.890 709.025 -6.807.153 344.956
Finansman Gelirleri
16 2.652.590 1.231.421 2.091.952 196.313
Finansman Giderleri
16 -23.885.965 -25.542.449 -7.915.589 -9.450.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.297.265 -23.602.003 -12.630.790 -8.909.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
78.085 81.315 -342.813 42.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 78.085 81.315 -342.813 42.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.219.180 -23.520.688 -12.973.603 -8.866.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.219.180 -23.520.688 -12.973.603 -8.866.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.219.180 -23.520.688 -12.973.603 -8.866.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-831.049 -579.077 -318.981 101.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.069.899 -723.848 -398.728 126.480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 213.981 144.771 79.747 -25.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
213.981 144.771 79.747 -25.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-831.049 -579.077 -318.981 101.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.050.229 -24.099.765 -13.292.584 -8.765.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-25.050.229 -24.099.765 -13.292.584 -8.765.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884418


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9146 17,9311 % -0,04  
Euro 18,3837 18,4056 % -0,69  
Sterlin 21,6835 21,7922 % -0,69  
Frank 18,9555 19,0697 % -0,20  
Riyal 4,7590 4,7829 % -0,10  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 10,80  
Altın Gr. 1.038 1.038 5,29  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.948 7.028 36,00  
Yarım 3.385 3.436 18,00  
Çeyrek 1.698 1.717 8,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,49  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 0,26  
B. Petrol 97,85 97,85 -1,75