***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 19:49
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 -110.356.606 -33.522.723 -143.879.329 4.842.108 4.842.108
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-961.502 -961.502 -961.502 -32.561.221 33.522.723 961.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -244.112 -244.112 0 -244.112 -5.631.257 -5.631.257 -5.875.369 -5.875.369
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -5.631.257 -5.631.257 -5.631.257 -5.631.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -244.112 -244.112 0 -244.112 0 -244.112 -244.112
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 109.875.522 -5.017.796 104.857.726 404.168 105.261.894 -142.917.827 -5.631.257 -148.549.084 -1.033.261 -1.033.261
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 106.992.106 -6.926.648 100.065.458 607.886 100.673.344 -140.034.411 -26.781.617 -166.816.028 -23.888.755 -23.888.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-947.208 -947.208 -947.208 -25.834.409 26.781.617 947.208 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-356.718 -356.718 0 -356.718 -16.704.369 -16.704.369 -17.061.087 -17.061.087
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -16.704.369 -16.704.369 -16.704.369 -16.704.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-356.718 -356.718 0 -356.718 0 -356.718 -356.718
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 106.044.898 -7.283.366 98.761.532 607.886 99.369.418 -165.868.820 -16.704.369 -182.573.189 -40.949.842 -40.949.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.065.861 -2.253.807
Dönem Karı (Zararı)
-16.704.369 -5.631.257
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.704.369 -5.631.257
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.476.271 11.528.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 - 6 2.907.034 2.585.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzelt 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
454.937 318.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
492.808 318.522
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-37.871 448
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3 -38.442 -32.637
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.004.756 5.947.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-164.709 -64.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.169.465 6.011.594
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.775.822 2.965.410
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.627.836 -255.584
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.395.121 -7.968.104
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.234.987 -7.664.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.225.415 -857.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.009.572 -6.806.271
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.168.510 821.804
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.168.510 821.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.812.479 9.319.884
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.316.834 -278.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.933.253 -11.384.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.613.311 -11.130.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.319.942 -254.603
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
486.539 772.719
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.647 -158.236
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-478.647 -158.236
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-601.764 665.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.692 -62.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-201.692 -62.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.623.219 -2.070.662
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-442.642 -183.145
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.497.907 -2.590.933
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.983.447 -2.685.891
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.913.098 -2.647.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.349 -38.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.281.498 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.281.498 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
38.442 32.637
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
165.600 62.321
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.801.458 14.104.027
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.860.000 63.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
85.860.000 63.400.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.519.186 -28.484.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.631.917 -28.477.670
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
112.731 -6.955
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 -3.218.736 -17.851.181
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.163 -285.472
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-6.980.457 -2.674.695
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.762.310 9.259.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
536.755 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.225.555 9.259.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.897.159 5.404.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.671.604 14.663.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.671.604 19.897.159
Ticari Alacaklar
59.428.517 50.543.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 7.676.022 4.807.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 51.752.495 45.736.541
Diğer Alacaklar
296.682 256.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
296.682 256.474
Stoklar
38.634.155 32.821.676
Peşin Ödenmiş Giderler
1.479.489 162.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.479.489 162.655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.473 36.163
Diğer Dönen Varlıklar
1.889.442 779.836
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 1.889.442 779.836
ARA TOPLAM
111.444.362 104.497.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.444.362 104.497.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
557.286 557.286
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
557.286 557.286
Diğer Alacaklar
14.325 5.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.325 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 218.622.540 206.327.636
Arazi ve Arsalar
55.380.000 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.818.389 2.881.366
Binalar
30.827.488 31.230.919
Tesis, Makine ve Cihazlar
111.083.849 111.601.564
Taşıtlar
119.222 131.336
Mobilya ve Demirbaşlar
1.069.319 1.122.844
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17.324.273 3.979.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 1.647.256 1.868.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 857.342 855.050
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
857.342 855.050
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.281.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.281.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.698.749 210.895.509
TOPLAM VARLIKLAR
333.143.111 315.393.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.940.055 128.915.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.940.055 128.915.970
Banka Kredileri
7 103.619.863 127.708.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.320.192 1.207.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.454.238 44.834.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.454.238 44.834.179
Banka Kredileri
7 53.903.601 44.068.496
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 550.637 765.683
Ticari Borçlar
115.957.672 94.638.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 15.895.924 12.883.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 100.061.748 81.754.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.055.625 731.239
Diğer Borçlar
874.520 4.295.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 157.276 3.376.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
717.244 919.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.068.404 1.670.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.068.404 1.670.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
569.470 606.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 569.470 606.627
ARA TOPLAM
278.919.984 275.691.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
278.919.984 275.691.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.525.333 30.882.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.525.333 30.882.559
Banka Kredileri
7 61.627.752 28.721.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.897.581 2.161.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.343.205 9.847.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.343.205 9.847.143
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 21.142.278 22.859.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
162.153 1.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
162.153 1.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.172.969 63.590.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.092.953 339.282.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-40.949.842 -23.888.755
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.369.418 100.673.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.761.532 100.065.458
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 106.044.898 106.992.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.283.366 -6.926.648
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
607.886 607.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-165.868.820 -140.034.411
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.704.369 -26.781.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-40.949.842 -23.888.755
TOPLAM KAYNAKLAR
333.143.111 315.393.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 68.732.903 66.604.163
Satışların Maliyeti
11 -56.496.509 -51.985.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.236.394 14.618.260
BRÜT KAR (ZARAR)
11 12.236.394 14.618.260
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.457.854 -2.788.802
Pazarlama Giderleri
12 -7.065.060 -7.010.658
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -499.820 -454.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.462.306 2.017.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.969.151 -4.348.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.293.185 2.032.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 38.442 32.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.254.743 2.065.283
Finansman Gelirleri
15 2.476.791 200.088
Finansman Giderleri
15 -14.554.253 -8.152.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.332.205 -5.886.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.627.836 255.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.627.836 255.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.704.369 -5.631.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.704.369 -5.631.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.704.369 -5.631.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 16 -0,39770000 -0,13410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-356.718 -244.112
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-445.897 -305.140
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 89.179 61.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
89.179 61.028
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-356.718 -244.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.061.087 -5.875.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-17.061.087 -5.875.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933714


BIST
17:592.862
Değişim :  -0,21% |  -6,00
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.212.038 % 10,00  
POLHO 6,38 192.321.755 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.246 % 9,99  
BARMA 47,90 56.421.171 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9495 17,9639 % 0,14  
Euro 18,4043 18,4139 % -0,64  
Sterlin 21,6773 21,7861 % -0,72  
Frank 18,9261 19,0401 % -0,36  
Riyal 4,7643 4,7882 % 0,01  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 4,76  
Altın Gr. 1.034 1.034 1,72  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.934 6.998 6,00  
Yarım 3.379 3.421 3,00  
Çeyrek 1.694 1.710 1,00  
Gümüş.Ons 20,50 20,54 0,21  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,10  
B. Petrol 97,62 97,62 -1,98