***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 20:34
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.169 106.467.509 -110.356.606 -33.521.565 -143.878.171 4.843.267 4.843.267
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-1.922.988 -1.922.988 -1.922.988 -31.598.577 33.521.565 1.922.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -536.937 -536.937 24.869 -512.068 -11.245.575 -11.245.575 -11.757.643 -11.757.643
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -11.245.575 -11.245.575 -11.245.575 -11.245.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -536.937 -536.937 24.869 -512.068 0 -512.068 -512.068
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 108.914.036 -5.310.621 103.603.415 429.038 104.032.453 -141.955.183 -11.245.575 -153.200.758 -6.914.376 -6.914.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 106.992.106 -6.926.648 100.065.458 607.886 100.673.344 -140.034.411 -26.781.617 -166.816.028 -23.888.755 -23.888.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-1.892.067 -1.892.067 -1.892.067 -24.889.550 26.781.617 1.892.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.117 -605.117 0 -605.117 -35.311.552 -35.311.552 -35.916.669 -35.916.669
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -35.311.552 -35.311.552 -35.311.552 -35.311.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.117 -605.117 0 -605.117 0 -605.117 -605.117
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 105.100.039 -7.531.765 97.568.274 607.886 98.176.160 -164.923.961 -35.311.552 -200.235.513 -59.805.424 -59.805.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.748.423 1.701.705
Dönem Karı (Zararı)
-35.311.551 -11.245.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-35.311.551 -11.245.575
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.948.258 23.569.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.810.040 5.191.672
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
972.245 714.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.010.116 714.104
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-37.871 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-38.442 -32.637
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.665.649 11.810.834
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-291.335 -158.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.956.984 11.968.863
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.276.135 6.306.130
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.736.098 -420.901
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.444.142 -10.235.693
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.970.879 -3.666.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.195.254 1.228.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.775.625 -4.894.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.697.557 -2.096.855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.697.557 -2.096.855
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.790.281 -10.031.517
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.840.684 -157.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.498.044 4.609.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.386.407 -13.812.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.111.637 18.421.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
677.215 1.375.524
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-860.337 -297.462
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-860.337 -297.462
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.077.978 -60.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
618.315 89.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
618.315 89.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.807.435 2.087.934
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-940.988 -386.229
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.441.119 -4.813.230
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 50.603
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.055.756 -5.054.379
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -22.935.953 -4.965.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.803 -88.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.281.498 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.281.498 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
38.442 32.641
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
293.426 157.905
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.558.482 17.233.776
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.692.100 94.300.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 121.692.100 94.300.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.274.556 -47.000.951
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -93.477.746 -46.993.996
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
203.190 -6.955
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 -3.351.149 -17.485.851
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -519.157 -542.175
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-15.988.756 -12.037.247
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.631.060 14.122.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
929.475 1.016.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.701.585 15.138.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.897.159 5.404.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.195.574 20.543.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.195.574 19.897.159
Ticari Alacaklar
66.401.184 50.543.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.889.018 4.807.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 56.512.166 45.736.541
Diğer Alacaklar
292.056 256.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
292.056 256.474
Stoklar
39.611.957 32.821.676
Peşin Ödenmiş Giderler
2.003.339 162.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.003.339 162.655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 50.865 36.163
Diğer Dönen Varlıklar
6 2.423.847 779.836
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.423.847 779.836
ARA TOPLAM
115.978.822 104.497.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.978.822 104.497.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
557.286 557.286
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
557.286 557.286
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
7 224.001.586 206.327.636
Arazi ve Arsalar
55.380.000 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.755.478 2.881.366
Binalar
30.424.255 31.230.919
Tesis, Makine ve Cihazlar
110.169.752 111.601.564
Taşıtlar
107.108 131.336
Mobilya ve Demirbaşlar
1.120.498 1.122.844
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.044.495 3.979.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.451.260 1.868.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
853.037 855.050
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
853.037 855.050
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.281.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.281.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.869.168 210.895.509
TOPLAM VARLIKLAR
342.847.990 315.393.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.879.709 128.915.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.879.709 128.915.970
Banka Kredileri
8 116.469.058 127.708.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.410.651 1.207.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.779.314 44.834.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.779.314 44.834.179
Banka Kredileri
8 58.968.618 44.068.496
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 810.696 765.683
Ticari Borçlar
129.845.651 94.638.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.243.325 12.883.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 107.602.326 81.754.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.246.301 731.239
Diğer Borçlar
1.563.426 4.295.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 24.862 3.376.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.538.564 919.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
592.190 1.670.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
592.190 1.670.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
568.157 606.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 568.157 606.627
ARA TOPLAM
311.474.748 275.691.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.474.748 275.691.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.371.928 30.882.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.371.928 30.882.559
Banka Kredileri
8 58.106.656 28.721.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.265.272 2.161.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.672.667 9.847.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 10.672.667 9.847.143
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 20.971.917 22.859.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
162.154 1.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
162.154 1.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.178.666 63.590.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.653.414 339.282.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-59.805.424 -23.888.755
Ödenmiş Sermaye
11 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.176.160 100.673.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.568.274 100.065.458
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 105.100.039 106.992.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.531.765 -6.926.648
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
607.886 607.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-164.923.961 -140.034.411
Net Dönem Karı veya Zararı
-35.311.552 -26.781.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-59.805.424 -23.888.755
TOPLAM KAYNAKLAR
342.847.990 315.393.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 142.975.180 129.703.203 74.242.277 63.099.040
Satışların Maliyeti
13 -121.879.067 -100.382.193 -65.382.558 -48.396.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.096.113 29.321.010 8.859.719 14.702.751
BRÜT KAR (ZARAR)
21.096.113 29.321.010 8.859.719 14.702.751
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.013.877 -5.737.473 -3.556.023 -2.948.671
Pazarlama Giderleri
14 -14.575.791 -13.090.333 -7.510.731 -6.079.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -999.054 -876.450 -499.234 -421.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.237.801 3.240.015 1.775.495 1.222.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -13.969.975 -9.146.143 -5.000.824 -4.797.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.224.783 3.710.626 -5.931.598 1.677.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39.713 32.637 1.271 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.185.070 3.743.263 -5.930.327 1.677.980
Finansman Gelirleri
16 2.801.811 560.637 325.020 360.550
Finansman Giderleri
16 -27.664.391 -15.970.376 -13.110.138 -7.818.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.047.650 -11.666.476 -18.715.445 -5.779.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.736.098 420.901 108.262 165.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.736.098 420.901 108.262 165.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.311.552 -11.245.575 -18.607.183 -5.614.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.311.552 -11.245.575 -18.607.183 -5.614.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-35.311.552 -11.245.575 -18.607.183 -5.614.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 12 -0,84080000 -0,26780000 -0,44300000 -0,13370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-605.117 -512.068 -248.399 -267.956
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.396 -671.171 -310.499 -366.031
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 24.869 24.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 151.279 134.234 62.100 73.206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
151.279 134.234 62.100 73.206
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-605.117 -512.068 -248.399 -267.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.916.669 -11.757.643 -18.855.582 -5.882.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-35.916.669 -11.757.643 -18.855.582 -5.882.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956461


BIST18:052.857
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9511 17,9527 % -0,03  
Euro 18,2430 18,2695 % 0,09  
Sterlin 21,5729 21,6811 % -0,07  
Frank 18,8988 19,0126 % -0,03  
Riyal 4,7675 4,7914 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 1,53  
Altın Gr. 1.028 1.028 0,53  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.897 6.965 9,00  
Yarım 3.360 3.405 4,00  
Çeyrek 1.685 1.702 2,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,23 -0,05  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,04  
B. Petrol 94,27 94,27 -0,83