***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 23:16
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 253.928 75.887.715 -1.927.321 73.960.394 73.960.394 -1.438.892 -1.438.892 180.580 180.580 -1.258.312 -88.715.513 -7.513.775 -96.229.288 16.726.722 16.726.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-3.262.050 -3.262.050 -3.262.050 0 -4.251.725 7.513.775 3.262.050 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.139.333 -285.275 854.058 854.058 922.531 922.531 6.359 6.359 928.890 -21.951.369 -21.951.369 -20.168.421 -20.168.421
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -21.951.369 -21.951.369 -21.951.369 -21.951.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.139.333 -285.275 854.058 854.058 922.531 922.531 6.359 6.359 928.890 0 1.782.948 1.782.948
Sermaye Arttırımı
20.000.000 1 0 0 0 20.000.001 20.000.001
Sermaye Azaltımı
-15.000.000 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
-7.435.911 -7.435.911 -7.435.911 0 -14.515.458 21.951.369 7.435.911 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.978 -668.978 -668.978 339.664 339.664 -5.085 -5.085 334.579 -15.898.480 -15.898.480 -16.232.879 -16.232.879
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -15.898.480 -15.898.480 -15.898.480 -15.898.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.978 -668.978 -668.978 339.664 339.664 -5.085 -5.085 334.579 0 -334.399 -334.399
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 181.854 5.157 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.710.231 -548.538
Dönem Karı (Zararı)
-15.898.480 -21.951.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.898.480 -21.951.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.393.682 29.439.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 7.928.186 7.517.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
924.113 54.941
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 924.113 33.066
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 21.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
928.164 518.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 762.560 601.737
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
165.604 -179.924
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.753.058 10.668.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36,39 -106.552 -251.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36,39 10.859.610 10.919.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.353.543 10.849.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -151.370 -74.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -342.012 -93.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-342.012 -93.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.230.329 -7.659.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.659.825 -3.184.410
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
537.814 -783.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.197.639 -2.401.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
895.569 -219.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
895.569 -219.049
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.321.447 516.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-70.778 864.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.064.907 -4.844.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.400.091 -13.317.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.664.816 8.473.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
293.391 25.564
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.217.595 -479.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.083 -337.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-189.083 -337.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.725.531 -170.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -1.015.300 -377.630
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
734.063 -6.935.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.040.075 93.392
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.040.075 93.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.425.954 -7.270.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.966.955 -7.229.342
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -458.999 -40.835
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.058 -10.451
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.058 -10.451
Alınan Faiz
105.884 251.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.743.125 8.066.085
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.001
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.000.000 56.113.000
Kredilerden Nakit Girişleri
21.000.000 56.113.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.695.340 -50.201.087
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.202.875 -50.201.087
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.492.465
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
10.679.182 -6.925.954
Ödenen Faiz
-10.726.967 -10.919.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.701.169 582.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
49.036 69.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.750.205 651.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.279.656 2.627.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.029.861 3.279.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.029.861 3.279.656
Ticari Alacaklar
30.220.232 23.949.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.152.863 4.163.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 26.067.369 19.786.209
Diğer Alacaklar
150.848 146.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.868 24.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 139.980 121.114
Stoklar
11 18.053.981 15.732.534
Peşin Ödenmiş Giderler
244.418 173.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 244.418 173.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.364 37.924
Diğer Dönen Varlıklar
156.623 1.013.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31 156.623 1.013.737
ARA TOPLAM
55.871.327 44.332.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.871.327 44.332.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.318 233.674
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 227.318 233.674
Diğer Alacaklar
6.189 40.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.189 40.282
Maddi Duran Varlıklar
15 123.711.844 132.282.130
Arazi ve Arsalar
42.326.198 46.734.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.318.475 2.732.046
Binalar
12.481.343 14.584.751
Tesis, Makine ve Cihazlar
65.527.713 67.140.106
Taşıtlar
4.734
Mobilya ve Demirbaşlar
996.306 960.279
Yapılmakta Olan Yatırımlar
61.809 125.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 735.447 365.456
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
735.447 365.456
Peşin Ödenmiş Giderler
13 340.000 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.000 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.020.798 133.261.542
TOPLAM VARLIKLAR
180.892.125 177.594.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.199.699 1.686.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.199.699 1.686.411
Banka Kredileri
1.015.204 1.523.820
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
184.495 162.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.594.815 25.925.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 35.594.815 25.925.740
Banka Kredileri
35.594.815 25.925.740
Diğer Finansal Yükümlülükler
26 6.155.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6.155.971
Ticari Borçlar
55.494.439 40.738.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 6.871.543 3.923.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.622.896 36.815.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 607.440 314.049
Diğer Borçlar
11.689.396 941.281
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11.231.129 551.948
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 458.267 389.333
Türev Araçlar
25 344.130 854.561
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
344.130 854.561
Ertelenmiş Gelirler
13 1.425.402 207.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.425.402 207.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
407.084 493.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 407.084 493.496
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 6.000
ARA TOPLAM
106.762.405 77.323.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.762.405 77.323.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.026.312 71.194.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 61.026.312 71.194.608
Banka Kredileri
60.805.533 70.789.333
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
220.779 405.275
Türev Araçlar
25 88.052
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
88.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.808.524 3.225.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 3.808.524 3.225.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 8.969.461 9.204.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.804.297 83.712.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.566.702 161.036.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
325.423 16.558.302
Ödenmiş Sermaye
32 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.447.513 71.552.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.447.513 71.552.402
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 66.329.087 73.764.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.881.574 -2.212.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.157 -329.422
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-176.697 -516.361
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-176.697 -516.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 186.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 186.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.482.696 -77.967.238
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.898.480 -21.951.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
325.423 16.558.302
TOPLAM KAYNAKLAR
180.892.125 177.594.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 162.711.852 132.658.370
Satışların Maliyeti
33 -125.523.465 -103.952.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.188.387 28.706.192
BRÜT KAR (ZARAR)
33 37.188.387 28.706.192
Genel Yönetim Giderleri
35 -7.593.187 -6.964.584
Pazarlama Giderleri
35 -20.807.319 -18.386.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
35 -980.761 -781.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 5.257.494 4.924.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -12.860.185 -12.378.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
204.429 -4.880.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 342.012 93.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
546.441 -4.787.581
Finansman Gelirleri
39 899.822 3.835.461
Finansman Giderleri
39 -17.496.113 -21.073.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.049.850 -22.026.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
151.370 74.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 151.370 74.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.898.480 -21.951.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.898.480 -21.951.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.898.480 -21.951.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başina Zarar 43 -0,35330000 -0,53170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-668.978 854.058
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 814.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -836.223 -356.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42 167.245 396.017
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
324.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
167.245 71.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
334.579 928.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-6.356 7.949
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -6.356 7.949
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
424.580 1.153.164
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
424.580 1.153.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42 -83.645 -232.223
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.271 -1.590
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-84.916 -230.633
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.399 1.782.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.232.879 -20.168.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.232.879 -20.168.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589577


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76