***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 21:05
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

ansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Transferler
-1.553.637 -1.553.637 -1.553.637 -20.397.732 21.951.369 1.553.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-455.058 -455.058 -455.058 97.441 97.441 -3.507 -3.507 -3.319.164 -3.319.164 -3.680.288 -3.680.288
Dönem Karı (Zararı)
-3.319.164 -3.319.164 -3.319.164 -3.319.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-455.058 -455.058 -455.058 97.441 97.441 -3.507 -3.507 -361.124 -361.124
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 72.211.361 -2.667.654 69.543.707 69.543.707 -418.920 -418.920 183.432 183.432 -98.364.970 -3.319.164 -101.684.134 12.878.014 12.878.014
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 181.854 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-1.494.890 -1.494.890 -1.494.890 -14.403.590 15.898.480 1.494.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.877 -332.877 -332.877 123.155 123.155 -6.903.038 -6.903.038 -7.112.760 -7.112.760
Dönem Karı (Zararı)
-6.903.038 -6.903.038 -6.903.038 -6.903.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.877 -332.877 -332.877 123.155 123.155 -209.722 -209.722
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 64.834.197 -3.214.451 61.619.746 61.619.746 -53.542 -53.542 181.854 181.854 -106.886.286 -6.903.038 -113.789.324 -6.787.337 -6.787.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
430.608 3.356.958
Dönem Karı (Zararı)
-6.903.038 -3.319.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.903.038 -3.319.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.671.024 10.236.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 4.164.143 3.925.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.000 932.474
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.000 932.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
391.585 499.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
414.585 318.465
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23.000 181.269
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-23.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.492.274 5.056.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.240 -35.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.544.514 5.092.669
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
860.719 -171.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -158.030 -6.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.847 -190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-50.847 -190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.964.888 -3.065.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.367.536 -8.984.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.623.959 538.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.743.577 -9.523.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-876.688 -9.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-876.688 -9.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
79.410 -2.485.714
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
137.659 -323.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.859.422 7.017.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.192.939 1.584.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.052.361 5.433.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
277.809 63.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.158.923 310.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.959 1.346.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
468.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.959 877.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
803.098 3.851.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-372.490 -494.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.957.521 -1.344.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.847 190
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.847 190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.800.868 -1.380.023
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.756.159 -1.321.613
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -44.709 -58.410
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.280.702
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.280.702
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.230
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.230
Alınan Faiz
52.972 35.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.597.298 -2.327.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.800.000 23.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
28.800.000 23.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.248.891 -28.313.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.248.891 -28.313.940
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 11.736.876 7.428.558
Ödenen Faiz
-6.885.283 -5.192.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.124.211 -314.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
610 -228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.123.601 -314.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.029.861 3.279.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
906.260 2.964.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
906.260 7.029.861
Ticari Alacaklar
35.676.739 30.220.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.860.797 4.152.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.815.942 26.067.369
Diğer Alacaklar
184.495 150.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.458 10.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
170.037 139.980
Stoklar
17.974.571 18.053.981
Peşin Ödenmiş Giderler
106.759 244.418
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
106.759 244.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.866 15.364
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.010.020 156.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.010.020 156.623
ARA TOPLAM
55.866.710 55.871.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.866.710 55.871.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Diğer Alacaklar
6.189 6.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.189 6.189
Maddi Duran Varlıklar
5 122.362.678 123.711.844
Arazi ve Arsalar
42.326.198 42.326.198
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.251.031 2.318.475
Binalar
11.641.019 12.481.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
64.784.856 65.527.713
Mobilya ve Demirbaşlar
1.099.404 996.306
Yapılmakta Olan Yatırımlar
260.170 61.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 721.338 735.447
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
721.338 735.447
Peşin Ödenmiş Giderler
2.620.702 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.620.702 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.938.225 125.020.798
TOPLAM VARLIKLAR
181.804.935 180.892.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.054.905 1.199.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.054.905 1.199.699
Banka Kredileri
7 9.858.370 1.015.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 196.535 184.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.106.451 35.594.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.106.451 35.594.815
Banka Kredileri
7 30.106.451 35.594.815
Ticari Borçlar
58.308.436 55.494.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.669.683 6.871.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.638.753 48.622.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
885.249 607.440
Diğer Borçlar
23.481.004 11.689.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.968.005 11.231.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
512.999 458.267
Türev Araçlar
284.526 344.130
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
284.526 344.130
Ertelenmiş Gelirler
266.479 1.425.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
266.479 1.425.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 384.084 407.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
384.084 407.084
ARA TOPLAM
123.771.134 106.762.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.771.134 106.762.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.766.196 61.026.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.766.196 61.026.312
Banka Kredileri
7 51.646.789 60.805.533
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 119.407 220.779
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.295.941 3.808.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.295.941 3.808.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 8.759.001 8.969.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.821.138 73.804.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.592.272 180.566.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-6.787.337 325.423
Ödenmiş Sermaye
10 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.619.746 63.447.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.619.746 63.447.513
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 64.834.197 66.329.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.214.451 -2.881.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
128.312 5.157
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-53.542 -176.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-53.542 -176.697
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 181.854
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 181.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.886.286 -92.482.696
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.903.038 -15.898.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-6.787.337 325.423
TOPLAM KAYNAKLAR
181.804.935 180.892.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 92.260.333 84.459.379 47.633.876 41.566.971
Satışların Maliyeti
11 -74.532.997 -64.769.974 -39.876.928 -31.535.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.727.336 19.689.405 7.756.948 10.031.449
BRÜT KAR (ZARAR)
17.727.336 19.689.405 7.756.948 10.031.449
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.425.002 -3.753.718 -2.258.242 -1.993.610
Pazarlama Giderleri
12 -10.757.802 -10.666.244 -5.083.492 -5.400.942
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-567.685 -496.508 -290.769 -271.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.149.808 3.259.075 2.041.374 1.427.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.741.285 -4.343.956 -497.355 -3.031.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.385.370 3.688.054 1.668.464 761.569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.667 190 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.460.037 3.688.244 1.668.464 761.569
Finansman Gelirleri
14 403.756 582.052 212.670 265.720
Finansman Giderleri
14 -9.924.861 -7.595.773 -4.664.488 -3.762.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.061.068 -3.325.477 -2.783.354 -2.735.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
158.030 6.313 16.754 61.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 158.030 6.313 16.754 61.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.903.038 -3.319.164 -2.766.600 -2.673.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.903.038 -3.319.164 -2.766.600 -2.673.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.903.038 -3.319.164 -2.766.600 -2.673.739
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başina Zarar -0,15340000 -0,07380000 -0,06150000 -0,05940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-332.877 -455.058 -67.379 -244.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.096 -568.823 -84.223 -305.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 83.219 113.765 16.844 61.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
83.219 113.765 16.844 61.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
123.155 93.934 -1.149 -89.146
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -4.384 0 -4.384
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 -4.384 0 -4.384
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
153.944 121.801 -1.436 -107.049
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
153.944 121.801 -1.436 -107.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -30.789 -23.483 287 22.287
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 877 0 877
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-30.789 -24.360 287 21.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.722 -361.124 -68.528 -333.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.112.760 -3.680.288 -2.835.128 -3.007.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.112.760 -3.680.288 -2.835.128 -3.007.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623353


BIST18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9161 17,9225 % -0,20  
Euro 18,2262 18,2438 % -0,06  
Sterlin 21,6287 21,7372 % 0,18  
Frank 18,8016 18,9149 % -0,55  
Riyal 4,7643 4,7882 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -5,17  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,91  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.875 6.942 -14,00  
Yarım 3.350 3.394 -7,00  
Çeyrek 1.680 1.696 -4,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 -0,09  
B. Petrol 92,63 92,63 -2,47