***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:59
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Transferler
-6.663.489 -6.663.489 -6.663.489 -15.287.880 21.951.369 6.663.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-672.670 -672.670 -672.670 318.914 318.914 -3.507 -3.507 315.407 -7.380.679 -7.380.679 -7.737.942 -7.737.942
Dönem Karı (Zararı)
-7.380.679 -7.380.679 -7.380.679 -7.380.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-672.670 -672.670 -672.670 318.914 318.914 -3.507 -3.507 315.407 -357.263 -357.263
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 0 0 0 0 67.101.509 0 -2.885.266 0 64.216.243 64.216.243 0 -197.447 -197.447 183.432 183.432 -14.015 -93.255.118 -7.380.679 -100.635.797 8.820.360 8.820.360
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 181.854 5.157 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-2.242.289 -2.242.289 -2.242.289 -13.656.191 15.898.480 2.242.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.469 -326.469 -326.469 176.697 176.697 176.697 -11.764.547 -11.764.547 -11.914.319 -11.914.319
Dönem Karı (Zararı)
Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -3.635.961 -2.130.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -70.947 -159.897
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.239.169 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.239.169
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.230 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.230
Alınan Faiz
77.354 57.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-797.152 -9.719.017
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.355.266 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.355.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.800.000 22.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
55.800.000 22.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.679.376 -31.938.080
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.679.376 -31.938.080
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -8.791.641 8.237.832
Ödenen Faiz
-11.481.401 -8.018.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.414.910 1.564.237
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.760 15.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.409.150 1.580.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.029.861 3.279.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.620.711 4.859.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.620.711 7.029.861
Ticari Alacaklar
34.492.204 30.220.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.854.251 4.152.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.637.953 26.067.369
Diğer Alacaklar
175.196 150.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.458 10.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.738 139.980
Stoklar
21.465.619 18.053.981
Peşin Ödenmiş Giderler
585.929 244.418
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
585.929 244.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.590 15.364
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.848.919 156.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.848.919 156.623
ARA TOPLAM
61.200.168 55.871.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.200.168 55.871.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Diğer Alacaklar
26.189 6.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.189 6.189
Maddi Duran Varlıklar
5 123.865.628 123.711.844
Arazi ve Arsalar
42.326.198 42.326.198
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.125.567 2.318.475
Binalar
11.210.285 12.481.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
64.182.566 65.527.713
Mobilya ve Demirbaşlar
1.068.288 996.306
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.952.724 61.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 712.997 735.447
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
712.997 735.447
Peşin Ödenmiş Giderler
1.579.169 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.579.169 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.411.301 125.020.798
TOPLAM VARLIKLAR
187.611.469 180.892.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.166.872 1.199.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.166.872 1.199.699
Banka Kredileri
7 32.000.000 1.015.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 166.872 184.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.356.229 35.594.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.356.229 35.594.815
Banka Kredileri
7 20.356.229 35.594.815
Ticari Borçlar
64.377.889 55.494.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.648.643 6.871.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.729.246 48.622.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
996.801 607.440
Diğer Borçlar
2.925.047 11.689.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.439.488 11.231.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
485.559 458.267
Türev Araçlar
299.730 344.130
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
299.730 344.130
Ertelenmiş Gelirler
294.404 1.425.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
294.404 1.425.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 384.084 407.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76