***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2020 17:44***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.461 29.651.939 29.651.939
Transferler
-672.461 672.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.425 5.279.651 5.278.226 5.278.226
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.165 34.930.165
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.165 34.930.165
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.212 -446.876 -504.088 -504.088
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.252.660 -6.342.600
Dönem Karı (Zararı)
-446.876 5.279.651
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 -446.876 5.279.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
431.399 1.674.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 122.336 158.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
286.117 64.561
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 286.117 64.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 -5.937 1.451.046
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 28.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.822.747 -13.284.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.679.371 -2.331.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.679.371 -2.331.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.470.640 -13.799.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 7.470.640 -13.799.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.207.482 2.715.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.207.482 2.715.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.782 131.492
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -119.782 131.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.807.270 -6.330.268
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
31 -96.179 -12.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.325 -12.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.325 -12.537
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -24.325 -12.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.623
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
25 0 -2.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.228.335 -6.357.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.228.335 -6.357.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.720.178 12.077.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.948.513 5.720.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.948.513 5.720.178
Ticari Alacaklar
3.842.032 9.521.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.842.032 9.521.403
Diğer Alacaklar
22.498.166 28.352.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 22.498.166 28.352.158
Peşin Ödenmiş Giderler
34.000 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.000 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.203 1.688.550
Diğer Dönen Varlıklar
5.478 7.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.478 7.260
ARA TOPLAM
37.329.392 45.323.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.329.392 45.323.549
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
785.637 713.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 785.637 713.155
Maddi Duran Varlıklar
595.816 168.084
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 64.985 109.955
Mobilya ve Demirbaşlar
20 0 12.808
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 530.831 45.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
466.473 461.635
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 466.473 461.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 35.267 13.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.883.193 1.356.067
TOPLAM VARLIKLAR
39.212.585 46.679.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.824
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
165.824
Ticari Borçlar
3.705.978 9.913.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.705.978 9.913.460
Diğer Borçlar
16.560 30.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11-22 16.560 30.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 1.458.431
Kısa Vadeli Karşılıklar
261.377 41.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 52.985 41.919
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
60.654 166.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 60.654 166.912
ARA TOPLAM
4.210.393 11.610.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.210.393 11.610.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.639 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.639 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 393.639 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
182.474 138.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 182.474 138.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.113 138.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.786.506 11.749.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.426.079 34.930.165
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-85.116 -27.904
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
52 -85.116 -27.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
387.469 165.444
Yasal Yedekler
34 387.469 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 7.570.602 2.512.974
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -446.876 5.279.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.426.079 34.930.165
TOPLAM KAYNAKLAR
39.212.585 46.679.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 440.082.096 468.092.136
Satışların Maliyeti
-438.595.719 -470.906.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.377 -2.814.042
BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.377 -2.814.042
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -3.008.119 -2.532.661
Pazarlama Giderleri
47-48 -820.873 -807.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 27.794.675 51.555.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -26.324.552 -38.924.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-872.492 6.476.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 422.169 110.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-450.323 6.587.013
Finansman Gelirleri
51 101.957 286.973
Finansman Giderleri
51 -104.447 -143.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-452.813 6.730.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.937 -1.451.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.458.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 5.937 7.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-446.876 5.279.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
-446.876 5.279.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-446.876 5.279.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.212 -1.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -73.349 -1.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.137 402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.137 402
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.212 -1.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-504.088 5.278.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-504.088 5.278.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832162


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1720 8,2130 % -1,13  
Frank 6,7569 6,7976 % -2,28  
Riyal 1,7498 1,7585 % -1,51  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.612 -2,63  
Altın Gr. 343 343 0,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,47 14,51 0,02  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,01  
B. Petrol 29,73 29,73 0,10