***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 21:05
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 67.529 4.804.347 633.059 17.875.216 17.875.216 0 17.875.216
Transferler
24.348 608.711 -633.059 -24.348 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.151.153 1.151.153 1.151.153 0 1.151.153
Dönem Karı (Zararı)
1.151.153 1.151.153 1.151.153 0 1.151.153
Kar Payları
-114.580 -114.580 -114.580 0 -114.580
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.151.153 18.887.441 18.911.789 0 18.911.789
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 19.588.922 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
26.682 1.801.604 -1.828.286 -26.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
948.784 948.784 948.784 0 948.784
Dönem Karı (Zararı)
948.784 948.784 948.784 0 948.784
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 948.784 20.511.024 20.537.706 0 20.537.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.026.712 76.190
Dönem Karı (Zararı)
948.784 1.151.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
948.784 1.151.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.502.101 -932.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 324.837 269.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.908 2.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.908 2.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
292 -15.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -102.171 -39.666
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 98.557 29.145
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 61.096 40.758
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -57.190 -45.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.468.061 -840.606
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.468.061 -840.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 208.593 279.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.354 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.354 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -548.500 -628.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-404.018 -59.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.084 167.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -198.084 167.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.073 -5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.073 -5.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 395.082 230.773
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -547.414 -794.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -293.537 -231.518
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.663 239.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -251.663 239.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 5.847 -4.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.221 240.577
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 56.551 54.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -31.330 186.478
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 9.145 -3.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
454.458 101.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
445.812 101.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.646 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-957.335 158.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.377 -82.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-304.595 891.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.119.458 -138.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.097.958 -138.632
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.500 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.364.847 990.931
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -677.155 -926
Alınan Faiz
21 102.171 39.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.304.375 -439.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.608.915 595.918
Kredilerden Nakit Girişleri
24 1.608.915 595.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.513 -887.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -270.513 -887.029
Ödenen Temettüler
0 -114.580
Ödenen Faiz
-34.027 -33.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.932 527.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.932 527.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.801.619 236.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.774.687 764.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 1.774.687 1.801.619
Ticari Alacaklar
1.123.522 923.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.123.522 923.233
Diğer Alacaklar
10.006 6.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.006 6.933
Stoklar
6 1.507.499 1.902.581
Canlı Varlıklar
7 1.749.875 1.573.144
Peşin Ödenmiş Giderler
317.013 107.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 317.013 107.897
Diğer Dönen Varlıklar
2.033.322 1.930.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.033.322 1.930.634
ARA TOPLAM
8.515.924 8.246.041
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.515.924 8.246.041
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 92 92
Canlı Varlıklar
7 12.075.190 10.924.138
Maddi Duran Varlıklar
9 10.200.033 9.439.897
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
248.405 260.561
Binalar
5.883.777 5.398.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.672.330 1.442.298
Taşıtlar
142.108 79.828
Mobilya ve Demirbaşlar
190.683 196.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.733 895
Bilgisayar Yazılımları
18.733 895
Peşin Ödenmiş Giderler
93.008 8.587
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.008 8.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.387.056 20.373.609
TOPLAM VARLIKLAR
30.902.980 28.619.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.607 174.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.607 174.690
Banka Kredileri
24 436.607 174.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.304.135 397.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.304.135 397.187
Banka Kredileri
24 1.304.135 397.187
Ticari Borçlar
3.323.369 3.568.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.323.369 3.568.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 122.265 116.418
Diğer Borçlar
278.901 253.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-5 219.958 163.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 58.943 90.273
Ertelenmiş Gelirler
10.381 1.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 10.381 1.236
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 94.338 3.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.422 66.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 55.422 66.330
ARA TOPLAM
5.625.418 4.581.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.625.418 4.581.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.353.351 3.119.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.353.351 3.119.283
Banka Kredileri
24 3.353.351 3.119.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.377.859 1.329.689
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.646 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.646 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.739.856 4.448.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.365.274 9.030.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.537.706 19.588.922
Ödenmiş Sermaye
16 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 91.877
Yasal Yedekler
16 118.559 91.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 7.100.082 5.298.478
Net Dönem Karı veya Zararı
948.784 1.828.286
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.537.706 19.588.922
TOPLAM KAYNAKLAR
30.902.980 28.619.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.023.162 5.946.876 3.139.550 2.792.695
Satışların Maliyeti
17 -4.616.594 -4.411.151 -2.404.601 -2.184.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.406.568 1.535.725 734.949 607.890
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
17 1.468.061 840.606 988.262 597.229
BRÜT KAR (ZARAR)
2.874.629 2.376.331 1.723.211 1.205.119
Genel Yönetim Giderleri
18 -856.427 -779.856 -457.411 -424.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 434.512 422.421 159.460 177.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.884 -64.157 -3.932 -8.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.369.830 1.954.739 1.421.328 949.308
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 9.635 8.551 8.354 5.499
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.246.503 -543.086 -941.725 -192.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.132.962 1.420.204 487.957 762.378
Finansman Gelirleri
21 131.769 39.778 83.557 21.848
Finansman Giderleri
21 -107.354 -29.145 -45.445 -12.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.157.377 1.430.837 526.069 771.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.593 -279.684 -84.894 -150.334
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -160.423 -93.155 -102.430 -28.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -48.170 -186.529 17.536 -121.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
948.784 1.151.153 441.175 621.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
948.784 1.151.153 441.175 621.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
948.784 1.151.153 441.175 621.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
948.784 1.151.153 441.175 621.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
948.784 1.151.153 441.175 621.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554251


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66