***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 18:05
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 67.529 4.804.347 633.059 17.875.216 17.875.216 0 17.875.216
Transferler
24.348 608.711 -633.059 -24.348 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.663.828 1.663.828 1.663.828 0 1.663.828
Dönem Karı (Zararı)
1.663.828 1.663.828 1.663.828 0 1.663.828
Kar Payları
-114.580 -114.580 -114.580 0 -114.580
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.663.828 19.400.116 19.424.464 0 19.424.464
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 19.588.922 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
26.682 1.801.604 -1.828.286 -26.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
659.446 659.446 659.446 0 659.446
Dönem Karı (Zararı)
659.446 659.446 659.446 0 659.446
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 659.446 20.221.686 20.248.368 0 20.248.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.303.251 -564.186
Dönem Karı (Zararı)
659.446 1.663.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
659.446 1.663.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.622.631 -1.396.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 506.439 399.455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.527 2.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.527 2.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.302 -65.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -147.558 -98.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 144.337 56.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 61.096 40.758
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -60.177 -63.592
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.903.230 -1.871.505
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.903.230 -1.871.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 271.165 418.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.354 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.354 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -478.822 -280.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.454 -715.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.908 284.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -38.908 284.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.485 -4.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.485 -4.786
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -455.565 170.201
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -752.046 -1.171.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -261.600 -869.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
784.640 673.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 784.640 673.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 31.284 9.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.341 193.473
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 59.528 54.703
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -31.187 138.770
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 15.175 -5.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
482.710 5.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
482.710 5.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.131.639 -448.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-171.612 -115.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-457.128 1.238.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.312.937 -366.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.289.443 -366.606
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.494 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.917 1.506.777
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -904.666 -926
Alınan Faiz
21 147.558 98.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.095.935 1.242.373
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.600.825 2.478.850
Kredilerden Nakit Girişleri
24 1.600.825 2.478.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-422.302 -1.073.253
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -422.302 -1.073.253
Ödenen Temettüler
0 -114.580
Ödenen Faiz
-82.588 -48.644
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.444 1.916.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.444 1.916.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.801.619 236.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.137.175 2.153.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 1.137.175 1.801.619
Ticari Alacaklar
964.378 923.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 964.378 923.233
Diğer Alacaklar
9.418 6.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.418 6.933
Stoklar
6 2.358.146 1.902.581
Canlı Varlıklar
7 1.661.636 1.573.144
Peşin Ödenmiş Giderler
264.028 107.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 264.028 107.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 148.293 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.926.746 1.930.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.926.746 1.930.634
ARA TOPLAM
8.469.820 8.246.041
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.469.820 8.246.041
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 92 92
Canlı Varlıklar
7 12.807.671 10.924.138
Maddi Duran Varlıklar
9 10.211.838 9.439.897
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
241.839 260.561
Binalar
5.820.980 5.398.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.759.162 1.442.298
Taşıtlar
135.418 79.828
Mobilya ve Demirbaşlar
191.709 196.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.805 895
Bilgisayar Yazılımları
18.805 895
Peşin Ödenmiş Giderler
114.056 8.587
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 114.056 8.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.152.462 20.373.609
TOPLAM VARLIKLAR
31.622.282 28.619.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
378.516 174.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
378.516 174.690
Banka Kredileri
24 378.516 174.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.243.552 397.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.243.552 397.187
Banka Kredileri
24 1.243.552 397.187
Ticari Borçlar
4.356.717 3.568.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 4.356.717 3.568.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 147.702 116.418
Diğer Borçlar
282.021 253.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
42434 222.935 163.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 59.086 90.273
Ertelenmiş Gelirler
10.381 1.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 10.381 1.236
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.341 3.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.803 66.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 58.803 66.330
ARA TOPLAM
6.481.033 4.581.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.481.033 4.581.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.309.364 3.119.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.309.364 3.119.283
Banka Kredileri
24 3.309.364 3.119.283
Ertelenmiş Gelirler
8 6.030 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.577.487 1.329.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.892.881 4.448.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.373.914 9.030.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.248.368 19.588.922
Ödenmiş Sermaye
16 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 91.877
Yasal Yedekler
16 118.559 91.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 7.100.082 5.298.478
Net Dönem Karı veya Zararı
659.446 1.828.286
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.248.368 19.588.922
TOPLAM KAYNAKLAR
31.622.282 28.619.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.202.590 8.417.045 3.179.428 2.470.169
Satışların Maliyeti
17 -7.786.732 -6.745.222 -3.170.138 -2.334.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.415.858 1.671.823 9.290 136.098
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
17 1.903.230 1.871.505 435.169 1.030.899
BRÜT KAR (ZARAR)
3.319.088 3.543.328 444.459 1.166.997
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.354.663 -1.185.138 -498.236 -405.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 666.291 546.347 231.779 123.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -104.142 -70.171 -21.258 -6.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.526.574 2.834.366 156.744 879.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 11.671 9.264 2.036 713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.632.682 -803.906 -386.179 -260.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
905.563 2.039.724 -227.399 619.520
Finansman Gelirleri
21 178.182 98.964 46.413 59.186
Finansman Giderleri
21 -153.134 -56.012 -45.780 -26.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
930.611 2.082.676 -226.766 651.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.165 -418.848 -62.572 -139.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -23.367 -106.547 137.056 -13.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -247.798 -312.301 -199.628 -125.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
659.446 1.663.828 -289.338 512.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.446 1.663.828 -289.338 512.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
659.446 1.663.828 -289.338 512.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09288000 0,23434200 -0,04075200 0,07220800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
659.446 1.663.828 -289.338 512.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
659.446 1.663.828 -289.338 512.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567366


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66