***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 19:50
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.175.688 1.175.688 1.175.688 0 1.175.688
Dönem Karı (Zararı)
1.175.688 1.175.688 1.175.688 0 1.175.688
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.175.688 9.456.430 21.945.720 0 21.945.720
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Transferler
18 28.577 1.660.715 -1.689.292 -28.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.888.178 2.888.178 2.888.178 0 2.888.178
Dönem Karı (Zararı)
2.888.178 2.888.178 2.888.178 0 2.888.178
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 148.761 9.669.832 2.888.178 12.558.010 25.077.052 0 25.077.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.368.502 169.679
Dönem Karı (Zararı)
2.888.178 1.175.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.888.178 1.175.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.884.856 -1.960.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 409.717 369.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.176 14.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 17.176 14.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-114.709 42.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -136.368 -103.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 142.431 170.910
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 142.837 89.349
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -263.609 -114.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.819.002 -2.513.386
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.819.002 -2.513.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.216.512 335.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.000 1.802
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -65.000 1.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -529.550 -211.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.594.902 835.473
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.654 -4.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
89.654 -4.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.951 -122.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.951 -122.327
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
356.032 511.871
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-822.074 158.943
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-490.158 -365.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.689.462 -27.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
728 -83.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.688.734 55.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.874 -26.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.207 90.411
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.912 71.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
705 19.381
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19.250 -5.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
877.768 626.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
877.768 626.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.598.224 50.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-229.722 119.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
115.810 318.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-881.209 -432.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -881.209 -432.904
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
803.064 643.553
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.413 0
Alınan Faiz
23 136.368 103.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-381.719 -322.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.110.000 2.199.030
Kredilerden Nakit Girişleri
1.110.000 2.199.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.112.585 -2.297.835
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.112.585 -2.297.835
Ödenen Temettüler
18 -270.000 0
Ödenen Faiz
-109.134 -223.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.102.593 166.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.102.593 166.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 2.055.391 1.487.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 4.157.984 1.654.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 4.157.984 2.055.391
Ticari Alacaklar
1.509.363 1.604.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.509.363 1.604.162
Diğer Alacaklar
14.148 197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.148 197
Stoklar
7 2.352.664 2.708.696
Canlı Varlıklar
8 2.615.850 2.176.423
Peşin Ödenmiş Giderler
489.945 242.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 489.945 242.089
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 13.598
Diğer Dönen Varlıklar
1.079.776 1.414.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.079.776 1.414.396
ARA TOPLAM
12.219.730 10.214.952
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.219.730 10.214.952
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92 92
Canlı Varlıklar
8 18.216.202 15.810.204
Maddi Duran Varlıklar
10 10.822.127 10.346.679
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
202.007 215.361
Binalar
5.565.046 5.704.669
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.840.275 1.867.997
Taşıtlar
905.019 243.341
Mobilya ve Demirbaşlar
247.050 252.581
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.958 8.914
Bilgisayar Yazılımları
4.958 8.914
Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.000 17.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
260.000 17.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.303.379 26.183.587
TOPLAM VARLIKLAR
41.523.109 36.398.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.907 267.778
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.907 267.778
Banka Kredileri
26 0 107.733
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 84.907 160.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.901.837 1.863.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.901.837 1.863.809
Banka Kredileri
26 1.901.837 1.863.809
Ticari Borçlar
7.771.304 6.207.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 41.705 44.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.729.599 6.162.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 225.850 232.724
Diğer Borçlar
141.037 245.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 132.591 237.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.446 7.741
Ertelenmiş Gelirler
12.999 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 12.999 3.413
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 263.553 75.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
106.641 89.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 106.641 89.465
ARA TOPLAM
10.508.128 8.985.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.508.128 8.985.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.886.455 2.710.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.886.455 2.710.900
Banka Kredileri
26 2.886.455 2.710.900
Ertelenmiş Gelirler
9.664 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 9.664 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.041.810 2.242.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.937.929 4.953.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.446.057 13.939.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.077.052 22.458.874
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
148.761 120.184
Yasal Yedekler
18 148.761 120.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 9.669.832 8.279.117
Net Dönem Karı veya Zararı
2.888.178 1.689.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.077.052 22.458.874
TOPLAM KAYNAKLAR
41.523.109 36.398.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 12.041.888 8.571.807 6.567.288 4.200.663
Satışların Maliyeti
19 -9.071.537 -7.604.989 -4.724.191 -4.096.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.970.351 966.818 1.843.097 104.359
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 2.819.002 2.513.386 76.050 698.747
BRÜT KAR (ZARAR)
5.789.353 3.480.204 1.919.147 803.106
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.148.215 -1.018.300 -632.715 -511.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 814.450 600.376 416.980 215.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -181.388 -159.655 -27.686 -42.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.274.200 2.902.625 1.675.726 464.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 68.738 1.208 66.010 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.232.497 -1.324.720 -419.906 -595.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.110.441 1.579.113 1.321.830 -131.322
Finansman Gelirleri
23 136.975 103.140 83.545 64.908
Finansman Giderleri
23 -142.726 -170.910 -72.693 -60.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.104.690 1.511.343 1.332.682 -127.224
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.216.512 -335.655 -300.265 26.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -417.559 -59.818 -273.155 -21.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -798.953 -275.837 -27.110 47.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.178 1.175.688 1.032.417 -101.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.178 1.175.688 1.032.417 -101.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.888.178 1.175.688 1.032.417 -101.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,41000000 0,17000000 0,15000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.888.178 1.175.688 1.032.417 -101.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.888.178 1.175.688 1.032.417 -101.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705321


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66