***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:43
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.601.934 1.601.934 1.601.934 0 1.601.934
Dönem Karı (Zararı)
1.601.934 1.601.934 1.601.934 0 1.601.934
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.601.934 9.882.676 22.371.516 0 22.371.516
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.1 -6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429
Transferler
18 28.577 1.660.715 -1.689.292 -28.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345
Dönem Karı (Zararı)
2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 148.761 9.663.387 2.328.345 11.991.732 24.510.774 0 24.510.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
572.422 -144.436
Dönem Karı (Zararı)
2.328.345 1.601.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.328.345 1.601.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.459.723 -3.720.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 644.383 557.491
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
628 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 628 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.605 32.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 31.605 32.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-226.929 54.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -263.596 -155.973
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 222.828 250.060
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 153.010 90.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -339.171 -129.765
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.153.419 -3.790.183
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -3.153.419 -3.790.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.091.002 633.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.000 1.802
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -65.000 1.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -781.993 -1.210.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.216.574 1.875.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.665 -183.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.665 -183.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197 -1.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
197 -1.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-115.131 -147.547
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.310.242 140.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-352.022 -252.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.976.035 1.466.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.584 -82.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.973.451 1.548.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
193.615 53.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.937 88.164
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.375 70.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
438 17.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.014 -8.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.710 720.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.019.710 720.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.085.196 -243.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-512.774 98.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
805.374 638.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.023.644 -567.988
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.023.644 -567.988
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.507.835 1.045.797
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.413 0
Alınan Faiz
23 263.596 155.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-544.715 -795.958
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.349.405 2.202.322
Kredilerden Nakit Girişleri
2.349.405 2.202.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.331.688 -2.679.620
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.331.688 -2.679.620
Ödenen Temettüler
18 -270.000 0
Ödenen Faiz
-292.432 -318.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
833.081 -301.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
833.081 -301.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 2.055.391 1.487.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 2.888.472 1.186.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 2.888.472 2.055.391
Ticari Alacaklar
1.705.825 1.604.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.705.825 1.604.162
Diğer Alacaklar
0 197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 197
Stoklar
7 2.823.827 2.708.696
Canlı Varlıklar
8 2.695.816 2.176.423
Peşin Ödenmiş Giderler
454.644 242.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 454.644 242.089
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 206.230 13.598
Diğer Dönen Varlıklar
1.190.277 1.414.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.190.277 1.414.396
ARA TOPLAM
11.965.091 10.214.952
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.965.091 10.214.952
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92 92
Canlı Varlıklar
8 18.254.050 15.810.204
Maddi Duran Varlıklar
10 10.731.875 10.346.679
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
195.330 215.361
Binalar
5.495.234 5.704.669
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.882.638 1.867.997
Taşıtlar
846.880 243.341
Mobilya ve Demirbaşlar
249.063 252.581
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.979 8.914
Bilgisayar Yazılımları
2.979 8.914
Peşin Ödenmiş Giderler
9 157.165 17.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
157.165 17.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.146.161 26.183.587
TOPLAM VARLIKLAR
41.111.252 36.398.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.366 267.778
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.366 267.778
Banka Kredileri
26 0 107.733
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 151.366 160.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.305.434 1.863.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.305.434 1.863.809
Banka Kredileri
26 2.305.434 1.863.809
Ticari Borçlar
7.982.315 6.207.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 47.384 44.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.934.931 6.162.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 426.339 232.724
Diğer Borçlar
159.307 245.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 151.128 237.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.179 7.741
Ertelenmiş Gelirler
12.287 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 12.287 3.413
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 28.782 75.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.070 89.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 121.070 89.465
ARA TOPLAM
11.186.900 8.985.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.186.900 8.985.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.333.800 2.710.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.333.800 2.710.900
Banka Kredileri
26 2.333.800 2.710.900
Ertelenmiş Gelirler
7.140 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.140 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.072.638 2.242.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.413.578 4.953.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.600.478 13.939.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.510.774 22.458.874
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
148.761 120.184
Yasal Yedekler
18 148.761 120.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 9.663.387 8.279.117
Net Dönem Karı veya Zararı
2.328.345 1.689.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.510.774 22.458.874
TOPLAM KAYNAKLAR
41.111.252 36.398.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.034.537 13.384.136 4.992.649 4.812.329
Satışların Maliyeti
19 -14.186.647 -11.826.638 -5.115.110 -4.221.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.847.890 1.557.498 -122.461 590.680
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 3.153.419 3.790.183 334.417 1.276.797
BRÜT KAR (ZARAR)
6.001.309 5.347.681 211.956 1.867.477
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.734.592 -1.520.898 -586.377 -502.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.326.439 915.186 511.989 314.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -215.251 -173.069 -33.863 -13.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.377.905 4.568.900 103.705 1.666.275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 72.326 1.308 3.588 100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.071.964 -2.240.381 -839.467 -915.661
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.378.267 2.329.827 -732.174 750.714
Finansman Gelirleri
23 264.203 155.986 127.228 52.846
Finansman Giderleri
23 -223.123 -250.060 -80.397 -79.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.419.347 2.235.753 -685.343 724.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.091.002 -633.819 125.510 -298.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -259.610 -25.930 157.949 33.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -831.392 -607.889 -32.439 -332.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.328.345 1.601.934 -559.833 426.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.328.345 1.601.934 -559.833 426.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.328.345 1.601.934 -559.833 426.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,32800000 0,22600000 -0,07900000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.328.345 1.601.934 -559.833 426.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.328.345 1.601.934 -559.833 426.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719063


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1830 32,2138 % 0,19  
Euro 34,9489 35,0029 % 0,10  
Sterlin 40,6338 40,8374 % 0,02  
Frank 35,0704 35,2462 % -0,05  
Riyal 8,5228 8,5656 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,66 31,70 % 0,66  
Platin 1.048,69 1.050,60 % 0,66  
Paladyum 1.018,18 1.026,06 % 0,66  
Brent Pet. 82,32 82,32 % 0,66  
Altın Ons 2.412,58 2.412,93 % 0,66