***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 19:16
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
21 1.625 1.179.035 -1.180.660 -1.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.689.292 1.689.292 1.689.292 0 1.689.292
Dönem Karı (Zararı)
1.689.292 1.689.292 1.689.292 0 1.689.292
Dönem Sonu Bakiyeler
1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.1 -6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429
Transferler
21 31.051 1.658.241 -1.689.292 -31.051 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027
Dönem Karı (Zararı)
2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027
Kar Payları
21 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.566.225 -41.011
Dönem Karı (Zararı)
2.551.027 1.689.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.551.027 1.689.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.286.932 -3.396.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 883.802 748.235
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.304 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.304 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.603 37.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.603 31.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 5.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-205.451 64.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -339.841 -209.838
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 296.878 319.062
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 157.063 90.858
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -319.551 -135.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.907.608 -4.343.605
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.907.608 -4.343.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.078.622 599.857
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.000 1.802
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -65.000 1.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -1.078.204 -504.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-282.612 1.577.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-660.998 -296.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-660.998 -296.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.257 2.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.257 2.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-435.166 -489.364
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.186.284 327.757
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.467 -131.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
924.351 1.273.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
728 -81.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
923.623 1.354.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.562 42.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.243 -23.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.029 18.669
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
786 -41.869
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12.916 -10.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.239.098 882.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.239.098 882.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.018.517 -129.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-547.708 88.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.247.530 1.294.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000 5.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.154.684 -763.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.154.684 -763.977
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.004.786 1.843.473
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.413 0
Alınan Faiz
27 339.841 209.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.050.444 -685.979
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.349.405 3.172.158
Kredilerden Nakit Girişleri
2.349.405 3.172.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.798.489 -3.486.401
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.798.489 -3.486.401
Ödenen Temettüler
21 -270.000 0
Ödenen Faiz
-331.360 -371.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.369.139 567.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.369.139 567.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 2.055.391 1.487.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 686.252 2.055.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 686.252 2.055.391
Ticari Alacaklar
2.234.429 1.604.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.234.429 1.604.162
Diğer Alacaklar
17.059 197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.059 197
Stoklar
8 3.143.862 2.708.696
Canlı Varlıklar
9 2.787.410 2.176.423
Peşin Ödenmiş Giderler
187.754 242.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 187.754 242.089
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 191.611 13.598
Diğer Dönen Varlıklar
1.267.100 1.414.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.267.100 1.414.396
ARA TOPLAM
10.515.477 10.214.952
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.515.477 10.214.952
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.487 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.487 92
Canlı Varlıklar
9 18.295.736 15.810.204
Maddi Duran Varlıklar
11 10.625.473 10.346.679
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
188.653 215.361
Binalar
5.431.547 5.704.669
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.812.935 1.867.997
Taşıtlar
865.560 243.341
Mobilya ve Demirbaşlar
264.048 252.581
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.002 8.914
Bilgisayar Yazılımları
1.002 8.914
Peşin Ödenmiş Giderler
10 83.500 17.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.500 17.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.007.198 26.183.587
TOPLAM VARLIKLAR
39.522.675 36.398.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.776 267.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.776 267.778
Banka Kredileri
32 0 107.733
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
32 136.776 160.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.189.178 1.863.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.189.178 1.863.809
Banka Kredileri
32 2.189.178 1.863.809
Ticari Borçlar
6.950.251 6.207.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 45.528 44.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.904.723 6.162.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 170.162 232.724
Diğer Borçlar
161.001 245.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 152.474 237.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.527 7.741
Ertelenmiş Gelirler
12.286 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 12.286 3.413
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 26.801 75.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.068 89.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 93.068 89.465
ARA TOPLAM
9.739.523 8.985.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.739.523 8.985.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.032.967 2.710.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.032.967 2.710.900
Banka Kredileri
32 2.032.967 2.710.900
Ertelenmiş Gelirler
4.043 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 4.043 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 3.012.686 2.242.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.049.696 4.953.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.789.219 13.939.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.733.456 22.458.874
Ödenmiş Sermaye
21 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
151.235 120.184
Yasal Yedekler
21 151.235 120.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 9.660.913 8.279.117
Net Dönem Karı veya Zararı
2.551.027 1.689.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.733.456 22.458.874
TOPLAM KAYNAKLAR
39.522.675 36.398.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 23.392.071 18.357.784
Satışların Maliyeti
22 -19.645.983 -16.041.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.746.088 2.315.826
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 3.907.608 4.343.605
BRÜT KAR (ZARAR)
7.653.696 6.659.431
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.389.184 -2.085.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.985.839 1.236.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -285.926 -218.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.964.425 5.592.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 72.432 25.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.450.483 -3.219.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.586.374 2.398.173
Finansman Gelirleri
27 340.448 210.038
Finansman Giderleri
27 -297.173 -319.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.629.649 2.289.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.078.622 -599.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -307.182 -140.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -771.440 -459.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.551.027 1.689.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.551.027 1.689.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.551.027 1.689.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,35900000 0,23800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.551.027 1.689.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.551.027 1.689.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746970


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66