***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:01
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429
Transferler
28.577 1.660.715 -1.689.292 -28.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345
Dönem Karı (Zararı)
2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345
Kar Payları
-270.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 148.761 9.663.387 2.328.345 11.991.732 24.510.774 0 24.510.774
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Transferler
18 42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548
Dönem Karı (Zararı)
1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 1.192.548 13.362.481 25.926.004 0 25.926.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-403.377 572.422
Dönem Karı (Zararı)
1.192.548 2.328.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.192.548 2.328.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.931.865 -2.459.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 753.858 644.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.795 628
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.795 628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.648 31.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.648 31.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-152.789 -226.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -407.756 -263.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 205.340 222.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 325.497 153.010
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -275.870 -339.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.133.512 -3.153.419
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -1.133.512 -3.153.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 507.352 1.091.002
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -65.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -65.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -1.913.627 -781.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
599.807 1.216.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.341 -125.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.341 -125.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.364 197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.364 197
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-767.304 -115.131
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.656.862 -1.310.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.029.147 -352.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.647.312 1.976.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.647.292 1.973.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-864 193.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.692 -85.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.825 -86.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.867 438
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.189 16.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.373.192 1.019.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.373.192 1.019.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-139.510 1.085.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-263.867 -512.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
747.728 805.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.126.537 -1.023.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.126.537 -1.023.644
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.466.509 1.507.835
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -7.413
Alınan Faiz
23 407.756 263.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.312 -544.715
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.700.697 2.349.405
Kredilerden Nakit Girişleri
1.700.697 2.349.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.123.850 -2.331.688
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.123.850 -2.331.688
Ödenen Temettüler
18 0 -270.000
Ödenen Faiz
-245.159 -292.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-323.961 833.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-323.961 833.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 686.252 2.055.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 362.291 2.888.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 362.291 686.252
Ticari Alacaklar
2.203.308 2.234.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.203.308 2.234.429
Diğer Alacaklar
55.206 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 55.206 17.059
Stoklar
7 3.911.166 3.143.862
Canlı Varlıklar
8 2.240.980 2.787.410
Peşin Ödenmiş Giderler
902.377 187.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 902.377 187.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 59.112 191.611
Diğer Dönen Varlıklar
1.999.146 1.267.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.999.146 1.267.100
ARA TOPLAM
11.733.586 10.515.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.733.586 10.515.477
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 1.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 1.487
Canlı Varlıklar
8 20.166.031 18.295.736
Maddi Duran Varlıklar
10 10.998.601 10.625.473
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
303.397 188.653
Binalar
5.544.167 5.431.547
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.144.370 1.812.935
Taşıtlar
695.068 865.560
Mobilya ve Demirbaşlar
248.869 264.048
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 553 1.002
Bilgisayar Yazılımları
553 1.002
Peşin Ödenmiş Giderler
398.024 83.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 398.024 83.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.565.913 29.007.198
TOPLAM VARLIKLAR
43.299.499 39.522.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
155.973 136.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
155.973 136.776
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 155.973 136.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.167.582 2.189.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.167.582 2.189.178
Banka Kredileri
26 2.167.582 2.189.178
Ticari Borçlar
9.660.615 6.950.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.548 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.615.067 6.904.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 169.298 170.162
Diğer Borçlar
192.693 161.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 182.299 152.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.394 8.527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.140 12.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.140 12.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 26.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.716 93.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 105.716 93.068
ARA TOPLAM
12.459.017 9.739.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.459.017 9.739.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.572.394 2.032.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.572.394 2.032.967
Banka Kredileri
26 1.572.394 2.032.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 4.043
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.342.084 3.012.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.914.478 5.049.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.373.495 14.789.219
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.926.004 24.733.456
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.242 151.235
Yasal Yedekler
18 193.242 151.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 12.169.933 9.660.913
Net Dönem Karı veya Zararı
1.192.548 2.551.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.926.004 24.733.456
TOPLAM KAYNAKLAR
43.299.499 39.522.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 21.246.362 17.034.537 7.021.117 4.992.649
Satışların Maliyeti
19 -17.239.919 -14.186.647 -5.271.014 -5.115.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.006.443 2.847.890 1.750.103 -122.461
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 1.133.512 3.153.419 -163.276 334.417
BRÜT KAR (ZARAR)
5.139.955 6.001.309 1.586.827 211.956
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.106.496 -1.734.592 -683.932 -586.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.525.272 1.326.439 247.229 511.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -411.651 -215.251 -8.820 -33.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.147.080 5.377.905 1.141.304 103.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 15.186 72.326 249 3.588
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.664.398 -2.071.964 -659.951 -839.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.497.868 3.378.267 481.602 -732.174
Finansman Gelirleri
23 407.756 264.203 119.895 127.228
Finansman Giderleri
23 -205.724 -223.123 -77.351 -80.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.699.900 3.419.347 524.146 -685.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-507.352 -1.091.002 -114.323 125.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -177.954 -259.610 39.767 157.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -329.398 -831.392 -154.090 -32.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) ? 25 0,16796451 0,32793592 0,05772155 -0,07884972
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798158


BIST
'
15:3410.546
Değişim :  -1,23% |  -131,38
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.533
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:32
IHEVA 4,40 102.693.854 % 10,00  
SAMAT 47,38 249.096.934 % 9,98  
PRKAB 48,98 363.394.187 % 9,97  
GOKNR 22,96 184.927.186 % 9,96  
IHYAY 3,89 109.048.537 % 9,89  
15:32 Alış Satış %  
Dolar 32,2089 32,2139 % -0,04  
Euro 34,9700 34,9814 % -0,10  
Sterlin 40,6821 40,8861 % -0,01  
Frank 34,9839 35,1592 % 0,13  
Riyal 8,5062 8,5488 % 0,07  
15:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,92 31,96 % 0,66  
Platin 1.045,65 1.047,69 % 0,66  
Paladyum 956,14 961,64 % 0,66  
Brent Pet. 84,48 84,48 % 0,66  
Altın Ons 2.341,13 2.341,45 % 0,66