***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 18:24
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.445 -6.445 -6.445 -6.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429
Transferler
21 31.051 1.658.241 -1.689.292 -31.051 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027
Dönem Karı (Zararı)
2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027
Kar Payları
21 -270.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Transferler
21 47.908 2.503.119 -2.551.027 -47.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585
Dönem Karı (Zararı)
1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 11.363 11.363 11.363 11.363
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.693.337 -1.566.225
Dönem Karı (Zararı)
1.812.585 2.551.027
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.812.585 2.551.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.111.614 -3.286.932
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-15 1.171.585 883.802
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.869 3.304
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.869 3.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.351 3.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 38.351 3.603
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.877 -205.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -439.519 -339.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 381.840 296.878
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 323.397 157.063
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -200.841 -319.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.859.786 -3.907.608
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.859.786 -3.907.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 792.709 1.078.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -65.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -65.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -1.314.481 -1.078.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.137.030 -282.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.790 -660.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-324.790 -660.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.126 -18.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.126 -18.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.097.804 -435.166
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.915.707 -1.186.284
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-183.952 -11.467
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
961.258 924.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
961.258 923.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.287 -62.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.639 -84.243
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.009 -85.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
71.630 786
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.286 12.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.199 1.239.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.300.199 1.239.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.436.059 -1.018.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-257.278 -547.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.194 1.247.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 0 65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.525.362 -1.154.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.525.362 -1.154.684
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.033.649 2.004.786
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -7.413
Alınan Faiz
27 439.519 339.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.300.196 -1.050.444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.721.950 2.349.405
Kredilerden Nakit Girişleri
4.721.950 2.349.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.946.600 -2.798.489
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.946.600 -2.798.489
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.325 0
Ödenen Temettüler
0 -270.000
Ödenen Faiz
-341.829 -331.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-445.335 -1.369.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-445.335 -1.369.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 686.252 2.055.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 240.917 686.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 240.917 686.252
Ticari Alacaklar
2.579.613 2.234.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.579.613 2.234.429
Diğer Alacaklar
4.716 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.716 17.059
Stoklar
8 4.241.666 3.143.862
Canlı Varlıklar
9 2.014.075 2.787.410
Peşin Ödenmiş Giderler
355.878 187.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 355.878 187.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 19.945 191.611
Diğer Dönen Varlıklar
1.472.993 1.267.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.472.993 1.267.100
ARA TOPLAM
10.929.803 10.515.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.929.803 10.515.477
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 1.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.704 1.487
Canlı Varlıklar
9 21.810.915 18.295.736
Maddi Duran Varlıklar
11 12.135.485 10.625.473
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
295.744 188.653
Binalar
5.471.089 5.431.547
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.071.394 1.812.935
Taşıtlar
632.512 865.560
Mobilya ve Demirbaşlar
246.513 264.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.355.503 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 623.064 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 533 1.002
Bilgisayar Yazılımları
533 1.002
Peşin Ödenmiş Giderler
99.328 83.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.328 83.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 23.310 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.695.339 29.007.198
TOPLAM VARLIKLAR
45.625.142 39.522.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.226 136.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.226 136.776
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
32 177.226 136.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.976.540 2.189.178
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.987 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-32 129.987 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.846.553 2.189.178
Banka Kredileri
32 3.846.553 2.189.178
Ticari Borçlar
8.049.590 6.950.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.004.062 6.904.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 185.449 170.162
Diğer Borçlar
270.640 161.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 190.483 152.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 80.157 8.527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.043 12.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.043 12.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 110.491 26.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.419 93.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 131.419 93.068
ARA TOPLAM
12.905.398 9.739.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.905.398 9.739.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.666.021 2.032.967
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
565.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-32 565.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.100.478 2.032.967
Banka Kredileri
32 2.100.478 2.032.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 4.043
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 3.496.319 3.012.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.162.340 5.049.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.067.738 14.789.219
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.557.404 24.733.456
Ödenmiş Sermaye
21 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.143 151.235
Yasal Yedekler
21 199.143 151.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 12.175.395 9.660.913
Net Dönem Karı veya Zararı
1.812.585 2.551.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.557.404 24.733.456
TOPLAM KAYNAKLAR
45.625.142 39.522.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 28.194.092 23.392.071
Satışların Maliyeti
22 -23.140.764 -19.645.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.053.328 3.746.088
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 2.859.786 3.907.608
BRÜT KAR (ZARAR)
7.913.114 7.653.696
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.000.427 -2.389.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.828.614 1.985.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -439.607 -285.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.301.694 6.964.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 28.957 72.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.784.053 -3.450.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.546.598 3.586.374
Finansman Gelirleri
27 440.920 340.448
Finansman Giderleri
27 -382.224 -297.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.605.294 3.629.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-792.709 -1.078.622
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -332.386 -307.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -460.323 -771.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.812.585 2.551.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.812.585 2.551.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.812.585 2.551.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,25529366 0,35929958
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.812.585 2.551.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.812.585 2.551.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826431


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66