***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:59
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.551.027 -2.551.027 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.846 523.846 523.846 0 523.846
Dönem Karı (Zararı)
523.846 523.846 523.846 0 523.846
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 12.211.940 523.846 12.735.786 25.257.302 0 25.257.302
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Transferler
19 1.812.585 -1.812.585 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621
Dönem Karı (Zararı)
2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621
Dönem Sonu Bakiyeler
19 7.100.000 5.270.281 199.143 13.987.980 2.643.621 16.631.601 29.201.025 0 29.201.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.757 1.610.560
Dönem Karı (Zararı)
2.643.621 523.846
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.643.621 523.846
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.360.770 -1.109.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 298.439 242.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
896 969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 896 969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.461 15.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.461 15.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
139.226 -146.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -58.591 -97.896
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 193.815 59.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 186.444 336.558
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -182.442 -445.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.575.198 -640.495
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.575.198 -640.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 891.436 257.122
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.113.108 -837.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
711.684 2.236.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-358.312 -230.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-358.312 -230.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.152 -178.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.152 -178.898
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.710.298 1.153.522
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-242.503 -286.875
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.731.676 -1.264.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.023 1.310.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-113.023 1.310.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.838 231.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.516 56.851
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.036 9.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.480 46.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.063 -3.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.472.437 1.448.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.472.437 1.448.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.465 1.651.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-116.292 -40.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
329.579 636.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-895.451 -44.851
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -895.451 -44.851
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.166.439 583.379
Alınan Faiz
24 58.591 97.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.985.858 -467.261
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.290.229 34.565
Kredilerden Nakit Girişleri
8.290.229 34.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.093.861 -445.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.093.861 -445.832
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -43.241 0
Ödenen Faiz
-167.269 -55.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.193.680 1.779.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.193.680 1.779.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 240.917 686.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 7.434.597 2.465.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 7.434.597 240.917
Ticari Alacaklar
2.935.901 2.579.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.935.901 2.579.613
Diğer Alacaklar
42.868 4.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 42.868 4.716
Stoklar
7 2.531.368 4.241.666
Canlı Varlıklar
8 2.307.746 2.014.075
Peşin Ödenmiş Giderler
1.363.687 355.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.363.687 355.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 150 19.945
Diğer Dönen Varlıklar
1.133.609 1.472.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.133.609 1.472.993
ARA TOPLAM
17.749.926 10.929.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.749.926 10.929.803
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 24.168.506 21.810.915
Maddi Duran Varlıklar
10 12.771.459 12.135.485
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
284.822 295.744
Binalar
5.465.319 5.471.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.165.854 2.071.394
Taşıtlar
569.965 632.512
Mobilya ve Demirbaşlar
234.469 246.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.988.300 1.355.503
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 584.122 623.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 513 533
Bilgisayar Yazılımları
513 533
Peşin Ödenmiş Giderler
823.195 99.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 823.195 99.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 27.278 23.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.377.777 34.695.339
TOPLAM VARLIKLAR
56.127.703 45.625.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.010.059 177.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.010.059 177.226
Banka Kredileri
27 3.957.604 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 1.052.455 177.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.677.863 3.976.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.511 129.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 136.511 129.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.541.352 3.846.553
Banka Kredileri
27 3.541.352 3.846.553
Ticari Borçlar
7.939.441 8.049.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.893.913 8.004.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 152.611 185.449
Diğer Borçlar
319.156 270.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 195.519 190.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 123.637 80.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
980 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 980 4.043
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 340.782 110.491
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.958 131.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 128.958 131.419
ARA TOPLAM
17.569.850 12.905.398
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.569.850 12.905.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.311.538 2.666.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
527.338 565.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 527.338 565.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.784.200 2.100.478
Banka Kredileri
27 4.784.200 2.100.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.045.290 3.496.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.356.828 6.162.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.926.678 19.067.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.201.025 26.557.404
Ödenmiş Sermaye
19 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.143 199.143
Yasal Yedekler
19 199.143 199.143
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 13.987.980 12.175.395
Net Dönem Karı veya Zararı
2.643.621 1.812.585
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.201.025 26.557.404
TOPLAM KAYNAKLAR
56.127.703 45.625.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.408.959 7.111.741
Satışların Maliyeti
20 -6.700.221 -5.864.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.708.738 1.247.188
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 3.575.198 640.495
BRÜT KAR (ZARAR)
5.283.936 1.887.683
Genel Yönetim Giderleri
21 -688.168 -641.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 635.912 842.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -213.173 -359.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.018.507 1.728.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 13.876
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.361.292 -999.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.657.215 742.859
Finansman Gelirleri
24 77.301 97.896
Finansman Giderleri
24 -199.459 -59.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.535.057 780.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-891.436 -257.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -346.433 -171.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -545.003 -85.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.643.621 523.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.643.621 523.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.643.621 523.846
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37234099 0,07378113
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.643.621 523.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.643.621 523.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850334


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2144 32,2254 % 0,07  
Euro 34,9030 35,1304 % 0,35  
Sterlin 40,6554 40,8592 % -0,05  
Frank 35,2346 35,4112 % 0,03  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66