***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:42
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
782.725 782.725 782.725 0 782.725
Dönem Karı (Zararı)
782.725 782.725 782.725 0 782.725
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 782.725 12.952.658 25.516.181 0 25.516.181
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Transferler
19 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869
Dönem Karı (Zararı)
4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869
Kar Payları
19 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 7.100.000 5.270.281 260.417 13.713.706 4.165.869 17.879.575 30.510.273 0 30.510.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.393.769 2.555.856
Dönem Karı (Zararı)
4.165.869 782.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.165.869 782.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.698.822 -1.782.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 676.391 490.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
805 -68
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 805 -68
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.232 10.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.232 10.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.102 -279.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -196.629 -287.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 362.282 128.373
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 184.449 335.225
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -170.000 -454.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.062.929 -1.296.788
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.062.929 -1.296.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 748.405 393.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.202 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -113.202 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.133.626 -1.100.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.406.193 3.641.619
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.853 13.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.853 13.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.542 -174.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.542 -174.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
720.501 945.036
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.145.229 -883.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.351.825 -1.470.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.931.257 3.429.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.931.257 3.429.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.662 282.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.284 57.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
145.106 11.996
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
178 45.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.043 -6.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.305 1.447.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.461.305 1.447.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.873.240 2.641.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-479.471 -85.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-689.862 1.148.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.624 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.624 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.870.582 -242.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.870.582 -242.021
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.846.467 1.102.753
Alınan Faiz
24 196.629 287.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.914.159 -151.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.136.300 950.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8.136.300 950.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.704.777 -1.016.285
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.704.777 -1.016.285
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -86.481 0
Ödenen Temettüler
-213.000 0
Ödenen Faiz
-217.883 -84.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.618.066 3.553.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.618.066 3.553.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 240.917 686.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 6.858.983 4.239.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 6.858.983 240.917
Ticari Alacaklar
2.901.528 2.579.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.901.528 2.579.613
Diğer Alacaklar
31.258 4.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.258 4.716
Stoklar
7 3.521.165 4.241.666
Canlı Varlıklar
8 2.700.034 2.014.075
Peşin Ödenmiş Giderler
979.968 355.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 979.968 355.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 227 19.945
Diğer Dönen Varlıklar
1.165.259 1.472.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.165.259 1.472.993
ARA TOPLAM
18.158.422 10.929.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.158.422 10.929.803
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 24.486.647 21.810.915
Maddi Duran Varlıklar
10 14.383.178 12.135.485
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
458.214 295.744
Binalar
7.411.385 5.471.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.968.423 2.071.394
Taşıtlar
784.714 632.512
Mobilya ve Demirbaşlar
252.242 246.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar
445.470 1.355.503
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 545.181 623.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 492 533
Bilgisayar Yazılımları
492 533
Peşin Ödenmiş Giderler
827.063 99.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 827.063 99.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 98.483 23.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.343.748 34.695.339
TOPLAM VARLIKLAR
58.502.170 45.625.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.545.379 177.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.545.379 177.226
Banka Kredileri
27 2.896.853 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 648.526 177.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.922.387 3.976.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.146 129.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 143.146 129.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.779.241 3.846.553
Banka Kredileri
27 2.779.241 3.846.553
Ticari Borçlar
9.996.163 8.049.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.950.635 8.004.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 182.787 185.449
Diğer Borçlar
415.924 270.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 335.589 190.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 80.335 80.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 4.043
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 151.075 110.491
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.651 131.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 136.651 131.419
ARA TOPLAM
17.350.366 12.905.398
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.350.366 12.905.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.841.462 2.666.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
488.484 565.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 488.484 565.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.352.978 2.100.478
Banka Kredileri
27 6.352.978 2.100.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.800.069 3.496.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.641.531 6.162.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.991.897 19.067.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.510.273 26.557.404
Ödenmiş Sermaye
19 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
260.417 199.143
Yasal Yedekler
19 260.417 199.143
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 13.713.706 12.175.395
Net Dönem Karı veya Zararı
4.165.869 1.812.585
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.510.273 26.557.404
TOPLAM KAYNAKLAR
58.502.170 45.625.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 17.112.043 14.225.245 8.703.084 7.113.504
Satışların Maliyeti
20 -13.574.451 -11.968.905 -6.874.230 -6.104.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.537.592 2.256.340 1.828.854 1.009.152
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 4.062.929 1.296.788 487.731 656.293
BRÜT KAR (ZARAR)
7.600.521 3.553.128 2.316.585 1.665.445
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.423.144 -1.422.564 -734.976 -781.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.165.950 1.278.043 530.038 435.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -250.559 -402.831 -37.386 -42.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.092.768 3.005.776 2.074.261 1.276.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 124.122 14.937 124.122 1.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.098.470 -2.004.447 -737.178 -1.004.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.118.420 1.016.266 1.461.205 273.407
Finansman Gelirleri
24 222.705 287.861 145.404 189.965
Finansman Giderleri
24 -426.851 -128.373 -227.392 -68.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.914.274 1.175.754 1.379.217 394.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-748.405 -393.029 143.031 -135.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -519.828 -217.721 -173.395 -46.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -228.577 -175.308 316.426 -89.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.165.869 782.725 1.522.248 258.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.165.869 782.725 1.522.248 258.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.165.869 782.725 1.522.248 258.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,58674211 0,11024296 0,21440113 0,03646183
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.165.869 782.725 1.522.248 258.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.165.869 782.725 1.522.248 258.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870060


BIST
'
10:2810.631
Değişim :  -0,24% |  -25,95
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.623
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:26
KAPLM 169,20 13.913.911 % 9,94  
ALKA 34,20 56.981.417 % 8,92  
ORCAY 18,60 242.813.944 % 8,27  
ARZUM 70,80 71.136.141 % 7,03  
IHEVA 3,89 110.001.024 % 6,87  
10:26 Alış Satış %  
Dolar 32,1878 32,1905 % 0,18  
Euro 35,0263 35,0404 % 0,21  
Sterlin 40,7396 40,9438 % 0,03  
Frank 34,9707 35,1460 % 0,18  
Riyal 8,5103 8,5530 % 0,07  
10:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,43 31,46 % 0,66  
Platin 1.049,75 1.051,12 % 0,66  
Paladyum 984,27 988,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,85 82,85 % 0,66  
Altın Ons 2.344,44 2.344,74 % 0,66