***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:24
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548
Dönem Karı (Zararı)
1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 1.192.548 13.362.481 25.926.004 0 25.926.004
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Transferler
19 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459
Dönem Karı (Zararı)
5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459
Kar Payları
19 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19 16.619 0 16.619 16.619 16.619
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.041.459 18.771.784 31.402.482 0 31.402.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.276.165 -403.377
Dönem Karı (Zararı)
5.041.459 1.192.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.041.459 1.192.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.114.741 -1.931.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 1.089.496 753.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
173 -5.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 173 -5.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.657 12.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.657 12.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
138.366 -152.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -324.551 -407.756
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 526.691 205.340
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 184.549 325.497
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -248.323 -275.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-380.712 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.197.754 -1.133.512
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.197.754 -1.133.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 971.043 507.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.168 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -170.168 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.567.842 -1.913.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-567.388 599.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.563 50.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.563 50.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.943 -39.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.943 -39.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-998.248 -767.304
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.690.377 -1.656.862
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.007.048 -1.029.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.783.046 2.647.312
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 20
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.783.046 2.647.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.107 -864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.127 31.692
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
531 29.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.658 1.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.690 -9.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.431.289 1.373.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.431.289 1.373.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-640.670 -139.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-635.495 -263.867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-811.292 747.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.693 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.693 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.656.530 -1.126.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.656.530 -1.126.537
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.323.994 1.466.509
Alınan Faiz
24 324.551 407.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.909.407 -668.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.090.090 1.700.697
Kredilerden Nakit Girişleri
10.090.090 1.700.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.401.877 -2.123.850
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.401.877 -2.123.850
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -127.551 0
Ödenen Temettüler
19 -213.000 0
Ödenen Faiz
-438.255 -245.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.821.950 -323.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
384.407 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.206.357 -323.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 240.917 686.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 5.447.274 362.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 5.447.274 240.917
Ticari Alacaklar
2.648.770 2.579.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.648.770 2.579.613
Diğer Alacaklar
16.659 4.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.659 4.716
Stoklar
7 5.239.914 4.241.666
Canlı Varlıklar
8 3.181.734 2.014.075
Peşin Ödenmiş Giderler
1.164.037 355.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.164.037 355.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 54.078 19.945
Diğer Dönen Varlıklar
1.629.491 1.472.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.629.491 1.472.993
ARA TOPLAM
19.381.957 10.929.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.381.957 10.929.803
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 25.207.393 21.810.915
Maddi Duran Varlıklar
10 14.792.303 12.135.485
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
514.455 295.744
Binalar
7.917.607 5.471.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.081.367 2.071.394
Taşıtlar
970.604 632.512
Mobilya ve Demirbaşlar
245.540 246.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 1.355.503
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 506.817 623.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 472 533
Bilgisayar Yazılımları
472 533
Peşin Ödenmiş Giderler
298.217 99.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 298.217 99.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 115.230 23.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.923.136 34.695.339
TOPLAM VARLIKLAR
60.305.093 45.625.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.835.136 177.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.835.136 177.226
Banka Kredileri
27 4.610.820 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 1.224.316 177.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.872.213 3.976.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.746 129.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 147.746 129.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.724.467 3.846.553
Banka Kredileri
27 3.724.467 3.846.553
Ticari Borçlar
9.773.324 8.049.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.727.796 8.004.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 181.342 185.449
Diğer Borçlar
232.513 270.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 191.014 190.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 41.499 80.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.316 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.316 4.043
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 110.491
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.076 131.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 134.076 131.419
ARA TOPLAM
20.051.920 12.905.398
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.051.920 12.905.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.761.536 2.666.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
448.972 565.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 448.972 565.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.312.564 2.100.478
Banka Kredileri
27 4.312.564 2.100.478
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.417 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 17.417 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.071.738 3.496.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.850.691 6.162.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.902.611 19.067.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.402.482 26.557.404
Ödenmiş Sermaye
19 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
260.417 199.143
Yasal Yedekler
19 260.417 199.143
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 13.730.325 12.175.395
Net Dönem Karı veya Zararı
5.041.459 1.812.585
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.402.482 26.557.404
TOPLAM KAYNAKLAR
60.305.093 45.625.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 25.408.511 21.246.362 8.296.468 7.021.117
Satışların Maliyeti
20 -21.249.132 -17.239.919 -7.674.681 -5.271.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.159.379 4.006.443 621.787 1.750.103
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 5.197.754 1.133.512 1.134.825 -163.276
BRÜT KAR (ZARAR)
9.357.133 5.139.955 1.756.612 1.586.827
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.250.545 -2.106.496 -827.401 -683.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.685.049 1.525.272 519.099 247.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -306.243 -411.651 -55.684 -8.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.485.394 4.147.080 1.392.626 1.141.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 181.088 15.186 56.966 249
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.886.519 -2.664.398 -788.049 -659.951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.779.963 1.497.868 661.543 481.602
Finansman Gelirleri
24 823.799 407.756 601.094 119.895
Finansman Giderleri
24 -591.260 -205.724 -164.409 -77.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.012.502 1.699.900 1.098.228 524.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-971.043 -507.352 -222.638 -114.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -487.544 -177.954 32.284 39.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -483.499 -329.398 -254.922 -154.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.041.459 1.192.548 875.590 409.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.041.459 1.192.548 875.590 409.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.041.459 1.192.548 875.590 409.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71006465 0,16796451 0,12332254 0,05772155
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.041.459 1.192.548 875.590 409.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.041.459 1.192.548 875.590 409.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887334


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66