***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 19:53
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
47.908 2.503.119 -2.551.027 -47.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585
Dönem Karı (Zararı)
1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 11.363 0 11.363 11.363 11.363
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Transferler
21 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.145.861 5.145.861 5.145.861 0 5.145.861
Dönem Karı (Zararı)
5.145.861 5.145.861 5.145.861 0 5.145.861
Kar Payları
21 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 16.619 0 16.619 16.619 16.619
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.809.799 -1.693.337
Dönem Karı (Zararı)
5.145.861 1.812.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.145.861 1.812.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.484.073 -2.111.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-15 1.510.783 1.171.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.455 -4.869
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.455 -4.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.178 38.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.178 38.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
97.634 64.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -426.965 -439.519
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 652.109 381.840
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 193.635 323.397
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -321.145 -200.841
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-207.306 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.068.633 -2.859.786
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -6.068.633 -2.859.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 974.831 792.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.168 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -170.168 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -1.633.847 -1.314.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-848.117 -1.137.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-464.416 -324.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-464.416 -324.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.153 11.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.153 11.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.394.958 -1.097.804
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.781.316 -1.915.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-567.325 -183.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.881.446 961.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.881.446 961.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.375 15.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
445 109.639
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.455 38.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.010 71.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.814 -12.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.971 1.300.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.455.971 1.300.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.186.329 -1.436.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-623.470 -257.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.595 -52.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.693 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.693 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.012.305 -2.525.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.012.305 -2.525.362
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.313.052 2.033.649
Alınan Faiz
27 426.965 439.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.108.141 1.300.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.073.135 4.721.950
Kredilerden Nakit Girişleri
11.073.135 4.721.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.936.683 -2.946.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.936.683 -2.946.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -163.420 -133.325
Ödenen Temettüler
21 -213.000 0
Ödenen Faiz
-651.891 -341.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.222.747 -445.335
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
204.201 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.426.948 -445.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 240.917 686.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 4.667.865 240.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 4.667.865 240.917
Ticari Alacaklar
3.029.255 2.579.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.029.255 2.579.613
Diğer Alacaklar
20.869 4.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.869 4.716
Stoklar
8 5.636.624 4.241.666
Canlı Varlıklar
9 2.936.654 2.014.075
Peşin Ödenmiş Giderler
951.908 355.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 951.908 355.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 135.986 19.945
Diğer Dönen Varlıklar
1.670.814 1.472.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.670.814 1.472.993
ARA TOPLAM
19.049.975 10.929.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.049.975 10.929.803
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
9 25.425.233 21.810.915
Maddi Duran Varlıklar
11 14.792.968 12.135.485
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
505.081 295.744
Binalar
7.992.871 5.471.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.109.210 2.071.394
Taşıtlar
892.654 632.512
Mobilya ve Demirbaşlar
230.422 246.513
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 1.355.503
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 452.170 623.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 452 533
Bilgisayar Yazılımları
452 533
Peşin Ödenmiş Giderler
70.623 99.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 70.623 99.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 125.295 23.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.869.445 34.695.339
TOPLAM VARLIKLAR
59.919.420 45.625.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.165.568 177.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.165.568 177.226
Banka Kredileri
32 5.258.207 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
32 907.361 177.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.312.937 3.976.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
149.202 129.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-32 149.202 129.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.163.735 3.846.553
Banka Kredileri
32 3.163.735 3.846.553
Ticari Borçlar
9.792.102 8.049.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.746.574 8.004.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 192.824 185.449
Diğer Borçlar
271.085 270.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 203.938 190.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 67.147 80.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.317 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 23.317 4.043
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 110.491
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.597 131.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 137.597 131.419
ARA TOPLAM
19.895.430 12.905.398
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.895.430 12.905.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.326.042 2.666.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
397.174 565.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-32 397.174 565.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.928.868 2.100.478
Banka Kredileri
32 3.928.868 2.100.478
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.540 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.540 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 4.179.524 3.496.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.517.106 6.162.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.412.536 19.067.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.506.884 26.557.404
Ödenmiş Sermaye
21 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
260.417 199.143
Yasal Yedekler
21 260.417 199.143
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 13.730.325 12.175.395
Net Dönem Karı veya Zararı
5.145.861 1.812.585
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.506.884 26.557.404
TOPLAM KAYNAKLAR
59.919.420 45.625.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 35.468.483 28.194.092
Satışların Maliyeti
22 -30.048.148 -23.140.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.420.335 5.053.328
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 6.068.633 2.859.786
BRÜT KAR (ZARAR)
11.488.968 7.913.114
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.127.991 -3.000.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.237.613 1.828.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -397.923 -439.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.200.667 6.301.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 208.988 28.957
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -4.306.122 -3.784.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.103.533 2.546.598
Finansman Gelirleri
27 941.514 440.920
Finansman Giderleri
27 -924.355 -382.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.120.692 2.605.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-974.831 -792.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -393.611 -332.386
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -581.220 -460.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.145.861 1.812.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.145.861 1.812.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.145.861 1.812.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,72476915 0,25529366
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.145.861 1.812.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.145.861 1.812.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911520


BIST'
15:4910.476
Değişim :  -1,89% |  -201,80
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.471
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
YESIL 4,84 40.550.119 % 10,00  
IHEVA 4,40 103.075.154 % 10,00  
SAMAT 47,38 249.096.934 % 9,98  
PRKAB 48,98 366.112.039 % 9,97  
YGYO 9,94 83.037.112 % 9,96  
15:47 Alış Satış %  
Dolar 32,2184 32,2249 % 0,00  
Euro 34,9686 34,9838 % -0,09  
Sterlin 40,6678 40,8716 % -0,04  
Frank 34,9839 35,1592 % 0,13  
Riyal 8,5053 8,5480 % 0,06  
15:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,68 31,71 % 0,66  
Platin 1.037,97 1.039,60 % 0,66  
Paladyum 957,33 959,81 % 0,66  
Brent Pet. 84,45 84,45 % 0,66  
Altın Ons 2.337,05 2.337,50 % 0,66