***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2021 18:45
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.812.585 -1.812.585 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621
Dönem Karı (Zararı)
2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 13.987.980 2.643.621 16.631.601 29.201.025 0 29.201.025
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884
Transferler
19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633
Dönem Karı (Zararı)
2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633
Kar Payları
19 -177.500 0 -177.500 -177.500 -177.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 333.544 18.625.559 2.072.633 20.698.192 33.402.017 0 33.402.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.346 -121.757
Dönem Karı (Zararı)
2.072.633 2.643.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.072.633 2.643.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.061.237 -3.360.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 424.764 298.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.353 896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.353 896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.373 -2.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.373 -2.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.694 139.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -165.783 -58.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 177.933 193.815
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 340.722 186.444
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -397.566 -182.442
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-602.007 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.673.203 -3.575.198
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.673.203 -3.575.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 575.162 891.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.731.239 -1.113.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
965.553 711.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.498 -358.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-763.498 -358.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.941 -38.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135.941 -38.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.858.968 1.710.298
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-879.418 -242.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-551.673 -1.731.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-491.566 -113.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-491.566 -113.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.914 -32.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.083 48.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
146.816 5.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
84.267 43.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.750 -3.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.714.262 1.472.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.714.262 1.472.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.051 -5.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.295 -116.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-386.902 329.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.596.816 -895.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.589.359 -895.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.457 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.044.131 1.166.439
Alınan Faiz
24 165.783 58.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
614.415 6.985.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.637.631 8.290.229
Kredilerden Nakit Girişleri
3.637.631 8.290.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.651.000 -1.093.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.651.000 -1.093.861
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.906 -43.241
Ödenen Temettüler
19 -177.500 0
Ödenen Faiz
-152.810 -167.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.167 7.193.680
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
605.900 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
799.067 7.193.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 4.667.865 240.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 5.466.932 7.434.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 5.466.932 4.667.865
Ticari Alacaklar
3.779.142 3.029.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.779.142 3.029.255
Diğer Alacaklar
156.810 20.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 156.810 20.869
Stoklar
7 3.777.656 5.636.624
Canlı Varlıklar
8 3.181.378 2.936.654
Peşin Ödenmiş Giderler
1.530.308 951.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.530.308 951.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 78 135.986
Diğer Dönen Varlıklar
1.823.777 1.670.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.823.777 1.670.814
ARA TOPLAM
19.716.081 19.049.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.716.081 19.049.975
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 26.688.999 25.425.233
Maddi Duran Varlıklar
10 15.995.471 14.792.968
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
560.074 505.081
Binalar
7.994.661 7.992.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.051.935 3.109.210
Taşıtlar
814.860 892.654
Mobilya ve Demirbaşlar
234.253 230.422
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.276.958 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 414.489 452.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.682 452
Bilgisayar Yazılımları
7.682 452
Peşin Ödenmiş Giderler
43.896 70.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.896 70.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 140.039 125.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.293.280 40.869.445
TOPLAM VARLIKLAR
63.009.361 59.919.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.924.827 6.165.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.924.827 6.165.568
Banka Kredileri
27 5.029.835 5.258.207
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 2.894.992 907.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.577.328 3.312.937
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
161.262 149.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 161.262 149.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.416.066 3.163.735
Banka Kredileri
27 2.416.066 3.163.735
Ticari Borçlar
9.236.327 9.792.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.190.799 9.746.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 181.910 192.824
Diğer Borçlar
502.168 271.085
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 350.754 203.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 151.414 67.147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.317 23.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.317 23.317
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 326.179 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.224 137.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 125.224 137.597
ARA TOPLAM
20.897.280 19.895.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.897.280 19.895.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.272.240 4.326.042
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.247 397.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 352.247 397.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.919.993 3.928.868
Banka Kredileri
27 3.919.993 3.928.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.790 11.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.790 11.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.432.034 4.179.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.710.064 8.517.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.607.344 28.412.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.402.017 31.506.884
Ödenmiş Sermaye
19 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
333.544 260.417
Yasal Yedekler
19 333.544 260.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.625.559 13.730.325
Net Dönem Karı veya Zararı
2.072.633 5.145.861
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.402.017 31.506.884
TOPLAM KAYNAKLAR
63.009.361 59.919.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 11.203.458 8.408.959
Satışların Maliyeti
20 -9.072.697 -6.700.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.130.761 1.708.738
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 1.673.203 3.575.198
BRÜT KAR (ZARAR)
3.803.964 5.283.936
Genel Yönetim Giderleri
21 -934.567 -688.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 931.835 635.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -350.582 -213.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.450.650 5.018.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.186.529 -1.361.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.264.121 3.657.215
Finansman Gelirleri
24 568.581 77.301
Finansman Giderleri
24 -184.907 -199.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.647.795 3.535.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-575.162 -891.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -337.396 -346.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -237.766 -545.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.072.633 2.643.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.072.633 2.643.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.072.633 2.643.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,29192014 0,37234099
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.072.633 2.643.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.072.633 2.643.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939968


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66