***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 18:20
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459
Dönem Karı (Zararı)
5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459
Kar Payları
-213.000 -213.000 -213.000 0 -213.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.619 0 16.619 16.619 0 16.619
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.041.459 18.771.784 31.402.482 0 31.402.482
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884
Transferler
19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.565.047 2.565.047 2.565.047 0 2.565.047
Dönem Karı (Zararı)
2.565.047 2.565.047 2.565.047 0 2.565.047
Sermaye Arttırımı
19 7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 -5.056.176 0 0 0
Kar Payları
19 -177.500 0 -177.500 -177.500 0 -177.500
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.565.047 16.134.430 33.894.431 0 33.894.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.938.411 -1.276.165
Dönem Karı (Zararı)
2.565.047 5.041.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.565.047 5.041.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.831.811 -5.114.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 1.315.615 1.089.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.799 173
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.799 173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.009 2.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.009 2.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.164 138.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -418.410 -324.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 462.174 526.691
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 335.067 184.549
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -285.667 -248.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-824.805 -380.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.503.913 -5.197.754
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.503.913 -5.197.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.105.121 971.043
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -170.168
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -170.168
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -2.022.801 -1.567.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.070.901 -567.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-625.027 -68.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-625.027 -68.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.866 -11.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.866 -11.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-251.289 -998.248
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.482.872 -1.690.377
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-130.504 -1.007.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.415.921 1.783.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.415.987 1.783.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.399 -4.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.681 -38.127
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.557 531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60.124 -38.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.440 36.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.769.004 1.431.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.769.004 1.431.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.337.665 -640.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-600.746 -635.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.614.143 -811.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 196.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 196.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.383.700 -3.656.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.376.243 -3.656.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.457 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.579.433 2.323.994
Alınan Faiz
24 418.410 324.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.530.278 6.909.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.687.452 10.090.090
Kredilerden Nakit Girişleri
18.687.452 10.090.090
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.376.581 -2.401.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.376.581 -2.401.877
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -133.311 -127.551
Ödenen Temettüler
19 -177.500 -213.000
Ödenen Faiz
-469.782 -438.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-793.990 4.821.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
825.002 384.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.012 5.206.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 4.667.865 240.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 4.698.877 5.447.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 4.698.877 4.667.865
Ticari Alacaklar
3.646.880 3.029.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.646.880 3.029.255
Diğer Alacaklar
3 20.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3 20.869
Stoklar
7 5.887.913 5.636.624
Canlı Varlıklar
8 3.488.212 2.936.654
Peşin Ödenmiş Giderler
687.486 951.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 687.486 951.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 97 135.986
Diğer Dönen Varlıklar
2.060.597 1.670.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.060.597 1.670.814
ARA TOPLAM
20.470.065 19.049.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.470.065 19.049.975
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 27.281.027 25.425.233
Maddi Duran Varlıklar
10 15.966.969 14.792.968
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
520.848 505.081
Binalar
8.070.899 7.992.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.382.169 3.109.210
Taşıtlar
661.783 892.654
Mobilya ve Demirbaşlar
268.540 230.422
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 340.309 452.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.397 452
Bilgisayar Yazılımları
6.397 452
Peşin Ödenmiş Giderler
465.549 70.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 465.549 70.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 160.160 125.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.223.115 40.869.445
TOPLAM VARLIKLAR
64.693.180 59.919.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.214.845 6.165.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.214.845 6.165.568
Banka Kredileri
27 6.159.283 5.258.207
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 6.055.562 907.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.291.193 3.312.937
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
177.664 149.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 177.664 149.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.113.529 3.163.735
Banka Kredileri
27 1.113.529 3.163.735
Ticari Borçlar
8.420.509 9.792.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.594 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.374.915 9.746.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 190.425 192.824
Diğer Borçlar
335.432 271.085
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 208.495 203.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 126.937 67.147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.417 23.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 17.417 23.317
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 54.724 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.606 137.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 141.606 137.597
ARA TOPLAM
22.666.151 19.895.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.666.151 19.895.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.468.461 4.326.042
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
260.094 397.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 260.094 397.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.208.367 3.928.868
Banka Kredileri
27 3.208.367 3.928.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 11.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.664.137 4.179.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.132.598 8.517.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.798.749 28.412.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.894.431 31.506.884
Ödenmiş Sermaye
19 14.200.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 3.226.457 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
333.544 260.417
Yasal Yedekler
19 333.544 260.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 13.569.383 13.730.325
Net Dönem Karı veya Zararı
2.565.047 5.145.861
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.894.431 31.506.884
TOPLAM KAYNAKLAR
64.693.180 59.919.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 34.148.774 25.408.511 12.104.519 8.296.468
Satışların Maliyeti
20 -29.707.311 -21.249.132 -10.682.039 -7.674.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.441.463 4.159.379 1.422.480 621.787
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 3.503.913 5.197.754 753.787 1.134.825
BRÜT KAR (ZARAR)
7.945.376 9.357.133 2.176.267 1.756.612
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.939.982 -2.250.545 -1.039.367 -827.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.819.583 1.685.049 247.949 519.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -397.801 -306.243 -19.760 -55.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.427.176 8.485.394 1.365.089 1.392.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 181.088 0 56.966
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.284.211 -2.886.519 -914.783 -788.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.142.965 5.779.963 450.306 661.543
Finansman Gelirleri
24 1.225.845 823.799 277.004 601.094
Finansman Giderleri
24 -698.642 -591.260 -320.531 -164.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.670.168 6.012.502 406.779 1.098.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.105.121 -971.043 -162.610 -222.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -655.373 -487.544 -61.555 32.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -449.748 -483.499 -101.055 -254.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.565.047 5.041.459 244.169 875.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.565.047 5.041.459 244.169 875.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.565.047 5.041.459 244.169 875.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,18063711 0,35503232 0,01719500 0,06166127
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.565.047 5.041.459 244.169 875.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.565.047 5.041.459 244.169 875.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975912


BIST
'
15:3010.635
Değişim :  -0,21% |  -22,12
Açılış :  10.657  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:30
BEYAZ 26,84 79.410.752 % 10,00  
IHAAS 23,78 105.732.403 % 9,99  
PRKAB 44,54 194.518.730 % 9,98  
KRGYO 27,12 63.007.967 % 9,98  
KAPLM 169,20 19.488.036 % 9,94  
15:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1772 32,1850 % 0,16  
Euro 35,0179 35,0341 % 0,19  
Sterlin 40,7970 41,0015 % 0,17  
Frank 35,0492 35,2249 % 0,41  
Riyal 8,5074 8,5500 % 0,04  
15:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,00 32,03 % 0,66  
Platin 1.046,82 1.052,36 % 0,66  
Paladyum 974,59 977,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,13 83,13 % 0,66  
Altın Ons 2.357,31 2.357,71 % 0,66