***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 18:15
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878
Dönem Karı (Zararı)
2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878
Sermaye Arttırımı
7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 0 -5.056.176 0 0
Kar Payları
-177.500 -177.500 -177.500 0 -177.500
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.320.878 15.890.261 33.650.262 0 33.650.262
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 11.135.719 24.705.102 42.465.103 0 42.465.103
Transferler
21 255.649 10.880.070 -11.135.719 -255.649 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.763.114 23.763.114 23.763.114 0 23.763.114
Dönem Karı (Zararı)
23.763.114 23.763.114 23.763.114 0 23.763.114
Kar Payları
21 -355.000 0 -355.000 -355.000 -355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 589.193 24.094.453 23.763.114 47.857.567 65.873.217 0 65.873.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.581.331 -534.559
Dönem Karı (Zararı)
23.763.114 2.320.878
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.763.114 2.320.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.755.020 -3.205.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-15 598.898 856.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.060 388
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.060 388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.379 11.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 46.379 11.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
152.971 -158.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -611.424 -325.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 817.165 305.247
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 402.819 336.370
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -455.589 -475.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-48.223 -747.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.167.633 -2.750.126
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -23.167.633 -2.750.126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 6.359.654 942.511
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -1.315.393 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -2.400.733 -1.360.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.481.655 699.223
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.572.855 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.990.177 -272.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.990.177 -272.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.717 20.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.717 20.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.217.221 98.861
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.070.290 -1.656.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-473.398 -1.061.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.890.540 1.857.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-303 3.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.890.843 1.853.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.230 -19.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.934 22.427
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.290 12.562
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-90.644 9.865
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.540 -11.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.707 1.720.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
172.707 1.720.841
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.473.561 -185.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.107.770 -349.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.703.904 291.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.465 -2.333.369
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.417.465 -2.325.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -7.457
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.509.945 2.300.275
Alınan Faiz
26 611.424 325.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.905.823 -894.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.921.141 5.065.038
Kredilerden Nakit Girişleri
33.921.141 5.065.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.787.126 -5.435.333
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.787.126 -5.435.333
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -119.122 -90.762
Ödenen Temettüler
21 -355.000 -177.500
Ödenen Faiz
-754.070 -255.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.028.396 -1.136.775
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.577 749.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.069.973 -387.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.898.548 4.667.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.968.521 4.280.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.968.521 6.898.548
Finansal Yatırımlar
5 10.888.248 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.841.852 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.046.396 0
Ticari Alacaklar
7.813.055 4.869.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.813.055 4.869.003
Diğer Alacaklar
15.998 281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.998 281
Stoklar
9 11.756.509 5.539.288
Canlı Varlıklar
10 6.258.146 4.095.486
Peşin Ödenmiş Giderler
2.069.583 1.730.936
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.069.583 1.730.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 519 168
Diğer Dönen Varlıklar
3.446.392 1.218.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 3.446.392 1.218.198
ARA TOPLAM
50.216.971 24.351.908
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.216.971 24.351.908
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
10 54.709.798 34.144.480
Maddi Duran Varlıklar
12 18.118.054 17.216.076
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
463.145 501.567
Binalar
7.720.054 7.953.950
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.745.235 4.763.314
Taşıtlar
2.670.427 1.492.281
Mobilya ve Demirbaşlar
364.327 363.914
Taşıyıcı Bitkiler
92.136 78.320
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 246.383 328.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.473 5.757
Bilgisayar Yazılımları
4.473 5.757
Peşin Ödenmiş Giderler
171.136 11.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 171.136 11.824
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 27.732 106.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.280.280 51.815.863
TOPLAM VARLIKLAR
123.497.251 76.167.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.087.556 12.774.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.087.556 12.774.282
Banka Kredileri
29 6.532.761 6.874.612
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 8.554.795 5.899.670
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.085.622 1.279.818
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
243.222 211.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-29 243.222 211.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.842.400 1.068.008
Banka Kredileri
29 9.842.400 1.068.008
Ticari Borçlar
12.905.714 9.077.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 45.528 45.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.860.186 9.031.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 213.623 205.393
Diğer Borçlar
176.657 378.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 114.200 225.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.457 153.101
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 11.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.069.425 445.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
201.127 154.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 201.127 154.748
ARA TOPLAM
39.739.724 24.326.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.739.724 24.326.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.446.322 3.487.412
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.174 275.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-29 140.174 275.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.306.148 3.211.703
Banka Kredileri
29 7.306.148 3.211.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.437.988 5.888.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.884.310 9.375.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.624.034 33.702.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.873.217 42.465.103
Ödenmiş Sermaye
21 14.200.000 14.200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.226.457 3.226.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
589.193 333.544
Yasal Yedekler
21 589.193 333.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 24.094.453 13.569.383
Net Dönem Karı veya Zararı
23.763.114 11.135.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.873.217 42.465.103
TOPLAM KAYNAKLAR
123.497.251 76.167.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 41.210.110 22.044.255 24.476.704 10.840.797
Satışların Maliyeti
22 -31.316.955 -19.025.272 -18.077.386 -9.952.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.893.155 3.018.983 6.399.318 888.222
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 23.167.633 2.750.126 11.606.778 1.076.923
BRÜT KAR (ZARAR)
33.060.788 5.769.109 18.006.096 1.965.145
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.771.459 -1.900.615 -1.425.753 -966.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.770.262 1.571.634 709.976 639.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -547.797 -378.041 -130.464 -27.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.511.794 5.062.087 17.159.855 1.611.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.324.993 0 1.315.393 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.632.730 -2.369.428 -1.473.189 -1.182.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.204.057 2.692.659 17.002.059 428.538
Finansman Gelirleri
26 737.033 948.841 135.922 380.260
Finansman Giderleri
26 -818.322 -378.111 -579.462 -193.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.122.768 3.263.389 16.558.519 615.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.359.654 -942.511 -3.607.430 -367.349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.731.316 -593.818 -1.086.453 -256.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.628.338 -348.693 -2.520.977 -110.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,67345873 0,16344211 0,91204852 0,01748204
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056790


BIST'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1753 32,1914 % 0,12  
Euro 34,9509 34,9964 % 0,08  
Sterlin 40,6274 40,8310 % 0,01  
Frank 35,0665 35,2423 % -0,07  
Riyal 8,5229 8,5657 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,68 31,70 % 0,66  
Platin 1.049,00 1.052,23 % 0,66  
Paladyum 1.018,27 1.025,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,28 82,28 % 0,66  
Altın Ons 2.412,91 2.413,33 % 0,66