***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:28
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 67.529 4.804.347 633.059 5.437.406 17.875.216 0 17.875.216
Transferler
21 24.348 608.711 -633.059 -24.348 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.828.286 1.828.286 1.828.286 0 1.828.286
Dönem Karı (Zararı)
1.828.286 1.828.286 1.828.286 0 1.828.286
Kar Payları
21 -114.580 -114.580 -114.580 0 -114.580
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 7.126.764 19.588.922 0 19.588.922
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 7.126.764 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
21 26.682 1.801.604 -1.828.286 -26.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.180.660 1.180.660 1.180.660 0 1.180.660
Dönem Karı (Zararı)
1.180.660 1.180.660 1.180.660 0 1.180.660
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.204.568 -172.475
Dönem Karı (Zararı)
1.180.660 1.828.286
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.180.660 1.828.286
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.563.242 -1.516.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 696.439 540.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.851 16.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.851 16.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.203 -88.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -177.928 -168.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 202.518 100.827
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 61.096 40.758
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -79.483 -61.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.238.287 -2.159.671
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.238.287 -2.159.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 461.635 496.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.567 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -70.567 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -409.814 -322.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
356.339 -342.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-385.704 154.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -385.704 154.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.824 -6.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.824 -6.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -316.751 148.642
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -1.007.759 -1.751.306
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -16.754 -22.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.429.738 1.324.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 126.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.303.345 1.324.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 73.997 -2.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.764 115.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 55.427 55.987
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -40.663 59.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 13.126 -7.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
547.858 -294.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
547.858 -294.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.026.243 -30.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-178.325 -142.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-424.814 -212.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.463 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.463 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.645.281 -2.480.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.621.787 -2.480.125
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -23.494 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.833.742 2.100.062
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -904.666 -926
Alınan Faiz
27 177.928 168.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.315.726 1.949.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.897.654 3.554.850
Kredilerden Nakit Girişleri
32 1.897.654 3.554.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.794 -1.422.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -482.794 -1.422.236
Ödenen Temettüler
0 -114.580
Ödenen Faiz
-99.134 -68.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.656 1.564.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.656 1.564.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 1.801.619 236.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 1.487.963 1.801.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 1.487.963 1.801.619
Ticari Alacaklar
1.310.122 923.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.310.122 923.233
Diğer Alacaklar
3.109 6.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.109 6.933
Stoklar
8 2.219.332 1.902.581
Canlı Varlıklar
9 1.890.491 1.573.144
Peşin Ödenmiş Giderler
118.255 107.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 118.255 107.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 171.640 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.792.590 1.930.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.792.590 1.930.634
ARA TOPLAM
8.993.502 8.246.041
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.993.502 8.246.041
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 92 92
Canlı Varlıklar
9 13.923.761 10.924.138
Maddi Duran Varlıklar
11 10.329.911 9.439.897
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
235.273 260.561
Binalar
5.755.788 5.398.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.709.815 1.442.298
Taşıtlar
323.075 79.828
Mobilya ve Demirbaşlar
243.230 196.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.827 895
Bilgisayar Yazılımları
12 16.827 895
Peşin Ödenmiş Giderler
14.983 8.587
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.983 8.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.285.574 20.373.609
TOPLAM VARLIKLAR
33.279.076 28.619.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.283 174.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.283 174.690
Banka Kredileri
32 472.283 174.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.319.344 397.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.319.344 397.187
Banka Kredileri
32 1.319.344 397.187
Ticari Borçlar
4.981.457 3.568.921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 126.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.855.064 3.568.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 190.415 116.418
Diğer Borçlar
268.444 253.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 218.834 163.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 49.610 90.273
Ertelenmiş Gelirler
10.949 1.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 10.949 1.236
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.749 3.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.479 66.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 57.479 66.330
ARA TOPLAM
7.305.120 4.581.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.305.120 4.581.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.417.777 3.119.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.417.777 3.119.283
Banka Kredileri
32 3.417.777 3.119.283
Ertelenmiş Gelirler
3.413 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 3.413 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.783.184 1.329.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.204.374 4.448.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.509.494 9.030.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.769.582 19.588.922
Ödenmiş Sermaye
21 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 91.877
Yasal Yedekler
21 118.559 91.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.100.082 5.298.478
Net Dönem Karı veya Zararı
1.180.660 1.828.286
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.769.582 19.588.922
TOPLAM KAYNAKLAR
33.279.076 28.619.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 13.100.986 11.157.918
Satışların Maliyeti
22 -11.440.353 -8.986.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.660.633 2.171.085
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 3.238.287 2.159.671
BRÜT KAR (ZARAR)
4.898.920 4.330.756
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.887.189 -1.597.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 931.394 768.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -134.620 -74.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.808.505 3.427.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 75.513 10.646
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.239.280 -1.181.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.644.738 2.257.365
Finansman Gelirleri
27 208.872 168.644
Finansman Giderleri
27 -211.315 -101.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.642.295 2.324.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-461.635 -496.701
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.140 -131.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -453.495 -365.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.180.660 1.828.286
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.180.660 1.828.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.180.660 1.828.286
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,16629000 0,25750500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.180.660 1.828.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.180.660 1.828.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592778


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66