***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:24
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 7.126.764 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
1.828.286 -1.828.286 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
507.609 507.609 507.609 0 507.609
Dönem Karı (Zararı)
507.609 507.609 507.609 0 507.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 7.126.764 507.609 7.634.373 20.096.531 0 20.096.531
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
17 1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.276.802 1.276.802 1.276.802 0 1.276.802
Dönem Karı (Zararı)
1.276.802 1.276.802 1.276.802 0 1.276.802
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.276.802 9.557.544 22.046.384 0 22.046.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-736.068 -919.258
Dönem Karı (Zararı)
1.276.802 507.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.276.802 507.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.807.656 -466.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 186.279 157.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
255 -25.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 255 -25.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.930 11.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -38.232 -48.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 110.100 53.233
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 90.705 61.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -111.643 -55.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.814.639 -479.799
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.814.639 -479.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 361.765 123.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -592.246 -252.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-365.979 -949.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.893 -109.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.893 -109.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.842 -1.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.842 -1.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
597.723 674.989
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.746 -600.919
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-675.704 -338.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-564.635 -1.012.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134.079 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-698.714 -1.012.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.833 -8.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.692 16.759
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.566 54.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.126 -37.967
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.127 -1.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
592.386 430.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
592.386 430.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-896.833 -908.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
160.765 -10.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
431.945 440.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.581 -223.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.581 -202.151
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.500
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.294 615.660
Alınan Faiz
22 38.232 48.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.969 1.041.762
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.162.893 1.264.763
Kredilerden Nakit Girişleri
2.162.893 1.264.763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.996.255 -198.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.996.255 -198.410
Ödenen Faiz
-198.607 -24.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.092 562.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.092 562.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 1.487.963 1.801.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 1.151.871 2.364.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 1.151.871 1.487.963
Ticari Alacaklar
1.418.587 1.310.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.418.587 1.310.122
Diğer Alacaklar
175.951 3.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 175.951 3.109
Stoklar
7 1.621.609 2.219.332
Canlı Varlıklar
8 2.602.517 1.890.491
Peşin Ödenmiş Giderler
548.319 118.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 548.319 118.255
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 171.640
Diğer Dönen Varlıklar
1.792.450 1.792.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.792.450 1.792.590
ARA TOPLAM
9.311.304 8.993.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.311.304 8.993.502
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 92 92
Canlı Varlıklar
8 14.691.825 13.923.761
Maddi Duran Varlıklar
10 10.147.192 10.329.911
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
228.706 235.273
Binalar
5.690.597 5.755.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.637.120 1.709.815
Taşıtlar
299.010 323.075
Mobilya ve Demirbaşlar
229.029 243.230
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.848 16.827
Bilgisayar Yazılımları
14.848 16.827
Peşin Ödenmiş Giderler
260.623 14.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.623 14.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.114.580 24.285.574
TOPLAM VARLIKLAR
34.425.884 33.279.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.468 472.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.468 472.283
Banka Kredileri
25 461.468 472.283
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.298.011 1.319.344
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.298.011 1.319.344
Banka Kredileri
25 1.298.011 1.319.344
Ticari Borçlar
4.393.456 4.981.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 260.472 126.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.132.984 4.855.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 137.582 190.415
Diğer Borçlar
353.136 268.444
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 286.400 218.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 66.736 49.610
Ertelenmiş Gelirler
10.382 10.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 10.382 10.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 31.918 4.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.734 57.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 57.734 57.479
ARA TOPLAM
6.743.687 7.305.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.743.687 7.305.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.528.056 3.417.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.528.056 3.417.777
Banka Kredileri
25 3.528.056 3.417.777
Ertelenmiş Gelirler
853 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 853 3.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.106.904 1.783.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.635.813 5.204.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.379.500 12.509.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.046.384 20.769.582
Ödenmiş Sermaye
17 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 118.559
Yasal Yedekler
17 118.559 118.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 8.280.742 7.100.082
Net Dönem Karı veya Zararı
1.276.802 1.180.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.046.384 20.769.582
TOPLAM KAYNAKLAR
34.425.884 33.279.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.371.144 2.883.612
Satışların Maliyeti
18 -3.508.685 -2.211.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
862.459 671.619
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
18 1.814.639 479.799
BRÜT KAR (ZARAR)
2.677.098 1.151.418
Genel Yönetim Giderleri
19 -506.958 -399.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 384.731 275.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -116.804 -78.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.438.067 948.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.208 1.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -728.840 -304.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.710.435 645.005
Finansman Gelirleri
22 38.232 48.212
Finansman Giderleri
22 -110.100 -61.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.638.567 631.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-361.765 -123.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -38.045 -57.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -323.720 -65.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.802 507.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.802 507.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.276.802 507.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,17983100 0,07149400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.276.802 507.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.276.802 507.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606449


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66