***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:18
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararlaış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 7.126.764 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
26.682 1.801.604 -1.828.286 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
948.784 948.784 948.784 0 948.784
Dönem Karı (Zararı)
948.784 948.784 948.784 0 948.784
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 948.784 8.048.866 20.537.706 0 20.537.706
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
18 1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.175.688 1.175.688 1.175.688 0 1.175.688
Dönem Karı (Zararı)
1.175.688 1.175.688 1.175.688 0 1.175.688
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.175.688 21.945.270 0 21.945.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.679 -1.026.712
Dönem Karı (Zararı)
1.175.688 948.784
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.175.688 948.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.960.762 -1.502.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 369.432 324.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.689 -10.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.689 -10.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.754 292
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -103.140 -102.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 170.910 98.557
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 89.349 61.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -114.365 -57.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.513.386 -1.468.061
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.513.386 -1.468.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 335.655 208.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.802 -8.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.802 -8.354
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -211.708 -548.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
835.473 -404.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.768 -198.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.768 -198.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.327 -3.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.327 -3.073
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
511.871 395.082
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
158.943 -547.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-365.705 -293.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.531 -251.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.181 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.650 -251.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.316 5.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.411 25.221
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
71.030 56.551
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.381 -31.330
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.716 9.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
626.611 454.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
626.611 445.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.399 -957.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
119.280 -69.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
318.873 -304.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.084 25.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.084 25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-432.904 -1.119.458
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -432.904 -1.097.958
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.500
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643.553 1.364.847
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-677.155
Alınan Faiz
23 103.140 102.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-322.004 1.304.375
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199.030 1.608.915
Kredilerden Nakit Girişleri
2.199.030 1.608.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.297.835 -270.513
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.297.835 -270.513
Ödenen Faiz
-223.199 -34.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.548 -26.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.548 -26.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 1.487.963 1.801.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 1.654.511 1.774.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 1.654.511 1.487.963
Ticari Alacaklar
1.313.818 1.310.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.313.818 1.310.122
Diğer Alacaklar
125.436 3.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 125.436 3.109
Stoklar
7 1.707.461 2.219.332
Canlı Varlıklar
8 2.395.099 1.890.491
Peşin Ödenmiş Giderler
409.691 118.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 409.691 118.255
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 171.640
Diğer Dönen Varlıklar
1.377.687 1.792.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.377.687 1.792.590
ARA TOPLAM
8.983.703 8.993.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.983.703 8.993.502
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 92 92
Canlı Varlıklar
8 15.130.043 13.923.761
Maddi Duran Varlıklar
10 10.390.453 10.329.911
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
228.713 235.273
Binalar
5.772.150 5.755.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.784.498 1.709.815
Taşıtlar
279.003 323.075
Mobilya ve Demirbaşlar
263.359 243.230
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.870 16.827
Bilgisayar Yazılımları
12.870 16.827
Peşin Ödenmiş Giderler
89.252 14.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 89.252 14.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.622.710 24.285.574
TOPLAM VARLIKLAR
34.606.413 33.279.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
348.304 472.283
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
348.304 472.283
Banka Kredileri
26 230.700
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 117.604 472.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.370.737 1.319.344
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.370.737 1.319.344
Banka Kredileri
26 1.370.737 1.319.344
Ticari Borçlar
4.927.838 4.981.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 43.212 126.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.884.626 4.855.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 164.099 190.415
Diğer Borçlar
358.855 268.444
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 289.864 218.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 68.991 49.610
Ertelenmiş Gelirler
8.646 10.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 8.646 10.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.206 4.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.168 57.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 72.168 57.479
ARA TOPLAM
7.262.853 7.305.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.262.853 7.305.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.339.269 3.417.777
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.339.269 3.417.777
Banka Kredileri
26 3.339.269 3.417.777
Ertelenmiş Gelirler
0 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 3.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.059.021 1.783.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.398.290 5.204.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.661.143 12.509.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.945.270 20.769.582
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 118.559
Yasal Yedekler
18 118.559 118.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 8.280.742 7.100.082
Net Dönem Karı veya Zararı
1.175.688 1.180.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.945.270 20.769.582
TOPLAM KAYNAKLAR
34.606.413 33.279.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 8.571.807 6.023.162 4.200.663 3.139.550
Satışların Maliyeti
19 -7.604.989 -4.616.594 -4.096.304 -2.404.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
966.818 1.406.568 104.359 734.949
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 2.513.386 1.468.061 698.747 988.262
BRÜT KAR (ZARAR)
3.480.204 2.874.629 803.106 1.723.211
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.018.300 -856.427 -511.342 -457.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 600.376 434.512 215.645 159.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -159.655 -82.884 -42.851 -3.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.902.625 2.369.830 464.558 1.421.328
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.208 9.635 0 8.354
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.324.720 -1.246.503 -595.880 -941.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.579.113 1.132.962 -131.322 487.957
Finansman Gelirleri
23 103.140 131.769 64.908 83.557
Finansman Giderleri
23 -170.910 -107.354 -60.810 -45.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.511.343 1.157.377 -127.224 526.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-335.655 -208.593 26.110 -84.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -59.818 -160.423 -21.773 -102.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -275.837 -48.170 47.883 17.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.175.688 948.784 -101.114 441.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.175.688 948.784 -101.114 441.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.175.688 948.784 -101.114 441.175
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,17000000 0,13000000 -0,01000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.175.688 948.784 -101.114 441.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.175.688 948.784 -101.114 441.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626684


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66