***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:43
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 91.877 5.298.478 1.828.286 7.126.764 19.588.922 0 19.588.922
Transferler
26.682 1.801.604 -1.828.286 -26.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
659.446 659.446 659.446 0 659.446
Dönem Karı (Zararı)
659.446 659.446 659.446 0 659.446
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 659.446 7.759.428 20.248.368 0 20.248.368
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
18 1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.601.934 1.601.934 1.601.934 0 1.601.934
Dönem Karı (Zararı)
1.601.934 1.601.934 1.601.934 0 1.601.934
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.601.934 22.371.516 0 22.371.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.436 -1.303.251
Dönem Karı (Zararı)
1.601.934 659.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.601.934 659.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.720.301 -1.622.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 557.491 506.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.743 -7.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 32.743 -7.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.543 -2.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -155.973 -147.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 250.060 144.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 90.221 61.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -129.765 -60.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.790.183 -1.903.230
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -3.790.183 -1.903.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 633.819 271.165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.802 -8.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.802 -8.354
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -1.210.516 -478.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.875.138 -168.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.304 -38.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.304 -38.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.649 -2.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.649 -2.485
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.547 -455.565
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
140.576 -752.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-252.557 -261.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.466.337 784.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.158 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.548.495 784.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.000 31.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.164 28.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
70.354 59.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.810 -31.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-8.332 15.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
720.450 482.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
720.450 482.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-243.229 -1.131.639
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
98.793 -171.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
638.866 -457.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.084 25.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.084 25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.988 -1.312.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -567.988 -1.289.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -23.494
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.045.797 1.587.917
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-904.666
Alınan Faiz
23 155.973 147.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-795.958 1.095.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.202.322 1.600.825
Kredilerden Nakit Girişleri
2.202.322 1.600.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.679.620 -422.302
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.679.620 -422.302
Ödenen Faiz
-318.660 -82.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.528 -664.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-301.528 -664.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 1.487.963 1.801.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 1.186.435 1.137.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 1.186.435 1.487.963
Ticari Alacaklar
1.491.482 1.310.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.491.482 1.310.122
Diğer Alacaklar
4.758 3.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.758 3.109
Stoklar
7 2.366.879 2.219.332
Canlı Varlıklar
8 2.467.192 1.890.491
Peşin Ödenmiş Giderler
329.323 118.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 329.323 118.255
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 45.771 171.640
Diğer Dönen Varlıklar
2.282.656 1.792.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.282.656 1.792.590
ARA TOPLAM
10.174.496 8.993.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.174.496 8.993.502
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92 92
Canlı Varlıklar
8 15.950.870 13.923.761
Maddi Duran Varlıklar
10 10.339.456 10.329.911
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
222.037 235.273
Binalar
5.774.481 5.755.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.765.494 1.709.815
Taşıtlar
263.651 323.075
Mobilya ve Demirbaşlar
251.063 243.230
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.892 16.827
Bilgisayar Yazılımları
10.892 16.827
Peşin Ödenmiş Giderler
56.472 14.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 56.472 14.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.357.782 24.285.574
TOPLAM VARLIKLAR
36.532.278 33.279.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.174 472.283
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.174 472.283
Banka Kredileri
26 170.027 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 89.147 472.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.787.332 1.319.344
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.787.332 1.319.344
Banka Kredileri
26 1.787.332 1.319.344
Ticari Borçlar
6.406.306 4.981.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 44.235 126.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.362.071 4.855.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 243.415 190.415
Diğer Borçlar
356.608 268.444
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 289.188 218.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 67.420 49.610
Ertelenmiş Gelirler
6.030 10.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.030 10.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.602 4.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.222 57.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 90.222 57.479
ARA TOPLAM
9.152.689 7.305.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.152.689 7.305.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.617.000 3.417.777
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.617.000 3.417.777
Banka Kredileri
26 2.617.000 3.417.777
Ertelenmiş Gelirler
0 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 0 3.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.391.073 1.783.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.008.073 5.204.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.160.762 12.509.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.371.516 20.769.582
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.559 118.559
Yasal Yedekler
18 118.559 118.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 8.280.742 7.100.082
Net Dönem Karı veya Zararı
1.601.934 1.180.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.371.516 20.769.582
TOPLAM KAYNAKLAR
36.532.278 33.279.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 13.384.136 9.202.590 4.812.329 3.179.428
Satışların Maliyeti
19 -11.826.638 -7.786.732 -4.221.649 -3.170.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.557.498 1.415.858 590.680 9.290
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 3.790.183 1.903.230 1.276.797 435.169
BRÜT KAR (ZARAR)
5.347.681 3.319.088 1.867.477 444.459
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.520.898 -1.354.663 -502.598 -498.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 915.186 666.291 314.810 231.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -173.069 -104.142 -13.414 -21.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.568.900 2.526.574 1.666.275 156.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.308 11.671 100 2.036
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.240.381 -1.632.682 -915.661 -386.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.329.827 905.563 750.714 -227.399
Finansman Gelirleri
23 155.986 178.182 52.846 46.413
Finansman Giderleri
23 -250.060 -153.134 -79.150 -45.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.235.753 930.611 724.410 -226.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-633.819 -271.165 -298.164 -62.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -25.930 -23.367 33.888 137.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -607.889 -247.798 -332.052 -199.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.601.934 659.446 426.246 -289.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.601.934 659.446 426.246 -289.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.601.934 659.446 426.246 -289.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,22562500 0,92558800 0,60035000 -0,04075200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.601.934 659.446 426.246 -289.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.601.934 659.446 426.246 -289.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640373


BIST
'
14:2010.870
Değişim :  -0,23% |  -25,09
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.867
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:20
ORCAY 14,85 280.172.864 % 10,00  
BJKAS 32,78 2.247.022.248 % 10,00  
TETMT 10.795,00 33.095.803 % 9,98  
OZRDN 65,60 46.181.160 % 9,97  
CMBTN 3.510,00 222.563.190 % 9,95  
14:20 Alış Satış %  
Dolar 32,1808 32,1847 % 0,09  
Euro 34,8696 34,8833 % -0,24  
Sterlin 40,6941 40,8981 % 0,17  
Frank 34,9836 35,1590 % -0,30  
Riyal 8,5332 8,5760 % 0,12  
14:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,76 31,79 % 0,66  
Platin 1.055,35 1.056,85 % 0,66  
Paladyum 1.015,70 1.019,26 % 0,66  
Brent Pet. 82,46 82,46 % 0,66  
Altın Ons 2.412,81 2.413,14 % 0,66