***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 16:58
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.05.2020
Genel Kurul Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,
13 - 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 19 Haziran 2020 Cuma Günü, saat 10:00'da, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2019 yılı Finansal Tabloları Yapılan oylama sonucunda, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla 2019 yılı finansal tabloları tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 8 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Erol Göker, Sn.Şebnem Göker, Sn. Hamza Kandur, Sn. Zeynep Göker Kırcıoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ceyhun Yağlıcıoğlu ve Sn. Melek Elçin Süer'in,
3 (Üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.
Yönetim Kurulundan Erol GÖKER ve Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
-Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtılmama yönündeki kar dağıtım önerisi ret edilerek 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 1.812.585 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 213.000 TL (her 1 TL'lik hisse başına brüt 0,03 TL, her 1 TL'lik hisse başına net 0,0255 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan 1.538.310,95 TL tutarındaki karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar payının 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılmasına,
- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.225.481 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 951.206,96 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Gelir Vergisi Mük.121.madde kapsamında 2018 yılı kurumlar vergisinden yapılan %5'lik indirimden kaynaklanan ve geçmiş yıl karlarında yer alan 11.363,42 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854157


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66