***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2022 17:23
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.03.2022
Genel Kurul Tarihi 12.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.
4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.
5 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.
12 - 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Nisan 2022 Salı Günü, saat 11:00'da,Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2021 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2021 yılı finansal tabloları tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
-Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtılmama yönündeki kar dağıtım önerisi katılanların oy çokluğuyla reddedilerek
VUK kayıtlarına göre hesaplanan 5.112.977,01 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 4.502.328,16 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 11.135.719 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması. kalan 10.525.070,15 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kar payının 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapılmasına,
katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022724


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66