***YAPRK***YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

08.04.2016 16:44
***YAPRK***YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


***YAPRK***YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.04.2016 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin “2015 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Esas Sözleşmesi’nin 3’üncü, 6’ncı ve 13’üncü maddelerinin tadilinin” görüşüleceği Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 10 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:00’da Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle
01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international)’nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul çağrı ilanlarımız, esas sözleşme tadil metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde ekte yer almaktadır.

Karar Tarihi 08.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 10.05.2016 10:00
Adresi Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) uzatılması ile ilgili 6. maddesinin ve Şirketin Temsil ve İlzamı?nı düzenleyen 13. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11.Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin karara bağlanması,
12.2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
13.2016 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14.2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesihttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522138


BIST
'
17:4010.530
Değişim :  -1,38% |  -147,76
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
IHEVA 4,40 105.325.151 % 10,00  
YESIL 4,84 43.902.056 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
PRKAB 48,98 403.034.498 % 9,97  
EPLAS 7,72 143.401.911 % 9,97  
17:38 Alış Satış %  
Dolar 32,2240 32,2300 % 0,01  
Euro 34,8726 34,8879 % -0,36  
Sterlin 40,5721 40,7754 % -0,28  
Frank 34,9647 35,1400 % 0,08  
Riyal 8,5050 8,5476 % 0,06  
17:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,99 32,03 % 0,66  
Platin 1.040,80 1.042,72 % 0,66  
Paladyum 954,64 961,07 % 0,66  
Brent Pet. 83,82 83,82 % 0,66  
Altın Ons 2.343,70 2.343,99 % 0,66