***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 19:10***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.645.464 -2.461.751 1.803 497.000 5.488.189 9.051.509 90.057.357 0 90.057.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
20.2 401.950 8.649.559 -9.051.509 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.445 0 -479.305 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.478.514 0 16.955.609 0 16.955.609
Dönem Karı (Zararı)
17.478.514 17.478.514 0 17.478.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.445 -479.305 -24.155 -522.905 0 -522.905
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -54.250 0 999.353 0 0 0 0 8.626.019 0 -2.941.056 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898.950 0 0 0 14.137.748 17.478.514 0 107.012.966 0 107.012.966
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -54.250 0 999.353 0 0 0 0 8.626.019 0 -2.941.056 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898.950 0 0 0 14.137.748 17.478.514 0 107.012.966 0 107.012.966
Transferler
20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.163 0 0 0 16.669.351 -17.478.514 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.748.177 0 -655.205 0 0 0 0 0 0 0 0 -285.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.349.999 139.157.406 0 139.157.406
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -11.026.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.081.201 0 0 0 -11.081.201 0 -11.026.951 0 -11.026.951
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 0 0 0 -11.081.201 0 999.353 0 0 0 0 79.374.196 0 -3.596.261 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.789.314 0 0 0 19.725.898 63.349.999 0 235.143.421 235.143.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.816.374 63.715.118
Dönem Karı (Zararı)
84.182.820 22.446.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.182.820 22.446.593
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.022.827 16.316.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-23 16.105.902 13.501.978
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.549.870 -1.803.783
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.549.870 -1.803.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.923.310 4.157.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.923.310 2.123.839
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.000.000 2.033.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.251.819 629.046
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.899.959 202.020
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 -4.272.616 -2.695.573
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 4.624.476 3.122.599
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.6 -285.565 -24.155
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
70.748.177 -19.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20.5 70.748.177 -19.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 7.729.314 -124.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.230.089 29.222.625
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-258.752 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.046.899 -13.612.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-252.750 4.601.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.794.149 -18.213.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 867.155 5.057.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.310.335 5.196.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-443.180 -139.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.867.989 4.922.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -12.526.416 -5.357.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 26.884.740 24.633.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.884.740 24.633.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.960.426 4.236.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.420.081 4.040.276
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.420.081 4.040.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 5.276.502 6.159.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.098.775 -856.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.787.613 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -311.162 -856.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.975.558 67.985.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -14.159.184 -4.270.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.812.088 -29.657.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 712.054 788.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
712.054 788.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -144.834.477 -35.642.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.570.357 -34.455.547
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.264.120 -1.186.596
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
710.363 1.824.721
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
710.363 1.824.721
Alınan Faiz
24 599.972 3.371.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.439.014 -23.165.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -11.026.951 -54.250
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.026.951 -54.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 104.519.039 86.277.741
Kredilerden Nakit Girişleri
104.519.039 86.277.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -79.600.438 -94.286.083
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.600.438 -94.286.083
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -384.609 -747.769
Ödenen Faiz
14 -13.918.198 -14.365.214
Alınan Faiz
14 1.850.171 10.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.443.300 10.892.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.443.300 10.892.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.059.181 13.166.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.502.481 24.059.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.502.481 24.059.181
Finansal Yatırımlar
11 258.752 0
Ticari Alacaklar
5 66.034.098 59.352.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 3.675.488 3.422.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.358.610 55.929.465
Diğer Alacaklar
6 3.837.545 4.722.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.225.587 4.535.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 611.958 186.874
Stoklar
8 125.256.520 108.388.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.678.228 18.158.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.678.228 18.158.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 12.880.161 3.166.669
Diğer Dönen Varlıklar
7 6.787.613 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.787.613 0
ARA TOPLAM
274.235.398 217.848.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
274.235.398 217.848.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
5 190.658 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 190.658 0
Diğer Alacaklar
6 604.804 586.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
604.804 586.708
Maddi Duran Varlıklar
12 242.838.680 117.966.332
Arazi ve Arsalar
12 57.926.617 16.125.861
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 39.868 38.214
Binalar
12 96.383.601 39.184.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 33.203.747 10.598.404
Taşıtlar
12 3.593.476 2.578.550
Mobilya ve Demirbaşlar
12 29.007.485 21.838.734
Özel Maliyetler
12 17.281.526 17.892.112
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.402.360 9.710.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.067.130 2.922.958
Diğer Haklar
13 82.446 65.297
Patentler
13 2.111.579 262.852
Markalar
13 236.624 58.043
Lisanslar
13 2.090.144 2.281.364
Bilgisayar Yazılımları
13 1.546.337 255.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.547.156 6.540.190
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.547.156 6.540.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.898.746 2.737.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.148.174 130.754.651
TOPLAM VARLIKLAR
540.383.572 348.602.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 9.841.261 5.270.569
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.841.261 5.270.569
Banka Kredileri
9.515.500 5.209.900
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
325.761 60.669
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 28.294.261 29.338.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.294.261 29.338.194
Banka Kredileri
27.706.524 28.816.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
587.737 521.782
Ticari Borçlar
5 121.822.437 99.210.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.822.437 99.210.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.120.359 9.159.933
Diğer Borçlar
6 1.500.506 7.920.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.500.506 7.920.587
Ertelenmiş Gelirler
16 23.057.061 17.780.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23.057.061 17.780.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 15.206.445 4.445.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.169.766 1.158.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.450.934 2.773.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.450.934 2.773.255
ARA TOPLAM
217.463.030 177.057.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.463.030 177.057.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 65.125.548 52.976.048
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.125.548 52.976.048
Banka Kredileri
64.790.825 52.190.761
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
334.723 785.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.362.308 5.783.793
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 14.289.265 5.772.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.777.121 64.532.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.240.151 241.589.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
235.143.421 107.012.966
Ödenmiş Sermaye
20.1 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20.1 25.090.345 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20.7 -11.081.201 -54.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.3 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.777.935 5.684.963
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.777.935 5.684.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.5 79.374.196 8.626.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.4 -3.596.261 -2.941.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.6 -307.917 -22.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
-307.917 -22.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.2 12.789.314 898.950
Yasal Yedekler
1.708.113 898.950
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
20.2 11.081.201
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.2 19.725.898 14.137.748
Net Dönem Karı veya Zararı
31 69.349.999 17.478.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
235.143.421 107.012.966
TOPLAM KAYNAKLAR
540.383.572 348.602.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 795.685.790 502.323.499
Satışların Maliyeti
22 -461.351.248 -301.894.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
334.334.542 200.428.639
BRÜT KAR (ZARAR)
334.334.542 200.428.639
Genel Yönetim Giderleri
23 -32.979.685 -25.303.453
Pazarlama Giderleri
23 -193.618.139 -134.768.658
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.506.347 -2.467.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 23.724.992 21.040.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -25.773.105 -15.763.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.182.258 43.166.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 552.711 624.672
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -75.557 -167.924
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.659.412 43.623.034
Finansman Gelirleri
28 3.027.117 577.598
Finansman Giderleri
29 -21.503.709 -21.754.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.182.820 22.446.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.832.821 -4.968.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -15.206.445 -4.445.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 373.624 -522.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.349.999 17.478.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.349.999 17.478.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.349.999 17.478.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 1,62000000 0,40800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
70.092.972 -498.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
78.641.292 -24.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.005 -599.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.729.315 124.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.729.315 124.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-285.565 -24.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
-285.565 -24.155
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.807.407 -522.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.157.406 16.955.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
139.157.406 16.955.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663877


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42