***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:28***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.626.019 -2.941.056 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 107.012.966
Transferler
20 14.478.514 -17.478.514
Dönem Karı (Zararı)
20 6.656.118 6.656.118 6.656.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -21.756 -142.718 7.631 -156.843 -156.843
Dönem Sonu Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.604.263 -3.083.774 -14.721 898.950 31.616.262 6.656.118 113.512.241 113.512.241
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Transferler
20 4.074.025 65.275.974 -69.349.999
Dönem Karı (Zararı)
20 11.054.528 11.054.528 11.054.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 61.618 -361.845 -300.227 -300.227
Dönem Sonu Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.534.643 -669.762 16.863.339 85.001.872 11.054.528 245.897.722 245.897.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.790.170 5.840.178
Dönem Karı (Zararı)
14.217.781 8.459.218
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.217.781 8.459.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.490.439 5.200.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.562.829 3.551.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -130.696 1.373.886
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-130.696 1.373.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.590.076 879.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 540.128 129.952
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.049.948 750.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.207.485 737.226
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -769.773 427.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 5.143.903 3.675.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 -6.581.615 -3.365.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.492 -21.756
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.492 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -21.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.317.793 -1.320.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.498.390 -7.819.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -17.096.950 -9.391.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.125.846 -1.513.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.971.104 -7.878.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 442.118 113.456
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
442.118 103.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -26.870.758 -11.243.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -22.541.018 -2.084.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.896.506 7.766.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.896.506 7.766.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.670.168 -1.650.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.353.644 -7.735.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.353.644 -7.735.098
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 12.091.666 18.493.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.263.522 -2.087.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 3.428.561 -2.921.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 1.834.961 834.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.790.170 5.840.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.658.885 -4.677.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 6.172.826 478.389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.488.200 478.389
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
684.626 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -25.057.298 -5.165.533
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.139.149 -4.210.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.918.149 -955.023
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 3.225.587 -315.602
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.225.587 -315.602
Alınan Faiz
24 0 325.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.529.947 -904.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 11.192.369 18.229.610
Kredilerden Nakit Girişleri
11.192.369 18.229.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 14.006.533 -16.316.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14.006.533 -16.316.427
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -102.406 -81.565
Ödenen Faiz
14 -3.804.738 -3.019.303
Alınan Faiz
14 238.189 283.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.892 258.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -361.845 7.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.953 266.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.502.481 24.059.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.221.528 24.325.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.221.528 34.502.481
Finansal Yatırımlar
11 265.244 258.752
Ticari Alacaklar
78.084.155 66.034.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.806.992 3.675.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 71.277.163 62.358.610
Diğer Alacaklar
158.589 3.837.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 3.225.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 158.589 611.958
Stoklar
8 152.127.278 125.256.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 50.283.580 24.678.228
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.283.580 24.678.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 12.880.161
Diğer Dönen Varlıklar
7 3.359.052 6.787.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.359.052 6.787.613
ARA TOPLAM
318.499.426 274.235.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.499.426 274.235.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
224.344 190.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 185.000 190.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.344 0
Diğer Alacaklar
3-6 616.055 604.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
616.055 604.804
Maddi Duran Varlıklar
12 255.384.865 242.838.680
Arazi ve Arsalar
57.926.617 57.926.617
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
33.869 39.868
Binalar
97.119.785 96.383.601
Tesis, Makine ve Cihazlar
46.697.026 33.203.747
Taşıtlar
3.614.055 3.593.476
Mobilya ve Demirbaşlar
31.510.095 29.007.485
Özel Maliyetler
17.304.374 17.281.526
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.179.044 5.402.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.842.588 6.067.130
Diğer Haklar
75.576 82.446
Patentler
1.205.869 2.111.579
Markalar
222.120 236.624
Lisanslar
2.505.327 2.090.144
Bilgisayar Yazılımları
2.833.696 1.546.337
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.482.822 12.547.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.482.822 12.547.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 4.234.866 3.898.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
276.786.540 266.148.174
TOPLAM VARLIKLAR
595.285.966 540.383.572
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 33.969.847 9.841.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.969.847 9.841.261
Banka Kredileri
33.969.847 9.515.500
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
325.761
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 25.932.152 28.294.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.932.152 28.294.261
Banka Kredileri
25.932.152 27.706.524
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
587.737
Ticari Borçlar
3-5 141.137.328 121.822.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.137.328 121.822.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 12.790.527 11.120.359
Diğer Borçlar
3-6 146.862 1.500.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
146.862 1.500.506
Ertelenmiş Gelirler
16 35.148.727 23.057.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
35.148.727 23.057.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.048.989 15.206.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.788.937 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.788.937 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.716.672 3.450.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.716.672 3.450.934
ARA TOPLAM
261.680.041 217.463.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.680.041 217.463.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 64.119.245 65.125.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.119.245 65.125.548
Banka Kredileri
64.119.245 64.790.825
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
334.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.840.818 8.362.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.840.818 8.362.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 14.748.140 14.289.265
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.708.203 87.777.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
349.388.244 305.240.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.897.722 235.143.421
Ödenmiş Sermaye
20 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20 25.090.345 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -11.081.201 -11.081.201
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 75.839.553 75.777.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.839.553 75.777.935
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
79.374.196 79.374.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.534.643 -3.596.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -669.762 -307.917
Yabancı Para Çevrim Farkları
-669.762 -307.917
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 16.863.339 12.789.314
Yasal Yedekler
5.782.138 1.708.113
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11.081.201 11.081.201
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 85.001.872 19.725.898
Net Dönem Karı veya Zararı
20 11.054.528 69.349.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.897.722 235.143.421
TOPLAM KAYNAKLAR
595.285.966 540.383.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 199.178.296 151.824.453
Satışların Maliyeti
22 -116.294.574 -88.643.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.883.722 63.180.773
BRÜT KAR (ZARAR)
82.883.722 63.180.773
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.315.741 -7.532.147
Pazarlama Giderleri
23 -53.122.745 -41.998.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -929.677 -750.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 12.803.436 7.726.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -11.779.531 -7.880.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.539.464 12.745.775
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 146.166 156.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -19.171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.685.630 12.882.987
Finansman Gelirleri
28 601.966 770.530
Finansman Giderleri
29 -8.069.815 -5.194.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.217.781 8.459.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.163.253 -1.803.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.055.903 -1.662.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-107.350 -140.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.054.528 6.656.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.054.528 6.656.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.054.528 6.656.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,25800000 0,15600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.428 -246.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 0 -27.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 77.023 -178.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 15.405 -41.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.405 -41.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
361.845 7.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
361.845 7.631
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
361.845 7.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.273 -239.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.508.801 6.417.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.508.801 6.417.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682844


BIST
11:401.398
Değişim :  -1,48% |  -21,07
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler11:38
GARFA 11,30 5.331.351 % 9,92  
BALAT 9,45 174.211 % 9,88  
EDIP 3,73 28.055.188 % 9,06  
OYLUM 8,02 13.460.072 % 8,23  
DAGI 3,64 49.682.557 % 7,37  
11:38 Alış Satış %  
Dolar 8,6775 8,6808 % 0,39  
Euro 10,1593 10,1684 % 0,28  
Sterlin 11,8311 11,8904 % -0,07  
Frank 9,2767 9,3325 % 0,42  
Riyal 2,3064 2,3180 % 0,32  
11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -0,19  
Altın Gr. 490 490 1,81  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,51 0,08  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,04  
B. Petrol 74,30 74,30 -1,04