***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2018 11:08***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.626.019 -2.941.056 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 107.012.966
Transferler
16 809.163 16.669.351 -17.478.514
Dönem Karı (Zararı)
16 51.580.054 51.580.051 51.580.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -134.823 -240.606 -110.203 -485.632 -485.632
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -11.026.951 11.081.201 -11.081.201 -11.026.951 -11.026.951
Dönem Sonu Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 8.491.196 -3.181.662 -132.555 12.789.314 19.725.898 51.580.054 147.080.437 147.080.437
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
16 2.745.325 2.745.325 2.745.325
Transferler
16 69.349.999 -69.349.999
Dönem Karı (Zararı)
16 40.976.760 40.976.760 40.976.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.484 -1.005.198 -1.306.682 -1.306.682
Sermaye Arttırımı
16 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -3.405.068 6.669.928 -6.669.928 -3.405.068 -3.405.068
Dönem Sonu Bakiyeler
16 149.798.932 0 -14.486.269 0 79.374.196 -3.897.745 -1.313.115 19.459.242 4.241.755 40.976.760 274.153.756 274.153.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.331.056 78.696.496
Dönem Karı (Zararı)
40.976.760 51.580.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.296.346 30.538.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.262.280 11.453.145
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-735.262 1.449.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -735.262 1.449.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.694.150 3.495.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.194.150 1.245.817
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.500.000 2.250.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.013.026 1.163.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 2.104.264 1.496.942
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 7.933.562 3.946.416
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 -9.024.800 -4.279.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.492 -134.823
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -6.492 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 0 -134.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 3.068.644 13.111.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.705.185 -5.808.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -36.393.894 -8.198.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.305.386 -269.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.088.508 -7.929.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 205.051 485.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 559.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
205.051 -74.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -54.183.282 -7.406.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -21.477.569 -17.692.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 21.177.647 46.323.282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.177.647 46.323.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.422.447 1.550.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.214.938 -6.498.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.214.938 -6.498.583
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 3.763.021 -5.180.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.996.332 -9.192.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 6.264.043 -10.766.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 14.732.289 1.573.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.567.921 76.310.295
Ödenen Faiz
14.753.933 10.363.263
Alınan Faiz
-71.678 -1.349.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -9.919.120 -6.627.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.089.291 -36.974.805
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11 240.257 -246.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 7.456.538 494.240
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.768.767 494.240
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
687.771 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -66.011.673 -37.782.117
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.935.702 -35.097.644
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.075.971 -2.684.473
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 3.225.587 51.434
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.225.587 51.434
Alınan Faiz
24 0 508.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.728.975 -16.139.445
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.405.068 -11.026.951
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.405.068 -11.026.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 146.316.881 68.092.686
Kredilerden Nakit Girişleri
146.316.881 68.092.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -39.398.177 -63.895.936
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.398.177 -63.895.936
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -102.406 -295.528
Ödenen Faiz
14 -14.753.933 -10.363.263
Alınan Faiz
14 71.678 1.349.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.970.740 25.582.246
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -1.005.198 -110.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.965.542 25.472.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.502.481 24.059.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.468.023 49.531.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.492.061 34.502.481
Finansal Yatırımlar
11 949 258.752
Ticari Alacaklar
95.194.017 66.034.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.945.199 3.675.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 88.248.818 62.358.610
Diğer Alacaklar
1.241.025 3.837.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 3.225.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.241.025 611.958
Stoklar
8 179.439.802 125.256.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.012.455 24.678.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 3.398.805 12.880.161
Diğer Dönen Varlıklar
7 523.570 6.787.613
ARA TOPLAM
404.302.684 274.235.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
404.302.684 274.235.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
3-5 226.333 190.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
226.333 190.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
3-6 804.107 604.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
804.107 604.804
Maddi Duran Varlıklar
12 271.680.057 242.838.680
Arazi ve Arsalar
57.126.617 57.926.617
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
32.263 39.868
Binalar
98.494.019 96.383.601
Tesis, Makine ve Cihazlar
55.047.457 33.203.747
Taşıtlar
18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6529 8,6602 % 0,10  
Euro 10,1275 10,1388 % 0,24  
Sterlin 11,7458 11,8047 % -0,04  
Frank 9,3023 9,3583 % -0,02  
Riyal 2,2990 2,3105 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -0,43  
Altın Gr. 491 491 -0,87  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 0,00  
Gümüş Gr. 6,31 6,33 0,00  
B. Petrol 75,85 75,85 -0,09