***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 21:09***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.626.019 -2.941.056 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 107.012.966
Transferler
20 809.163 16.669.351 -17.478.514
Dönem Karı (Zararı)
20 69.349.999 69.349.999 69.349.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 70.748.177 655.205 -285.565 69.807.407 69.807.407
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -11.026.951 11.081.201 -11.081.201 -11.026.951 -11.026.951
Dönem Sonu Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.739.577 -2.739.577 -2.739.577
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
20 2.745.325 2.745.325 2.745.325
Transferler
20 69.349.999 -69.349.999
Dönem Karı (Zararı)
20 75.639.181 75.639.181 75.639.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-450.000 890.846 -520.620 -79.774 -79.774
Sermaye Arttırımı
20 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -3.405.068 6.669.928 -6.669.928 -3.405.068 -3.405.068
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 0 -14.486.269 0 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.392.057 163.482.710
Dönem Karı (Zararı)
75.639.181 69.349.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.639.181 69.349.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.366.981 117.453.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.801.908 16.105.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.015.256 1.549.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.941.107 1.549.870
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.074.149 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.240.737 4.923.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.835.208 1.923.310
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
405.529 3.000.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.753.867 1.548.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.954.529 1.899.959
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.715.717 -4.624.476
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7.515.055 4.272.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.492 70.764.412
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.492 16.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 70.748.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.561.705 22.562.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.180.011 -21.577.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.522.026 -3.797.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.471.852 -443.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.050.174 -3.354.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.572 -443.180
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.262.572 -443.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.361.887 -16.867.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.763.217 -12.526.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.217.166 18.339.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.217.166 18.339.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
414.682 1.960.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.354.811 -6.420.081
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.354.811 -6.420.081
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.341.945 5.276.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.269.455 -7.098.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.935.360 -6.787.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.334.095 -311.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.826.151 165.225.775
Ödenen Faiz
21.138.747 14.266.290
Alınan Faiz
-198.412 -1.850.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.374.429 -14.159.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.592.881 -143.087.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
264.288 -274.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.158.043 712.054
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.470.273 712.054
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
687.770 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.240.799 -144.834.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.477.100 -140.570.357
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.763.699 -4.264.120
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.225.587 1.310.335
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.225.587 1.310.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.298.437 -9.666.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.405.068 -11.026.951
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.405.068 -11.026.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.592.167 104.519.039
Kredilerden Nakit Girişleri
142.592.167 104.519.039
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.447.912 -90.358.130
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.447.912 -90.358.130
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-500.415 -384.609
Ödenen Faiz
-21.138.747 -14.266.290
Alınan Faiz
198.412 1.850.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.097.613 10.728.865
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-520.620 -285.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.576.993 10.443.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.502.481 24.059.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.079.474 34.502.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.079.474 34.502.481
Finansal Yatırımlar
10 956 258.752
Ticari Alacaklar
114.778.342 66.034.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.337.998 3.675.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 108.440.344 62.358.610
Diğer Alacaklar
231.557 3.837.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 3.225.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 231.557 611.958
Stoklar
8 151.544.258 125.256.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.465.500 24.678.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 0 12.880.161
Diğer Dönen Varlıklar
7 852.253 6.787.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
852.253 6.787.613
ARA TOPLAM
376.952.340 274.235.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.952.340 274.235.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 190.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 0 190.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
Diğer Alacaklar
756.054 604.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 756.054 604.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.704.256 0
Maddi Duran Varlıklar
12 283.102.633 242.838.680
Arazi ve Arsalar
54.437.517 57.926.617
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
31.459 39.868
Binalar
93.961.494 96.383.601
Tesis, Makine ve Cihazlar
69.101.106 33.203.747
Taşıtlar
3.231.913 3.593.476
Mobilya ve Demirbaşlar
32.924.788 29.007.484
Özel Maliyetler
18.667.718 17.281.527
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.746.638 5.402.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.879.769 6.067.130
Diğer Haklar
54.961 82.447
Patentler
3.735.817 2.111.578
Markalar
10.200.364 236.624
Lisanslar
2.076.468 2.090.144
Bilgisayar Yazılımları
1.812.159 1.546.337
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.523.101 12.547.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 7.972.430 3.898.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.939.243 266.148.174
TOPLAM VARLIKLAR
711.891.583 540.383.572
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 38.497.602 9.841.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 45.058.190 28.294.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.190 28.294.261
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.190 28.294.261
Ticari Borçlar
125.323.886 121.822.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 125.323.886 121.822.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.535.041 11.120.359
Diğer Borçlar
145.695 1.500.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 145.695 1.500.506
Ertelenmiş Gelirler
13.715.116 23.057.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 13.715.116 23.057.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 15.206.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.887.598 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.887.598 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.760.822 3.450.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 16.760.822 3.450.934
ARA TOPLAM
253.923.950 217.463.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.923.950 217.463.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 123.303.647 65.125.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.303.647 65.125.548
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.303.647 65.125.548
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.083.958 8.362.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.083.958 8.362.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 16.276.520 14.289.265
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.664.125 87.777.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.588.075 305.240.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 307.303.508 235.143.421
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20 0 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -14.486.269 -11.081.201
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 0 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.218.781 75.777.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.218.781 75.777.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.705.415 -3.596.261
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 79.374.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-828.537 -307.917
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -828.537 -307.917
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.459.242 12.789.314
Yasal Yedekler
20 19.459.242 12.789.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 1.502.178 19.725.898
Net Dönem Karı veya Zararı
75.639.181 69.349.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.303.508 235.1417:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42