***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 19:04***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -2.461.751 8.645.464 1.803 497.000 5.488.189 9.051.509 90.057.357 0 90.057.357
Transferler
20.2 0 0 0 0 0 0 0 401.950 8.649.559 -9.051.509 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -251.446 -41.705 -19.711 0 0 12.093.752 0 0 11.780.890
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -2.713.197 8.603.759 -17.908 898.950 14.137.748 12.093.752 101.838.247 0 101.838.247
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 -2.941.056 8.626.019 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 0 107.012.966
Transferler
20.2 0 0 0 0 0 0 0 809.163 16.669.351 -17.478.514 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -240.606 -134.823 -110.203 0 0 51.580.054 51.094.422 0 51.094.422
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -11.026.951 0 0 0 0 11.081.201 -11.081.201 0 0 0 -11.026.951
Dönem Sonu Bakiyeler
42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 -3.181.662 8.491.196 -132.555 12.789.314 19.725.898 147.080.437 0 147.080.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.326.033 49.399.294
Dönem Karı (Zararı)
64.785.258 15.531.919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.785.258 15.531.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.890.374 12.924.998
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-23 11.453.145 9.946.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.449.916 -1.152.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.449.916 -1.152.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.495.817 3.426.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.245.817 2.018.089
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.250.000 1.408.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.830.379 838.618
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.496.942 213.443
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 -3.946.416 -2.347.044
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 4.279.853 2.972.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.6 -110.203 -19.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.5 -134.823 -41.705
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -93.857 -73.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.722.084 23.939.831
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-246.544 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -305.377 -4.057.844
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.677.366 5.292.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.982.743 -9.350.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 485.454 3.156.075
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
559.616 3.198.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.162 -42.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.406.364 3.594.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -17.692.038 -6.834.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.763.577 17.396.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 37.763.577 17.396.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.550.142 1.790.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.498.584 -19.925
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.498.584 -19.925
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 -5.180.224 7.349.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.192.126 1.565.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.766.075 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.573.949 1.565.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.953.548 52.396.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -6.627.515 -2.997.454
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.728.261 -17.445.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
494.240 783.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 494.240 783.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -37.782.117 -21.428.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.097.644 -20.716.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.684.473 -711.915
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
51.434 -41.712
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
51.434 -41.712
Alınan Faiz
24 508.182 3.240.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.125.729 -37.082.159
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-11.026.951 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -11.026.951 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 68.092.686 79.312.188
Kredilerden Nakit Girişleri
68.092.686 79.312.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -55.171.175 -104.520.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.171.175 -104.520.995
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -295.528 -721.955
Ödenen Faiz
14 -10.074.308 -11.161.807
Alınan Faiz
14 1.349.547 10.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.472.043 -5.128.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.472.043 -5.128.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.059.181 13.166.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.531.224 8.038.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.531.224 24.059.181
Finansal Yatırımlar
11 246.544 0
Ticari Alacaklar
5 62.154.080 59.352.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 3.691.788 3.422.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.462.292 55.929.465
Diğer Alacaklar
6 4.257.591 4.722.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.976.306 4.535.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 281.285 186.874
Stoklar
8 115.794.895 108.388.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.008.540 18.158.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.008.540 18.158.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 5.348.492 3.166.669
Diğer Dönen Varlıklar
7 10.766.075 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.766.075 0
ARA TOPLAM
272.107.441 217.848.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
272.107.441 217.848.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
5 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6 566.459 586.708
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 566.459 586.708
Maddi Duran Varlıklar
12 141.889.074 117.966.332
Arazi ve Arsalar
12 16.125.861 16.125.861
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 34.416 38.214
Binalar
12 40.928.265 39.184.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 24.092.295 10.598.404
Taşıtlar
12 3.183.150 2.578.550
Mobilya ve Demirbaşlar
12 26.615.850 21.838.734
Özel Maliyetler
12 15.487.696 17.892.112
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 15.421.541 9.710.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.834.947 2.922.958
Diğer Haklar
13 56.645 65.297
Patentler
13 2.071.354 262.852
Markalar
13 74.346 58.043
Lisanslar
13 2.070.311 2.281.364
Bilgisayar Yazılımları
13 562.291 255.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.382.466 6.540.190
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.382.466 6.540.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.285.979 2.737.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.959.925 130.754.651
TOPLAM VARLIKLAR
441.067.366 348.602.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 5.357.995 5.270.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.357.995 5.270.569
Banka Kredileri
5.000.000 5.209.900
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.995 60.669
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 29.395.626 29.338.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.395.626 29.338.194
Banka Kredileri
28.811.637 28.816.412
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
583.989 521.782
Ticari Borçlar
5 141.253.743 99.210.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.253.743 99.210.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 10.710.075 9.159.933
Diğer Borçlar
6 1.422.004 7.920.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.422.004 7.920.587
Ertelenmiş Gelirler
16 12.600.335 17.780.559
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.600.335 17.780.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 12.797.042 4.445.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.404.802 1.158.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.404.802 1.158.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.351.009 2.773.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.351.009 2.773.255
ARA TOPLAM
221.292.631 177.057.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.292.631 177.057.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 58.788.970 52.976.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.788.970 52.976.048
Banka Kredileri
58.361.418 52.190.761
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
427.552 785.287
Ticari Borçlar
5 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.270.216 5.783.793
Diğer Borçlar
0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.635.112 5.772.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.694.298 64.532.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.986.929 241.589.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.080.437 107.012.966
Ödenmiş Sermaye
20.1 42.799.695 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20.1 25.090.345 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20.7 -11.081.201 -54.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.3 999.353 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.309.534 5.684.963
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.309.534 5.684.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.5 8.491.196 8.626.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.4 -3.181.662 -2.941.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.6 -132.555 -22.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
-132.555 -22.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.789.314 898.950
Yasal Yedekler
1.708.113 898.950
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
20.2 11.081.201 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.2 19.725.898 14.137.748
Net Dönem Karı veya Zararı
31 51.580.054 17.478.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.080.437 107.012.966
TOPLAM KAYNAKLAR
441.067.366 348.602.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 591.222.292 353.714.665 244.730.701 131.763.105
Satışların Maliyeti
22 -342.552.446 -213.056.311 -139.491.819 -79.892.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
248.669.846 140.658.354 105.238.882 51.871.040
BRÜT KAR (ZARAR)
248.669.846 140.658.354 105.238.882 51.871.040
Genel Yönetim Giderleri
23 -24.500.779 -18.893.681 -7.555.947 -6.159.776
Pazarlama Giderleri
23 -143.792.469 -95.232.754 -53.578.234 -32.142.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.338.329 -1.891.933 -936.480 -548.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 15.446.299 14.647.424 4.731.448 1.599.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -16.989.559 -9.691.918 -6.283.497 -2.977.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.495.009 29.595.492 41.616.172 11.641.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 402.591 518.796 100.244 377.057
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -25.444 -189.934 -6.273 -94.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.872.156 29.924.354 41.710.143 11.924.222
Finansman Gelirleri
28 2.070.640 492.368 684.316 -106.948
Finansman Giderleri
29 -14.157.538 -14.884.803 -4.842.035 -4.841.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.785.258 15.531.919 37.552.424 6.976.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.205.204 -3.438.167 -7.557.608 -1.476.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -12.797.042 -3.166.669 -7.543.544 -1.274.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -408.162 -271.498 -14.064 -201.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.580.054 12.093.752 29.994.816 5.499.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.580.054 12.093.752 29.994.816 5.499.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.580.054 12.093.752 29.994.816 5.499.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 1,20500000 0,28300000 0,70100000 0,12900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-375.429 -293.151 -189.200 -161.884
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-168.528 -52.131 -114.140 3.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-300.758 -314.308 -122.360 -205.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.857 73.288 47.300 40.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
93.857 73.288 47.300 40.472
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-110.203 -19.711 -43.972 -28.120
Yabancı Para Çevrim Farkları
-110.203 -19.711 -43.972 -28.120
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-485.632 -312.862 -233.172 -190.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.094.422 11.780.890 29.761.644 5.309.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.094.422 11.780.890 29.761.644 5.309.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639709


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42