***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.08.2016 19:06***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.810.117 -2.526.956
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
6.779.719 8.308.335
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
24,6 6.350.014 7.814.745
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
26,27 429.705 493.590
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-9.309.569 -12.967.228
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
24,6 -8.272.448 -11.852.445
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
26,27 -873.408 -204.908
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
25 -163.713 -909.875
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-2.529.850 -4.658.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -123.945 -82.773
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
843.678 2.214.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-524.250 -11.948.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 205.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -729.477 -11.948.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.872.160 11.120.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.004.555 11.120.001
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-462.207 -3.355.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-462.207 -3.355.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 485.514 3.594.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.307 238.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.939.753 -69.458 174.926 1.604.055 7.125.778 44.653.465 44.653.465
Transferler
-970.703 970.703 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.776 190.996 224.772 224.772
Dönem Karı (Zararı)
190.996 190.996 190.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16,17 33.776 33.776 33.776
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.939.753 -35.682 174.926 633.352 8.287.477 44.878.237 44.878.237
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.902.550 174.926 8.729.833 -3.985.830 40.699.890 40.699.890
Transferler
75.361 -4.061.191 3.985.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.695 75.990 28.695 -1.851.538 -1.755.548 -1.755.548
Dönem Karı (Zararı)
16,17 -1.851.538 -1.851.538 -1.851.538
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.695 75.990 28.695 75.990 75.990
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 -28.695 13.978.540 250.287 4.697.337 -1.851.538 38.924.342 38.924.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.308 485.514
Ticari Alacaklar
6 8.713.339 5.994.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37.565 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.675.774 5.994.161
Diğer Alacaklar
7 695.482 298.786
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
586.686 193.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.796 105.550
Stoklar
8 1.248.881 1.368.273
Peşin Ödenmiş Giderler
9 457.366 320.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 739.587 615.642
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.465.362 1.610.055
ARA TOPLAM
13.343.325 10.693.405
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.343.325 10.693.405
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.902.920 1.669.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
852.641 852.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.050.279 817.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 543.917 543.863
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 28.356.474 28.356.474
Maddi Duran Varlıklar
14 40.963.711 41.444.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.767.022 72.014.857
TOPLAM VARLIKLAR
85.110.347 82.708.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.301 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 16.795.971 15.026.468
Ticari Borçlar
6 5.479.081 5.854.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 209.911 287.655
Diğer Borçlar
7 2.482.111 412.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.313.447 177.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.168.664 235.030
Ertelenmiş Gelirler
8 7.594 64.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 290.079 246.183
ARA TOPLAM
25.270.048 21.890.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.270.048 21.890.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.751.929 19.654.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.458 147.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 79.458 147.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.084.570 314.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.915.957 20.117.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.186.005 42.008.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.924.342 40.699.890
Ödenmiş Sermaye
18 9.975.000 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.903.411 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 13.949.845 13.902.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.911.059 13.939.753
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
38.786 -37.204
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 250.287 174.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 4.697.337 8.729.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.851.538 -3.985.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.924.342 40.699.890
TOPLAM KAYNAKLAR
85.110.347 82.708.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 9.069.192 6.460.987 4.969.199 2.522.792
Satışların Maliyeti
23 -9.559.850 -5.322.100 -5.163.333 -2.122.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-490.658 1.138.887 -194.134 400.005
BRÜT KAR (ZARAR)
-490.658 1.138.887 -194.134 400.005
Genel Yönetim Giderleri
24 -163.713 -909.875 -29.122 -906.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 131.719 268.608 47.863 225.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -152.033 -49.291 -111.588 -13
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-674.685 448.329 -286.981 -281.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 54 -1.381 137 -719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-674.631 446.948 -286.844 -281.719
Finansman Gelirleri
26 315.386 265.370 17.582 -222.941
Finansman Giderleri
26 -741.654 -349.262 -260.682 -26.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.100.899 363.056 -529.944 -530.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-750.639 -172.060 134.800 45.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -750.639 -172.060 134.800 45.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.851.538 190.996 -395.144 -485.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.851.538 190.996 -395.144 -485.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.851.538 190.996 -395.144 -485.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.990 33.775 6.427 3.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.988 42.219 8.034 4.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.998 -8.444 -1.607 -877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.998 -8.444 -1.607 -877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.990 33.775 6.427 3.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.775.548 224.771 -388.717 -482.074
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.775.548 224.771 -388.717 -482.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551230


BIST
17:411.123
Değişim :  -0,09% |  -1,04
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler17:41
DURDO 20,46 8.688.244 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
TLMAN 37,42 4.623.915 % 9,99  
DESPC 11,56 33.963.685 % 9,99  
17:41 Alış Satış %  
Dolar 7,7817 7,7881 % 1,70  
Euro 9,0615 9,0708 % 1,84  
Sterlin 9,9777 10,0278 % 2,52  
Frank 8,3441 8,3943 % 1,59  
Riyal 2,0676 2,0780 % 1,57  
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 5,86  
Altın Gr. 468 468 9,65  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,23 23,27 0,36  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,20  
B. Petrol 42,63 42,63 0,22