***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2018 19:35***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.749.491 1.264.072
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
25.357.403 17.948.630
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 24.413.159 17.254.318
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 944.244 694.312
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-28.234.172 -25.679.274
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -17.944.761 -20.509.990
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -9.285.793 -4.560.531
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -1.003.618 -608.753
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-2.876.769 -7.730.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -487.173 -281.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.113.433 9.276.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
347.952 -249.441
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
[3] 0 -51.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.966.542 552.752
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 1.966.542 552.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.618.590 -751.193
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -1.618.590 -751.193
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.798.467 -347.367
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.146.702 2.040.197
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 2.146.702 2.040.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.503.393 -2.064.913
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.503.393 -2.064.913
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -441.776 -322.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-701.024 667.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-701.024 667.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152.778 485.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
451.754 1.152.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.758.153 -37.204 174.926 7.911.434 -3.985.830 40.699.890 40.699.890
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.361 -4.061.191 3.985.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.890 -1.418 31.890 -2.717.569 -2.718.987 -2.718.987
Dönem Karı (Zararı)
-2.717.569 -2.717.569 -2.717.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.890 -1.418 31.890 -1.418 -1.418
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.726.263 -38.622 250.287 4.700.532 -2.956.225 37.980.903 37.980.903
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.726.264 -38.622 250.287 3.882.132 -2.717.569 37.980.903 37.980.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.717.569 2.717.569 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.042.009 -3.741 4.420 -9.448.166 -10.489.496 -10.489.496
Dönem Karı (Zararı)
-9.448.166 -9.448.166 -9.448.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.042.009 -3.741 4.420 0 -1.041.330 -1.041.330
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 451.754 1.152.778
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 7.470.554 9.526.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
48.473 38.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.422.081 9.487.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 1.546.292 178.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.546.292 117.021
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 356.287 577.900
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 552.027 729.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
552.027 729.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 1.384.408 897.235
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 2.170.329 1.446.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.170.329 1.446.803
ARA TOPLAM
13.931.651 14.509.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.931.651 14.509.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 857.936 2.310.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
779.044 961.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.892 1.349.412
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 2.690.706 679.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 18.505.000 20.430.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 49.581.860 50.114.955
Arazi ve Arsalar
10.411.474 10.411.474
Binalar
31.649.926 31.479.248
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.006.474 2.368.580
Taşıtlar
1.136.561 1.251.785
Mobilya ve Demirbaşlar
2.680.461 2.906.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.696.964 1.696.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.635.502 73.535.010
TOPLAM VARLIKLAR
85.567.153 88.044.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.316.894 13.075.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 15.316.894 13.075.786
Banka Kredileri
14.866.378 12.656.698
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
450.516 419.088
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 6.658.063 3.036.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 44.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.658.063 2.991.725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 378.669 285.208
Diğer Borçlar
[7] 104.184 1.991.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
76.084 1.522.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.100 468.226
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[8] 190.719 206.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190.719 206.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.587 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 117.587 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 538.056 391.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
538.056 391.724
ARA TOPLAM
23.304.172 18.986.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.304.172 18.986.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.336.373 21.312.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 16.336.373 21.312.970
Banka Kredileri
16.295.114 20.798.507
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.259 514.463
Diğer Borçlar
17.307.553 9.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] 14.508.396 9.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.799.157 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 174.181 113.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
174.181 113.331
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 953.467 650.033
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.771.574 31.076.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.075.746 50.063.256
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.491.407 37.980.903
Ödenmiş Sermaye
[18] 9.975.000 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.903.411 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.641.892 14.687.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 13.641.892 14.687.642
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.684.255 14.726.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.363 -38.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 1.168.983 3.882.132
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.448.166 -2.717.569
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.491.407 37.980.903
TOPLAM KAYNAKLAR
85.567.153 88.044.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 22.377.660 20.786.207
Satışların Maliyeti
[23] -25.020.197 -21.195.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.642.537 -409.396
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.642.537 -409.396
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.003.618 -608.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 490.566 2.735.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -6.357.860 -1.152.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.513.449 564.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 2.011.541 182.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.501.908 747.490
Finansman Gelirleri
[26] 542.823 345.311
Finansman Giderleri
[26] -3.222.301 -3.474.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.181.386 -2.382.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
733.220 -335.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] 733.220 -335.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.448.166 -2.717.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.448.166 -2.717.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.448.166 -2.717.569
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.041.330 1.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -4.676 1.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.036.654 -355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -1.036.654 -355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.041.330 1.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.489.496 -2.716.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.489.496 -2.716.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662253


BIST
17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5593 7,5616 % 0,20  
Euro 8,9283 8,9900 % 0,40  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 5,75  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,25  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,33