***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2018 03:55***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.423.333 -437.929
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
5.581.914 5.026.204
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 4.598.261 4.911.225
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 983.653 114.979
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-10.396.658 -5.685.365
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -4.992.719 -4.225.333
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -5.093.099 -1.081.009
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -310.840 -379.023
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-4.814.744 -659.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] 530.424 -66.419
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.139.013 287.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.349 -174.124
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
[3] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 0 24.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.349 -198.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -63.349 -198.700
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.078.126 1.224.399
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.006.725 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.006.725 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.184.382 1.328.918
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 6.184.382 1.328.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.005.782 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.005.782 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -107.199 -104.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.444 612.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.444 612.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
451.754 1.152.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.043.198 1.765.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.907.863 -38.621 250.287 4.700.532 -2.717.569 37.980.903 37.980.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -2.717.569 2.717.569 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 26.240 4.420 -965.879 -939.639 -939.639
Dönem Karı (Zararı)
-965.879 -965.879 -965.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.420 26.240 4.420 26.240 26.240
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.903.443 -12.381 250.287 1.987.383 -965.879 37.041.264 37.041.264
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-9.448.166 9.448.166 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 37.795 996.706 1.034.501 1.034.501
Dönem Karı (Zararı)
996.706 996.706 996.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 37.795 0 37.795 37.795
Sermaye Arttırımı
14.962.500 44.225 0 15.006.725 15.006.725
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 13.684.255 -4.568 250.287 -8.279.183 996.706 43.532.633 43.532.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.043.198 451.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 8.905.218 7.470.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
58.385 48.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.846.833 7.422.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 2.356.793 1.546.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
211.283 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.145.510 1.546.292
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 214.949 356.287
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 513.985 552.027
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
513.985 552.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 853.984 1.384.408
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.112.456 2.170.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.112.456 2.170.329
ARA TOPLAM
15.000.583 13.931.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.000.583 13.931.651
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 935.536 857.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
784.500 779.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
151.036 78.892
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 2.718.787 2.690.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 26.497.000 18.505.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 46.274.370 49.581.860
Arazi ve Arsalar
10.411.474 10.411.474
Binalar
28.645.433 31.649.926
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.928.749 2.006.474
Taşıtlar
1.061.377 1.136.561
Mobilya ve Demirbaşlar
2.501.995 2.680.461
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.725.342 1.696.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.425.693 71.635.502
TOPLAM VARLIKLAR
91.426.276 85.567.153
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.485.216 15.316.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 11.485.216 15.316.894
Banka Kredileri
11.100.862 14.866.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
384.354 450.516
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 4.924.635 6.658.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.924.635 6.658.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 450.503 378.669
Diğer Borçlar
[7] 161.304 104.184
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
135.640 76.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.664 28.100
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[8] 41.535 190.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
41.535 190.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 117.587 117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 560.434 538.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
560.434 538.056
ARA TOPLAM
17.741.214 23.304.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.741.214 23.304.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.479.718 16.336.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 22.479.718 16.336.373
Banka Kredileri
22.479.496 16.295.114
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
222 41.259
Diğer Borçlar
5.883.995 17.307.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] 3.188.415 14.508.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.695.580 2.799.157
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 154.613 174.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
154.613 174.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 1.634.103 953.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.152.429 34.771.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.893.643 58.075.746
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.532.633 27.491.407
Ödenmiş Sermaye
[18] 24.937.500 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.679.687 13.641.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 13.679.687 13.641.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.684.255 13.684.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.568 -42.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -8.279.183 1.168.983
Net Dönem Karı veya Zararı
996.706 -9.448.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.532.633 27.491.407
TOPLAM KAYNAKLAR
91.426.276 85.567.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 6.032.925 6.129.689
Satışların Maliyeti
[23] -4.825.601 -5.826.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.324 303.109
BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.324 303.109
Genel Yönetim Giderleri
[24] -310.840 -379.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 6.099.598 58.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -3.907.805 -62.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.088.277 -79.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 28.081 407.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.116.358 327.842
Finansman Gelirleri
[26] 57.153 77.136
Finansman Giderleri
[26] -1.505.618 -1.044.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.667.893 -639.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-671.187 -325.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -671.187 -325.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
996.706 -965.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
996.706 -965.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
996.706 -965.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04000000 -0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.795 26.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] 47.244 32.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.449 -6.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -9.449 -6.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.795 26.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.034.501 -939.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.034.501 -939.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683114


BIST
18:051.145
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.147
En Düşük
1.129
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 334,10 1.852.314 % 39,15  
BALAT 9,24 1.809.146 % 10,00  
ISBIR 3.246,10 4.818.775 % 10,00  
GUBRF 32,12 445.509.862 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.762.462 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6880 7,7022 % -0,25  
Euro 9,0381 9,0647 % 0,09  
Sterlin 9,9257 9,9755 % -0,00  
Frank 8,3325 8,3827 % 0,02  
Riyal 2,0455 2,0557 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.894 7,70  
Altın Gr. 468 468 1,14  
Cumhuriyet 3.123 3.170 -31,00  
Tam 3.105 3.185 -35,00  
Yarım 1.501 1.541 -16,93  
Çeyrek 753 770 -8,47  
Gümüş.Ons 23,67 23,72 0,45  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,09  
B. Petrol 42,31 42,31 0,01