***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:12***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -9.448.166 9.448.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.460 17.823.291 17.823.291
Dönem Karı (Zararı)
-316.460 -316.460 -316.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.146.381 -6.630 15.006.725 15.006.725
Sermaye Arttırımı
44.225 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Baş 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 31.830.636 -48.993 250.287 -8.279.183 -316.460 60.321.423 60.321.423
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.579.756 -15.579.756 -15.579.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.842 13.199.906 13.202.748 13.202.748
Dönem Karı (Zararı)
13.199.906 13.199.906 13.199.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.842 0 2.842 2.842
Sermaye Arttırımı
24.937.500 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.827.417 28.596 250.287 -23.855.720 -2.379.852 67.693.364 67.693.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.987.769 -5.764.511
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
12.611.975 17.679.067
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 11.972.100 10.573.894
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 639.875 7.105.173
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-10.990.278 -14.397.995
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -9.463.188 -12.593.728
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] -9.988 -1.372.340
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -1.517.102 -431.927
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
1.621.697 3.281.072
Ödenen Faiz
[27] -3.758.853 -4.859.456
Alınan Faiz
[27] 717.580 -4.217.044
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] 685.227 349.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.253.420 -318.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-406.792 -322.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.488 16.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 73.488 16.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-480.280 -338.748
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -480.280 -338.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.075 5.774.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.006.725
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 0 15.006.725
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.248.420 2.838.712
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 5.248.420 2.838.712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.746.120 -3.837.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.746.120 -3.837.449
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[6,7] -666.114 -8.015.573
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -41.261 -217.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.599.636 -311.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.599.636 -311.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 11.936.815 451.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 7.337.179 139.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 7.337.179 11.936.815
Ticari Alacaklar
[6] 2.523.273 3.802.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.069 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.512.204 3.802.751
Diğer Alacaklar
[7] 2.165.562 1.557.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
109.929 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.055.633 1.557.883
Stoklar
[8] 228.545 447.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 565.969 503.892
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
565.969 503.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 599.148 1.228.591
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 661.466 1.116.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
661.466 1.116.768
ARA TOPLAM
14.081.142 20.593.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.081.142 20.593.724
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 615.987 773.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 181.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
615.987 591.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.214.143 3.159.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 26.520.780 26.520.780
Maddi Duran Varlıklar
[14] 66.965.311 67.684.128
Arazi ve Arsalar
22.852.898 22.800.000
Binalar
37.300.550 37.681.609
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.648.898 1.696.508
Taşıtlar
907.328 1.043.712
Mobilya ve Demirbaşlar
1.805.637 2.012.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.450.000 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.316.221 98.137.481
TOPLAM VARLIKLAR
111.397.363 118.731.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.746.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 4.746.120
Banka Kredileri
[5] 0 4.746.120
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.200.345 6.799.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 9.200.345 6.799.022
Banka Kredileri
9.200.345 6.757.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.261
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 2.450.042 4.008.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.450.042 4.008.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 109.149 246.273
Diğer Borçlar
[7] 251.906 1.175.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
240.874 203.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.032 972.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 42.619 1.084.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.619 1.084.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 86.956 381.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
86.956 381.496
ARA TOPLAM
12.445.758 18.746.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.445.758 18.746.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.278.869 22.473.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 25.278.869 22.473.033
Banka Kredileri
25.278.869 22.473.033
Ticari Borçlar
[7] 547.823 2.164.677
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 1.626.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
547.823 537.679
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 115.138 95.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.138 95.709
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 5.316.411 5.181.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.258.241 29.914.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.703.999 48.660.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.693.364 70.070.372
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 24.937.500
Sermaye Avansı
0 24.937.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.856.013 31.853.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.856.013 31.853.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.827.416 31.827.416
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.597 25.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -23.855.720 -8.275.962
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.379.852 -15.579.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.693.364 70.070.372
TOPLAM KAYNAKLAR
111.397.363 118.731.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 10.692.622 13.122.655 3.116.813 7.089.730
Satışların Maliyeti
[23] -9.067.355 -11.516.438 -3.565.326 -6.690.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.267 1.606.217 -448.513 398.893
BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.267 1.606.217 -448.513 398.893
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.517.102 -431.927 -620.629 -121.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 646.834 7.170.124 208.695 6.174.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -43.447 -5.750.940 -1.235.603 -1.766.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
711.552 2.593.474 -2.096.050 4.685.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
47.065 15.688 1.389 -5.122.979
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.011.870 -4.815.689 -1.143.770 -4.815.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 55.057 331.348 -18.122 303.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.198.196 -1.875.179 -3.256.553 -4.949.444
Finansman Gelirleri
[27] 717.580 919.071 405.108 896.349
Finansman Giderleri
[27] -764.538 -48.915 619.287 1.380.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.245.154 -1.005.023 -2.232.158 -2.672.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-134.698 688.563 -101.761 1.359.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] -134.698 688.563 -101.761 1.359.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.379.852 -316.460 -2.333.919 -1.313.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.379.852 -316.460 -2.333.919 -1.313.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.379.852 -316.460 -2.333.919 -1.313.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.685.820 18.139.751 22.696.876 18.101.956
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[13] 22.682.976 22.682.976 22.682.976 22.682.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] 3.555 -8.287 17.375 -55.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-711 -4.534.938 -3.475 -4.525.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[19] -711 -4.534.938 -3.475 -4.525.489
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.685.820 18.139.751 22.696.876 18.101.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.305.968 17.823.291 20.362.957 16.788.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.305.968 17.823.291 20.362.957 16.788.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781842


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10