***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:00***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Transferler
-9.448.166 9.448.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 -67.564 3.220 -4.587.441 13.491.376 13.491.376
Dönem Karı (Zararı)
-4.587.441 -4.587.441 -4.587.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 -67.564 3.220 18.078.817 18.078.817
Sermaye Arttırımı
14.962.500 44.225 15.006.725 15.006.725
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 31.827.416 -109.927 250.287 -8.275.963 -4.587.441 55.989.508 55.989.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -2.287 12.878.557 12.601.243 12.601.243
Dönem Karı (Zararı)
12.878.557 12.878.557 12.878.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -2.287 -277.314 -277.314
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 23.467 250.287 -23.580.693 -2.701.201 67.366.885 67.366.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.621.240 4.148.735
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
16.006.407 21.285.950
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 15.055.603 13.818.547
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 950.804 7.467.403
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-15.881.026 -15.744.472
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -14.706.407 -18.698.924
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] -17.038 3.548.335
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -1.157.581 -593.883
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
125.381 5.541.478
Ödenen Faiz
[27] -1.844.111 -503.700
Alınan Faiz
[27] 901.421 73.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] 516.422 258.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.320.353 -1.221.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-326.796 -14.856.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.824.389 45.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 2.824.389 45.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.151.185 -14.901.409
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -3.151.185 -14.901.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.896.730 10.431.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.225
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 0 44.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.026.318 266.113
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 3.026.318 266.113
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.787.381 -3.809.062
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.746.120 -3.476.891
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -41.261 -332.171
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] -135.667 -1.032.758
Alınan Faiz
0 14.962.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.844.766 -276.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.844.766 -276.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 11.936.815 451.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 7.092.049 175.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 7.092.049 11.936.815
Ticari Alacaklar
[6] 4.288.258 3.802.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.069 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.277.189 3.802.751
Diğer Alacaklar
[7] 1.901.829 1.557.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.245.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656.559 1.557.883
Stoklar
[8] 240.116 447.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 565.189 503.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
565.189 503.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 712.169 1.228.591
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 470.087 1.116.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
470.087 1.116.768
ARA TOPLAM
15.269.697 20.593.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.269.697 20.593.724
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 675.815 773.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 181.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
675.815 591.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.212.295 3.159.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 39.563.678 26.520.780
Maddi Duran Varlıklar
[13] 49.761.009 67.684.128
Arazi ve Arsalar
6.200.000 22.800.000
Binalar
37.110.017 37.681.609
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.457.211 1.696.508
Taşıtlar
827.461 1.043.712
Mobilya ve Demirbaşlar
1.716.320 2.012.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.450.000 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.212.797 98.137.481
TOPLAM VARLIKLAR
108.482.494 118.731.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 4.746.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 4.746.120
Banka Kredileri
0 4.746.120
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.461.262 6.799.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 8.461.262 6.799.022
Banka Kredileri
8.461.262 6.799.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 1.791.446 4.008.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.791.446 4.008.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 177.651 246.273
Diğer Borçlar
[7] 93.790 1.175.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
78.874 203.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.916 972.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 397.809 1.084.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 397.809 1.084.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 139.174 381.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.174 381.496
ARA TOPLAM
11.365.873 18.746.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.365.873 18.746.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 23.795.850 22.473.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 23.795.850 22.473.033
Banka Kredileri
23.795.850 22.473.033
Diğer Borçlar
[7] 1.241.953 2.164.677
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
530.447 1.626.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
711.506 537.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 138.424 95.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 138.424 95.709
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 4.573.509 5.181.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.749.736 29.914.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.115.609 48.660.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.366.885 70.070.372
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 24.937.500
Sermaye Avansı
[18] 0 24.937.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.575.857 31.853.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.575.857 31.853.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.552.390 31.827.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.467 25.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -23.580.694 -8.275.962
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.701.201 -15.579.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.366.885 70.070.372
TOPLAM KAYNAKLAR
108.482.494 118.731.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 15.541.110 19.634.345 4.848.488 6.511.690
Satışların Maliyeti
[23] -14.256.927 -15.293.206 -4.569.149 -3.776.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.284.183 4.341.139 279.339 2.734.922
BRÜT KAR (ZARAR)
1.284.183 4.341.139 279.339 2.734.922
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.157.581 -593.883 -260.902 -161.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 974.022 7.490.106 327.188 319.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -50.497 -9.072.372 -7.050 -3.321.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.050.127 2.164.990 338.575 -428.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 47.133 32.627 68 16.939
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -3.509.580 -9.429.393 -497.710 -4.613.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] 53.209 418.048 -1.848 86.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.359.111 -6.813.728 -160.915 -4.938.549
Finansman Gelirleri
[27] 901.421 73.957 183.841 -845.114
Finansman Giderleri
[27] -1.850.433 -509.694 -1.085.895 -460.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.308.123 -7.249.465 -1.062.969 -6.244.442
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
606.922 2.662.024 741.620 1.973.461
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 606.922 2.662.024 741.620 1.973.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,05000000 -0,46000000 -0,01000000 -0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.286 18.078.817 -5.130 -60.934
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[13] 22.682.976 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -2.857 -86.620 -6.412 -78.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
571 -4.517.539 1.282 17.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-4.517.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[19] 571 1.282 17.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.286 18.078.817 -5.130 -60.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.703.487 13.491.376 -326.479 -4.331.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.703.487 13.491.376 -326.479 -4.331.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798150


BIST
18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4652 7,4707 % 0,08  
Euro 9,0653 9,0745 % 0,19  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 5,28  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,35 25,40 0,22  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 56,05 56,05 0,19