***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 19:57***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.264.072 -2.123.981
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
17.987.191 18.652.614
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 17.292.879 18.045.933
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 694.312 606.681
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-26.460.355 -24.297.079
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -21.291.071 -23.048.959
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -4.560.531 -601.468
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -608.753 -646.652
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-8.473.164 -5.644.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -281.593 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.018.829 3.520.484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-249.441 -15.584.546
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
[3] -51.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552.752 4.407
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 552.752 4.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-751.193 -15.588.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -751.193 -15.588.953
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.367 14.599.619
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.040.197 14.870.645
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 2.040.197 14.870.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.064.913 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.064.913 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -322.651 -271.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
667.264 -3.108.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
667.264 -3.108.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.514 3.594.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152.778 485.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.758.153 -69.458 174.926 1.604.055 6.307.378 44.653.465 44.653.465
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.307.378 -6.307.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.049 -3.985.830 -3.953.575 -3.953.575
Dönem Karı (Zararı)
-3.985.830 -3.985.830 -3.985.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.255 32.255 32.255
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.758.153 -37.203 174.926 7.911.433 -3.985.830 40.699.890 40.699.890
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 14.758.153 -37.203 174.926 7.911.433 -3.985.830 40.699.890 40.699.890
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.361 3.985.830 3.985.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.890 -1.418 31.890 -2.718.987 -2.718.987 -2.718.987
Dönem Karı (Zararı)
-2.717.569 -2.717.569 -2.717.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.890 -1.418 31.890 -1.418 -1.418 -1.418
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.907.863 -38.621 250.287 4.700.532 -2.717.569 37.980.903 37.980.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.152.778 485.514
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 9.526.050 5.994.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.561 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.487.489 5.994.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 178.758 298.786
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
61.737 193.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.021 105.550
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 577.900 1.368.273
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 729.625 320.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
729.625 320.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 897.235 615.642
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.446.803 1.610.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.446.803 1.610.055
ARA TOPLAM
14.509.149 10.693.405
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.509.149 10.693.405
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 2.310.890 1.669.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
961.478 852.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.349.412 817.085
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 679.165 543.863
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 20.430.000 17.945.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 50.114.955 51.856.275
Arazi ve Arsalar
10.411.474 10.411.474
Binalar
31.479.248 31.059.190
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.368.580 2.547.100
Taşıtlar
1.251.785 1.902.391
Mobilya ve Demirbaşlar
2.906.904 3.629.085
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.696.964 2.307.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.535.010 72.014.857
TOPLAM VARLIKLAR
88.044.159 82.708.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.075.786 15.026.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 13.075.786 15.026.468
Banka Kredileri
12.656.698 14.721.611
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
419.088 304.857
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 3.036.595 5.854.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.991.725 5.854.167
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 285.208 287.655
Diğer Borçlar
[7] 1.991.110 412.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.522.884 177.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
468.226 235.030
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[8] 206.499 64.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
206.499 64.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 391.724 246.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
391.724 246.183
ARA TOPLAM
18.986.922 21.890.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.986.922 21.890.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.312.970 19.654.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.312.970 19.654.573
Banka Kredileri
20.798.507 18.758.310
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
514.463 896.263
Diğer Borçlar
9.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] 9.000.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 113.331 147.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.331 147.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 650.033 314.933
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.076.334 20.117.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.063.256 42.008.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.980.903 40.699.890
Ödenmiş Sermaye
[18] 9.975.000 9.975.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.903.411 11.903.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.687.642 14.720.949
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 14.687.642 14.720.949
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.726.264 14.758.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.622 -37.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 174.926
Yasal Yedekler
[21] 250.287 174.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 3.882.132 7.911.434
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.717.569 -3.985.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.980.903 40.699.890
TOPLAM KAYNAKLAR
88.044.159 82.708.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 20.786.207 15.026.915
Satışların Maliyeti
[23] -21.195.603 -19.787.849
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-409.396 -4.760.934
BRÜT KAR (ZARAR)
-409.396 -4.760.934
Genel Yönetim Giderleri
[24] -608.753 -170.351
Pazarlama Giderleri
[24] 0 -476.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 2.735.686 390.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -1.152.664 -320.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
564.873 -5.337.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 182.617 -7.056
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
747.490 -5.344.713
Finansman Gelirleri
[26] 345.311 301.391
Finansman Giderleri
[26] -3.474.915 -481.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.382.114 -5.524.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-335.455 1.538.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -335.455 1.538.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.717.569 -3.985.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.717.569 -3.985.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.717.569 -3.985.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) [28] -0,27000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.418 32.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] 1.773 40.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-355 -8.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -355 -8.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.418 32.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.716.151 -3.953.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.716.151 -3.953.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590046


BIST18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10