YENİLEME(2)-Aselsan/Görgün: Halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam

28.05.2018 11:46ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk
Görgün, şirketin ikincil halka arzı ile ilgili bilgilendirme
toplantısında, dünya savunma sanayinin liderlerinden Türkiye'nin
gözbebeği ASELSAN'ın milletin hayali bir savunma ve teknoloji şirketi
olarak ülke ekonomisine yaptığı katkıları dile getirdi.
Özgün ve milli teknolojisiyle savunmadan sivil alanlara kadar
ürünler geliştiren ASELSAN'ın şirket profili hakkında bilgiler
paylaşan Görgün, "2017 yıl sonu itibarıyla net karını 1 milyar 388
milyon TL'ye ulaştıran ASELSAN'ın 2022 yılına kadar imzalanmış 7
milyar 500 milyon ABD doları tutarında sözleşmesi bulunmaktadır. 2017
yılında 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre
içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek
5 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.
Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması
yapan Türk şirketi konumundayız. Halka arzdan sağlanacak gelirin de
yüzde 40'la en büyük payını yenilikçi teknolojilere ayıracağız" dedi.
ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon
TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını,
mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak
suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak. Yüzde
84,58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan
ASELSAN'ın halihazırda yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının bu
bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.
Yeni paylar, bir lotu (1 lira nominal) 21,35-26,0 lira fiyat
aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek. Ortalama
fiyat 23,68 liradır.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve
özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ve şu anda
dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'inci sırada
olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde bilgilendirme toplantısı
düzenledi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan
Turan ile ikincil halka arza aracılık eden konsorsiyumun liderleri Ak
Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi
Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın üst düzey yöneticileri katıldı.
Uluslararası arenadaki konumunu her geçen gün daha da
güçlendirerek Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi en iyi şekilde
yansıttığını ifade eden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün, şu bilgileri verdi:

2022'ye kadar 7.5 milyar dolarlık sözleşmemiz var

"2017 yıl sonu itibarıyla net karını 1 milyar 388 milyon TL'ye
ulaştıran ASELSAN'ın 2017 yılında elindeki iş hacmi (backlog) 6 milyar
800 milyon ABD doları seviyesine ulaşırken bu rakam hızla yükselmeye
devam etmekte olup 2018 mart sonu itibarıyla 2022 yılına kadar
imzalanmış 7 milyar 500 milyon ABD doları tutarında sözleşmemiz
bulunmaktadır.
2017 yıl sonu cirosu 5 milyar 360 milyon TL'ye ulaşan ASELSAN,
satışlarının yüzde 52'sini Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüzde 33'lük
kısmını özel kurum/diğer kurumsal müşterilere ve yüzde 15'ini de
ihracat olarak gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 784 milyon TL ihracat
gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara
ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 Milyar dolarlık
ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.
ASELSAN 2017 yılında 1,7 milyar TL Ar-GE harcaması yaptı.
Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması
yapan Türk şirketi olmanın gururunu taşıyoruz. Türkiye'de savunma
şirketlerinin yaptığı Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında yüzde 33'ünü
ve 2017 yılında ise yüzde 38'ini tek başına ASELSAN
gerçekleştirmiştir. Aynı dönem bu harcamanın yüzde 19'unu öz
kaynaklarımızdan karşıladık. Halka arzdan sağlanacak gelirin önemli
bir kısmını da yenilikçi teknolojilere ayıracağız."

Küresel savunma şirketi olma yolunda ilerliyor

Görgün, ASELSAN'ın yurtiçindeki 7 iştiraki yanında yurtdışında
Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya'da
ortağı olduğu 6 şirketi ve ayrıca Makedonya ve Güney Afrika'daki
şubeleri ile küresel bir savunma şirketi olma yolunda emin adımlarla
ilerlediğini kaydetti. Görgün "Hâlihazırda ihracat faaliyetlerimizi
Suudi Arabistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da
yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 5 kıtada 63 ülkede tamamen Türk
mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerimiz
kullanılmaktadır" dedi.

Türkiye'nin ASELSAN'ı, milletin hayaliyiz

Yüksek teknoloji savunma ve güvenlik alanında, Türk Silahlı
Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine milli kaynakları etkin
kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler
sunan ASELSAN'ın, sürdürülebilir büyümesini entelektüel birikime sahip
insan kaynağı ve Ar-Ge kabiliyeti ile devam ettirdiğini ifade eden
Haluk Görgün, başarının ardında Ar-Ge'nin yattığını söyledi. Görgün
şöyle devam etti:
"ASELSAN, bu hızlı ve sürdürülebilir büyümesini tümüyle Ar-Ge
odaklı çalışması ve insana yaptığı yatırım sayesinde sağlamıştır.
ASELSAN'ın tüm ürünleri özgün olmak ve fark yaratmak gayesiyle ortaya
çıkmaktadır. Teknoloji geliştirme çalışmaları ASELSAN'da altı Ar-Ge
merkezinde sürdürülmektedir. Bu merkezlerde üç binden fazla Ar-Ge
mühendisi görev yapmaktadır. ASELSAN, 2017 yılında 31 üniversite ile
117 Ar-Ge projesi yürütmüştür. Şu anda 46 üniversite ile işbirliği
içinde çalışmalarımız devam etmektedir"
ASELSAN'ı "her mühendisin içinde yer almayı hayal ettiği
Türkiye'nin gözbebeği güzide bir şirket" olarak tanımlayan Görgün,
"Türkiye'nin ASELSAN'ı milletin hayaliyiz" diye konuştu.

Nanometre boyutunda ürünler

Yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda nanometre
boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarım ve üretiminden her
türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına cihaz, sistem tasarlayıp
üreten, bu cihaz ve sistemleri her türlü platforma entegre edebilen
bir teknoloji firması haline geldiğini belirten Görgün şöyle devam
etti: "ASELSAN, yarattığı teknolojilerin savunma sanayi dışında
kullanımı için de çalışıyor. ASELSAN, ulaşım, enerji, güvenlik ve
sağlık elektroniği alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu şekilde,
Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığını savunma sanayi dışında da en
aza indirip katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini
sağlayarak ülkenin cari açık sorununun azaltılmasında katkı sağlıyoruz
ve şu andaki katkımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı
hedefliyoruz."

Halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam

İkincil halka arz süreciyle ilgili çalışmalarına yönelik detayları
da paylaşan Görgün, 19 Mayıs'ta başladıkları roadshow'un ilk
haftasında 8 günde 23 oturumda BAE, İngiltere, Amerika, Macaristan ve
Katar'da yerleşik 33 kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini söyledi.
Görgün Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal
yatırımcıyla toplantılarımız olacağını belirterek "Şirketimizin halka
arzına başta Ortadoğu olmak üzere toplantı yaptığımız her ülkede yoğun
ilgi olduğunu gördük. ASELSAN'ın büyüme hikayesini kurumsal
yatırımcılar izliyor ve ASELSAN'ın başarısının artacağından eminler.
Bunca toplantıdan çıkardığımız ortak mesaj bu oldu. Yurtiçinde hem
kurumsal hem bireysel yatırımcılarımızın ilgisini de düşündüğümüzde
halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam" dedi.
ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon
TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını,
mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak
suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak. Yüzde
84,58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan
ASELSAN'ın halihazırda yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının, bu
bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.
Yeni paylar, bir lotu (1 lira nominal) 21,35-26,0 lira fiyat
aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek. Ortalama
fiyat 23,68 liradır.
Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi
yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10'u işletme sermayesi
ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20'lik kısmı Ar-Ge harcamaları,
yüzde 30'luk kısmı yurtiçi ve yurtdışı şirket birleşme ve satın
almaları için değerlendirilecek.

İkincil halka arzın yüzde 60'ı yurtiçine

ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ikincil
halka arzda yurtiçi-yurtdışı dengesini konusunda şu bilgileri verdi:
"Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurtiçine tahsis ederek
milletimizin şirketinin yeni paylarını yine milletimize ayırmaya özen
gösterdiğimizi vurgulamak isterim. Bunu yaparken, yurtiçi bireysel ve
kurumsal yatırımcıları birbirinden ayırmadık. Yüzde 60'lık yurtiçi
tahsisatın yarısını sayıları yüz bini bulan bireysel yatırımcılarımıza
ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Yurtdışı
kurumsal yatırımcıların payını yüzde 40 ile sınırlandırdık."
Aselsan'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran 2018
tarihlerinde talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye
başlayacak.

2018'de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor

Daha güçlü bir Türkiye için "Güven veren teknoloji" anlayışıyla
çalışan ASELSAN, hayata geçirdiği çalışmalar ve yaptığı yatırımlarla
milli, yerli, özgün ve güvenilir teknolojinin en önemli adresi haline
geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve fedakar güvenlik güçlerimizin
dışa bağımlılığını en aza indirme misyonu ile çalışmalarına devam eden
ASELSAN, ürünleriyle sadece iç pazarda değil uluslararası alanda da
tercih edilen bir marka oldu. Kurum 2017 yılında 5,4 milyar TL
seviyesinde satış gerçekleştirdi. 2,1 milyar ABD doları yeni sipariş
alarak bakiye siparişlerini 6,8 milyar ABD dolarına çıkardı. Mart sonu
itibariyle şirketin siparişleri ise 7,5 milyar ABD dolarına ulaştı.
2018'de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor.
Aldığı siparişlerle 2018 yılı için büyümeyi sağlayacak iş
potansiyeline ulaşan ASELSAN, 2017 yılında Ar-Ge alanında önemli
yatırımlara imza attı. 2016 yılında 1 milyar 243 milyon TL olan Ar-Ge
harcaması, 2017'de 1 milyar 675 milyon TL oldu. Türkiye'de savunma
sanayi Ar-Ge'sinin yüzde 33'ünü tek başına gerçekleştiren ASELSAN, bu
alanda Türkiye'de en çok harcama yapan şirket konumundadır.

KOBİ'leri destekliyor, ekosistemi büyütüyor

Sürdürülebilir büyüme anlayışını şirket vizyonu olarak benimseyen
ASELSAN, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, ilgili
bölgesel kuruluşlar ve savunma sanayi ekosisteminde yer alan KOBİ'ler
ile bir bütün olarak hareket ediyor. Son sekiz yıldaki yurt içi
siparişlerde KOBİ niteliğindeki firmalara verilen siparişler sekiz kat
arttı. 2017 yılında yurt içine verilen siparişlerin yüzde 90'ını KOBİ
niteliğindeki firmalara karşıladı. 2017 yılı içinde yurt içi
firmalara verdiğimiz işler 1 milyar 800 milyon TL'yi aşmıştır.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

17:361.106
Değişim :  -0,43% |  -4,79
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.105
BIST En Aktif Hisseler17:36
KAPLM 11,33 15.043.188 % 10,00  
KARTN 738,40 136.508.890 % 10,00  
ETYAT 2,31 54.299.489 % 10,00  
AKMGY 46,44 10.783.939 % 10,00  
IDEAS 6,60 5.952.975 % 10,00  
17:36 Alış Satış %  
Dolar 7,4956 7,4987 % 0,12  
Euro 8,8655 8,8709 % -0,05  
Sterlin 9,7046 9,7533 % 0,80  
Frank 8,2219 8,2714 % 0,06  
Riyal 1,9950 2,0050 % 0,18  
17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 3,35  
Altın Gr. 474 474 3,47  
Cumhuriyet 3.137 3.185 22,00  
Tam 3.127 3.205 25,26  
Yarım 1.511 1.550 12,22  
Çeyrek 758 775 6,11  
Gümüş.Ons 27,12 27,16 0,00  
Gümüş Gr. 6,57 6,59 0,04  
B. Petrol 41,77 41,77 1,24