***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2017 20:23
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 68.222.990 73.853.230
Satışların Maliyeti
24 -50.702.866 -57.024.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.520.124 16.829.198
BRÜT KAR (ZARAR)
17.520.124 16.829.198
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.228.195 -4.384.073
Pazarlama Giderleri
26 -6.160.563 -7.625.643
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -296.280 -381.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 9.652.698 2.808.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -6.282.410 -2.522.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.205.374 4.724.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 466.412 27.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.671.786 4.751.467
Finansman Giderleri
29 -10.683.676 -3.350.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.988.110 1.401.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.686.687 237.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.686.687 237.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
301.423 1.638.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
301.423 1.638.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
301.423 1.638.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden pay Başına Kazanç(Zarar) 0,00010300 0,00056000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 -3.105.162 1.187.050 1.187.050 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 542.438 4.351.629 -4.894.067 -542.438 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.638.795 1.638.795 1.638.795 1.638.795
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 1.638.795 1.638.795 1.638.795 1.638.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 2.843.210 2.843.210 2.843.210 2.843.210 2.843.210
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.503.700 -106.630 -106.630 -262.775 0 -262.775 -369.405 -369.405
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -5.608.862 0 -3.211.792 0 0 0 0 0 -3.211.792 -262.775 4.030.260 0 0 4.030.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.767.485 21.978.549 0 0 0 1.680.753 1.638.795 3.319.548 85.764.613 0 85.764.613
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 -2.821.943 -1.507.066 -1.507.066 -1.507.066 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.524 45.134.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 -821.603 -821.603 -821.603 -821.603 -821.603
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-113.346 -113.346 88.070 0 88.070 -25.276 -25.276
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.821.943 0 -2.935.289 0 0 0 0 0 -2.935.289 88.070 -2.328.669 0 0 -2.328.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.240.599 21.978.549 0 0 0 -32.425.839 301.423 -32.124.416 44.589.068 44.589.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.770.385 -4.600.335
Dönem Karı (Zararı)
32 301.423 1.638.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.290.582 7.773.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 28 2.795.671 3.201.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.608.193 -53.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.608.193 -53.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.639.414 3.235.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.639.414 3.235.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.022.898 3.200.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.006 -1.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 3.043.904 3.201.159
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.686.687 -237.456
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-466.412 -27.378
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -466.412 -27.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,8,9 -995.869 -1.545.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.241.900 -12.574.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.680.960 -5.678.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.991.522 -6.633.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.189.986 -1.438.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 510.215 4.330.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.750.811 -3.155.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 828.657 -1.987.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -3.579.468 -1.167.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.833.905 -3.161.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.063.520 -1.438.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.468 -3.376.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
479.421 43.100
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
479.421 43.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.161.295 -5.251.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -373.752 -3.356.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -787.543 -1.895.011
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
547.400 1.830.730
Alınan Faiz
21.006 1.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.895.228 4.950.732
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.599.719 9.863.012
Kredilerden Nakit Girişleri
18 -1.599.719 9.863.012
Ödenen Temettüler
1 0 -2.916.000
Ödenen Faiz
18-29 -3.295.509 -1.996.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.761.689 -3.025.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.761.689 -3.025.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.651.312 4.015.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.413.001 989.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
301.423 1.638.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.346 -106.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.683 -133.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.337 26.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.337 26.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-733.533 2.829.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.070 -14.202
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
88.070 -14.202
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.027.003 3.554.012
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.027.003 3.554.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
205.400 -710.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
205.400 -710.802
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-846.879 2.722.378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.456 4.361.173
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-545.456 4.361.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 16.413.001 2.651.312
Ticari Alacaklar
8 70.709.403 76.188.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 70.709.403 76.188.550
Diğer Alacaklar
9 832.701 1.136.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 832.701 1.136.552
Türev Araçlar
22 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 0
Stoklar
10 72.796.319 82.396.034
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.367.213 1.071.784
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.076.547 11.346.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.076.547 11.346.519
ARA TOPLAM
175.195.184 174.790.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.195.184 174.790.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 49.115.513 50.563.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.715.342 14.914.328
Peşin Ödenmiş Giderler
12 158.127 263.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 158.127 263.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 13.186.860 14.639.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.175.842 80.381.620
TOPLAM VARLIKLAR
252.371.026 255.172.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 97.611.581 102.088.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.640.646 514.605
Banka Kredileri
7 1.640.646 514.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 95.970.935 101.573.495
Banka Kredileri
18 95.970.935 101.573.495
Ticari Borçlar
8 27.816.008 28.334.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 264.199 160.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.551.809 28.173.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.742.739 6.822.597
Türev Araçlar
22 3.618.918 2.591.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 3.618.918 2.591.915
Ertelenmiş Gelirler
9 1.294.995 2.137.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.294.995 2.137.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 996.371 3.036.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 996.371 3.036.038
ARA TOPLAM
139.080.612 145.010.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.080.612 145.010.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 56.670.350 53.793.550
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.587.350 16.694.550
Banka Kredileri
7 17.587.350 16.694.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 39.083.000 37.099.000
Banka Kredileri
18 39.083.000 37.099.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.030.996 11.233.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.030.996 11.233.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.701.346 65.027.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.781.958 210.037.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.589.068 45.134.524
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.895.134 -2.821.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.280.754 -1.507.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.425.839 1.680.753
Net Dönem Karı veya Zararı
32 301.423 -34.106.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.589.068 45.134.524
TOPLAM KAYNAKLAR
252.371.026 255.172.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603020


BIST'
18:0511.139
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  11.194  
Önceki Kapanış :  11.139  
En Düşük
11.107
En Yüksek
11.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ETILR 23,32 66.750.579 % 10,00  
DERHL 11,11 142.994.921 % 10,00  
AKMGY 266,50 16.861.628 % 9,99  
ULAS 25,10 17.891.838 % 9,99  
CELHA 38,36 25.321.587 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 33,0826 33,1005 % 0,07  
Euro 36,0548 36,0892 % -0,19  
Sterlin 42,6793 42,8932 % -0,01  
Frank 37,1095 37,2955 % -0,11  
Riyal 8,7918 8,8359 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,61 29,65 % 0,66  
Platin 968,66 970,68 % 0,66  
Paladyum 931,69 934,75 % 0,66  
Brent Pet. 84,56 84,56 % 0,66  
Altın Ons 2.427,18 2.427,49 % 0,66