***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:11***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 349 0 0 0 -542.627 0 -542.278 -60.253 -602.531
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.583 146.395 -466.825 7.897 -1.633.290 -4.034 -76.461 -61.333 -137.794
Transferler
-41.489 0 0 0 37.455 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.298 20.431 21.230 0 43.234 82.597 1.535 84.132
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 43.234 43.234 1.535 44.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.298 20.431 21.230 0 0 39.363 0 39.363
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 980.642 -3.881 166.826 -445.595 7.897 -1.595.835 43.234 1.256.779 -59.798 1.196.981
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 965.671 -4.386 192.213 -595.039 7.897 -1.038.237 51.925 1.683.535 -1.430 1.682.105
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 469 0 0 0 -542.627 -16.838 -558.996 -62.111 -621.107
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.580.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998
Transferler
-81.452 0 0 0 116.539 -35.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 -29.935 1.699.569 -35.246 1.664.323
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -29.935 -29.935 -35.246 -65.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 0 1.729.504 0 1.729.504
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-292.875 -292.875 -292.875
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 4.315.293 -6.480 420.516 -2.522.349 7.897 -1.757.200 -29.935 2.531.233 -98.787 2.432.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.151.247 780.826
Dönem Karı (Zararı)
-65.181 44.769
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-65.181 44.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
932.441 694.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 295.148 207.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 45.894
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,16 0 45.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.318 -26.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.445 5.779
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.763 -32.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
766.895 273.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -191.759 -101.466
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16,17 958.654 374.692
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
266.363 100.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-234.730 -42.649
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -185.636 -54.067
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -49.094 11.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-37.193 -18.544
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-37.193 -18.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-180.976 98.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232 10.631
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-232 10.631
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.465
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 63.484 36.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
300.043 65.817
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.227 77.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.106 -19.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.333 97.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
267.819 -115.325
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
275.212 -104.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.393 -10.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.286 -14.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
399.276 225.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-132.652 -73.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
531.928 299.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.345 -6.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.345 -6.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.194 -100.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.630 85.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-73.564 -186.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.167.303 805.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.459 -3.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.597 -21.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.205 -1.958.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-92.000 -1.217.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480 33.912
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480 33.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-491.457 -663.415
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-482.789 -653.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.668 -10.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 79.772 -111.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-821.256 1.332.566
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.167.904 1.595.747
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.992.114 1.484.977
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 169.000 110.770
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 6.790 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.448.694 -1.013.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.240.294 -901.419
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -208.400 -112.350
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 -789.684 -119.619
Ödenen Faiz
-782.247 -355.848
Alınan Faiz
69.042 17.413
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -37.577 -42.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.214 154.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.214 154.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 352.456 99.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.242 254.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.568 369.068 117.079
Finansal Yatırımlar
0 0 100
Ticari Alacaklar
649.608 428.883 298.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 43.307 72.413 23.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
606.301 356.470 274.987
Diğer Alacaklar
1.385.024 1.168.544 903.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 1.350.912 1.141.843 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.112 26.701 7.103
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 144.732 152.961 18.592
Türev Araçlar
12 28.881 1.706 0
Stoklar
31.776 16.490 0
Peşin Ödenmiş Giderler
31.753 55.455 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.753 55.455 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.496 7.495
Diğer Dönen Varlıklar
358.821 361.731 106.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 358.821 361.731 106.402
ARA TOPLAM
2.813.163 2.566.334 1.478.082
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.813.163 2.566.334 1.545.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Alacaklar
1.255.067 787.315 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 1.254.931 787.161 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136 154 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 1.060.602 946.509 334.536
Türev Araçlar
12 89.464 31.603 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
430.818 258.379 194.222
Maddi Duran Varlıklar
7 10.195.173 5.432.509 4.395.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.698.042 1.749.437 101.445
Peşin Ödenmiş Giderler
28.743 5.833 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.743 5.833 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
325.106 260.389 206.029
Diğer Duran Varlıklar
166.708 87.049 43.154
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 166.708 87.049 43.154
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.249.969 9.559.269 6.074.846
TOPLAM VARLIKLAR
18.063.132 12.125.603 7.620.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
766.753 1.278.450 1.057.144
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.382 462.403 385.032
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,18 66.382 462.403 385.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.371 816.047 672.112
Banka Kredileri
9 694.014 813.012 672.112
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 6.357 3.035 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.759.783 1.704.530 1.408.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.759.783 1.704.530 1.408.653
Banka Kredileri
9 2.278.823 1.264.066 1.157.969
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 313.868 308.102 237.822
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 167.092 132.362 12.862
Ticari Borçlar
1.705.354 1.193.045 526.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 47.716 180.368 262.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.657.638 1.012.677 263.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.526 8.590 858
Diğer Borçlar
618.788 587.768 234.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 618.788 587.768 234.306
Türev Araçlar
12 27.879 11.300 17.372
Ertelenmiş Gelirler
56.873 156.612 12.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 56.873 156.612 12.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.081 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.570 48.660 1.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 4.327 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 34.570 44.333 1.063
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.832 45.674 5.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 62.832 45.674 5.365
ARA TOPLAM
6.050.439 5.034.629 3.263.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.050.439 5.034.629 3.263.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.056.882 5.700.828 4.438.435
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 291.967 567.875
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9,18 0 291.967 567.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.056.882 5.408.861 3.870.560
Banka Kredileri
9 8.503.982 4.964.685 3.676.088
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 30.606 25.448 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 173.909 242.688 107.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 348.385 176.040 87.138
Ticari Borçlar
0 0 6.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0 6.229
Diğer Borçlar
24.449 27.453 245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 24.449 27.453 245
Türev Araçlar
12 1.046 34.342 11.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.712 16.566 4.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.712 16.566 4.320
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
474.158 250.787 33.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.580.247 6.029.976 4.494.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.630.686 11.064.605 7.757.861
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.531.233 1.124.539 -76.461
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
102.575 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.308.813 961.754 1.020.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.308.813 961.754 1.020.548
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.315.293 965.671 1.022.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.480 -3.917 -1.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.101.833 -402.826 -320.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
420.516 192.213 146.395
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.522.349 -595.039 -466.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.522.349 -595.039 -466.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897 7.897
Yasal Yedekler
7.897 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.757.200 -1.580.864 -1.633.290
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.935 35.087 -4.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-98.787 -63.541 -61.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.432.446 1.060.998 -137.794
TOPLAM KAYNAKLAR
18.063.132 12.125.603 7.620.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.643.017 3.317.572 1.871.746 1.254.348
Satışların Maliyeti
15 -3.533.852 -2.684.792 -1.349.098 -1.032.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.165 632.780 522.648 222.126
BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.165 632.780 522.648 222.126
Genel Yönetim Giderleri
15 -110.096 -86.660 -37.216 -29.466
Pazarlama Giderleri
15 -35.228 -36.409 -10.941 -11.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 238.173 154.707 116.814 39.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -213.091 -133.702 -109.459 -56.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
988.923 530.716 481.846 164.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
232 0 214 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -10.631 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
37.193 18.544 27.232 17.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.026.348 538.629 509.292 182.365
Finansman Gelirleri
17 1.326.592 152.567 739.549 51.843
Finansman Giderleri
17 -2.599.097 -547.668 -1.430.601 -172.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-246.157 143.528 -181.760 61.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
180.976 -98.759 49.630 -53.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.766 -21.138 -7.333 -17.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
200.742 -77.621 56.963 -35.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.181 44.769 -132.130 8.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.181 44.769 -132.130 8.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.246 1.535 -24.953 -1.863
Ana Ortaklık Payları
-29.935 43.234 -107.177 9.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00015000 0,00025000 -0,00054000 0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.428.511 -2.298 2.271.528 -1.727
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.273.166 0 2.826.765 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.286 -2.873 -3.113 -2.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-841.369 575 -552.124 432
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-842.092 0 -552.812 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
723 575 688 432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.699.007 41.661 -1.081.352 5.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.303 20.431 168.254 3.773
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
228.303 20.431 168.254 3.773
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.470.910 26.537 -1.623.780 2.541
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.470.910 26.537 -1.623.780 2.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
543.600 -5.307 374.174 -508
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
543.600 -5.307 374.174 -508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.729.504 39.363 1.190.176 4.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.664.323 84.132 1.058.046 12.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.246 1.535 -24.953 -1.863
Ana Ortaklık Payları
1.699.569 82.597 1.082.999 14.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718951


BIST
10:12114.580
Değişim :  0,19% |  215,00
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.645
En Düşük
114.174
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 2,89 10.090.014 % 12,89  
RALYH 9,38 582 % 12,47  
BURCE 7,80 1.049.881 % 10,33  
ADBGR 7,50 406.629 % 9,97  
BALAT 2,48 313.975 % 9,73  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9579 7,9978 % -0,04  
Frank 6,2736 6,3114 % 0,08  
Riyal 1,6340 1,6422 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 15,15  
Altın Gr. 325 325 2,33  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,04  
B. Petrol 54,26 54,26 0,00