***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2017 18:20***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
-26.748 -236.659 263.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-385 -22.790 -13.261 -59.470 -95.906 -58 -95.964
Dönem Karı (Zararı)
-59.470 -59.470 -58 -59.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385 -22.790 -13.261 -36.436 0 -36.436
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.000 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.018.109 -1.152 82.220 -120.727 7.897 -1.124.042 -59.470 655.683 -669 655.014
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Transferler
-27.658 23.624 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-715 16.658 19.197 2.032 37.172 -87 37.085
Dönem Karı (Zararı)
2.032 2.032 -87 1.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-715 16.658 19.197 0 35.140 0 35.140
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 0 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 994.473 -2.647 163.053 -447.628 7.897 -1.067.039 2.032 1.753.632 -1.167 1.752.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.365 -154.262
Dönem Karı (Zararı)
1.945 -59.528
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.945 -59.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
365.469 175.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 126.599 97.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.002 411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.759 344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.243 67
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
152.044 175.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -64.056 -33.942
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 208.504 209.021
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 7.596 396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 0 -136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.688 -125.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.826 12.136
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 12.826 12.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-580 7.173
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-580 7.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.530 9.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.631 -379
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.631 -379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.271 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.672 -269.645
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100 -100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.758 -40.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.103 -16.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.861 -23.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.207 -73.126
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.798 -71.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.409 -1.330
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.431 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.708 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.887 -111.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.929 -93.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.042 -17.916
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.863 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.863 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.208 -45.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.800 5.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-53.408 -50.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.742 -153.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.377 -358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.535.731 -120.589
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.217.599 -1.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.912 1.153
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.912 1.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-322.044 -120.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-321.330 -117.234
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-714 -3.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.561.284 210.853
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.213.291 617.255
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.102.521 563.255
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 110.770 54.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-899.075 -281.850
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -781.673 -251.668
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -112.350 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -5.052 -30.182
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
195.798 34.133
Ödenen Faiz
-202.769 -139.932
Alınan Faiz
11.403 4.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.007 -22.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.918 -63.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.918 -63.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.303 153.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 175.221 89.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 201.085 98.160
Finansal Yatırımlar
0 100
Diğer Finansal Yatırımlar
0 100
Ticari Alacaklar
347.719 148.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 32.872 20.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
314.847 127.809
Diğer Alacaklar
1.138.742 903.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 1.120.721 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.021 6.783
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 31.616 0
Türev Araçlar
11 6.944 0
Stoklar
10.708 0
Peşin Ödenmiş Giderler
28.666 26.338
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.666 26.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.928 7.416
Diğer Dönen Varlıklar
266.242 46.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 266.242 46.164
ARA TOPLAM
2.038.650 1.230.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
57.674 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.096.324 1.297.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
739.087 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 739.066 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 163.018 0
Türev Araçlar
11 11.347 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
212.975 194.222
Maddi Duran Varlıklar
4.678.906 4.385.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.591.791 24.577
Şerefiye
3 320.326 0
Diğer Haklar
1.266.938 22.199
Lisanslar
4.527 2.378
Peşin Ödenmiş Giderler
37.056 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.056 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
156.227 110.794
Diğer Duran Varlıklar
69.492 28.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 69.492 28.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.660.145 5.544.041
TOPLAM VARLIKLAR
9.756.469 6.841.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
547.526 672.102
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
547.526 672.102
Banka Kredileri
8 504.913 662.169
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.613 9.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.437.467 1.274.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.437.467 1.274.623
Banka Kredileri
8 1.164.515 1.036.801
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 260.093 237.822
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.859 0
Ticari Borçlar
477.249 301.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 132.600 107.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
344.649 193.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.384 486
Diğer Borçlar
279.080 77.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 144.162 77.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 134.918 91
Türev Araçlar
7.268 10.235
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 7.268 10.235
Ertelenmiş Gelirler
242.695 4.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 242.695 4.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.757 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.615 451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.262 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 74.353 451
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.678 4.997
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.678 4.997
ARA TOPLAM
3.115.719 2.346.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.115.719 2.346.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.704.965 3.409.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.704.965 3.409.200
Banka Kredileri
8 3.536.636 3.201.866
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 80.811 107.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 87.518 100.000
Ticari Borçlar
0 6.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 6.229
Diğer Borçlar
796.535 568.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 769.958 567.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.577 245
Türev Araçlar
11 32.690 11.949
Ertelenmiş Gelirler
59.501 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 59.501 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.744 985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.744 985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
282.850 33.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.888.285 4.029.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.004.004 6.376.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.753.632 465.817
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 916 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
991.826 1.020.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
991.826 1.020.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
994.473 1.022.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.647 -1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-284.575 -320.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
163.053 146.395
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-447.628 -466.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-447.628 -466.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
13 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.067.039 -1.090.663
Net Dönem Karı veya Zararı
2.032 -4.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.167 -1.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.752.465 464.737
TOPLAM KAYNAKLAR
9.756.469 6.841.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.480.671 555.029 819.542 310.508
Satışların Maliyeti
14 -1.089.902 -425.868 -601.775 -232.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
390.769 129.161 217.767 77.864
BRÜT KAR (ZARAR)
390.769 129.161 217.767 77.864
Genel Yönetim Giderleri
14 -47.730 -19.146 -23.019 -11.154
Pazarlama Giderleri
14 -94.402 -4.995 -58.821 -2.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 63.689 18.822 53.711 18.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -30.887 -2.237 -3.977 -1.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
281.439 121.605 185.661 80.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 379 0 248
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.631 0 -5.078 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
580 -7.173 -8.891 -14.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
271.388 114.811 171.692 66.598
Finansman Gelirleri
16 104.139 93.521 8.885 6.137
Finansman Giderleri
16 -338.052 -258.707 -72.505 -111.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.475 -50.375 108.072 -38.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.530 -9.153 -33.971 -7.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.559 -1.346 1.295 53
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.971 -7.807 -35.266 -7.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.945 -59.528 74.101 -45.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.945 -59.528 74.101 -45.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87 -58 29 -64
Ana Ortaklık Payları
2.032 -59.470 74.072 -45.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00001000 -0,00080000 0,00063000 -0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-715 -385 -349 17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-894 -481 -437 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
179 96 88 -5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
179 96 88 -5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.855 -36.051 63.416 -22.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.658 -22.790 -7.598 1.797
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16.658 -22.790 -7.598 1.797
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.996 -16.576 88.767 -29.963
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
23.996 -16.576 88.767 -29.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.799 3.315 -17.753 5.992
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.799 3.315 -17.753 5.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.140 -36.436 63.067 -22.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.085 -95.964 137.168 -67.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87 -58 29 -64
Ana Ortaklık Payları
37.172 -95.906 137.139 -67.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625001


BIST
18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4640 7,4685 % 0,13  
Euro 9,0012 9,0303 % 0,21  
Sterlin 10,0950 10,1456 % -0,06  
Frank 8,3364 8,3867 % 0,01  
Riyal 1,9847 1,9946 % 0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 3,59  
Altın Gr. 439 439 1,25  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,86 24,90 0,18  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 54,62 54,62 -0,48