***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2022 17:03
***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
319.836.996 -319.836.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.538 -14.510 124.906.799 124.882.751 124.882.751
Dönem Karı (Zararı)
124.906.799 124.906.799 124.906.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.538 -14.510 -24.048 -24.048
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -439.270 21.766 34.405.046 337.439.812 124.906.799 558.798.211 558.798.211
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Transferler
367.752.119 -367.752.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.688 -87.999 113.661.082 113.475.395 113.475.395
Dönem Karı (Zararı)
113.661.082 113.661.082 113.661.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.688 -87.999 -185.687 -185.687
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -733.962 -73.412 44.105.046 595.491.931 113.661.082 814.914.743 814.914.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.247.910 182.869.034
Dönem Karı (Zararı)
113.661.082 124.906.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.135.019 4.464.950
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 672.839 491.798
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
359.249 134.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
428.157 293.230
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -128.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-68.908 -30.282
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.011.696 -22.807.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.156.855 -22.948.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
145.159 141.662
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27.815.314 -208.811
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27.815.314 -208.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.605.351 -3.619.741
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-8.605.351 -3.619.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 23.904.664 30.474.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.897.310 79.917.627
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-228.670.063 -12.992.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.060.183 20.478.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
372.933 166.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.433.116 20.312.145
Faaliyetlerle İlgil
72.741.585 -1.099.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.741.585 -1.099.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-797.091 -527.122
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.882.777 74.630.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
727.213 -140.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
98.155.564 74.771.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-994.335 -572.272
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-994.335 -572.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.898.791 209.289.376
Alınan Faiz
3.019.850 4.465.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -299.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.670.731 -30.586.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.497.770 18.233.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-642.554 -246.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -251.618 -191.371
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -390.936 -54.900
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
22.140.324 18.479.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.136 -205.711
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -233.221 -205.711
Ödenen Faiz
-1.915 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.510.544 200.897.044
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.510.544 200.897.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 593.110.314 433.194.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 657.620.858 634.091.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 657.539.038 593.040.221
Finansal Yatırımlar
6 284.764.912 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
284.764.912 83.832.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
284.764.912 83.832.847
Ticari Alacaklar
8 81.214.946 80.154.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 113.749 486.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.101.197 79.668.081
Diğer Alacaklar
9 965.211 953.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
965.211 953.065
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.386.510 589.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.386.510 589.419
ARA TOPLAM
1.025.870.617 758.570.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.025.870.617 758.570.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Ticari Alacaklar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar
9 90.413.060 163.166.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.413.060 163.166.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

Türev Araçlar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 61.872.979 53.267.628
Maddi Duran Varlıklar
10 1.876.955 1.795.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 348.712 303.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.596.083 2.569.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 986.467 650.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.628.308 223.287.988
TOPLAM VARLIKLAR
1.185.498.925 981.858.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 360.890 235.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 360.890 235.665
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
360.890 235.665
Ticari Borçlar
8 333.936.696 235.053.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 1.813.855 1.086.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
332.122.841 233.967.277
Diğer Borçlar
9 7.671.051 8.698.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.671.051 8.698.181
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 23.793.303 32.248.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.651.759 1.249.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.462.732 1.060.466
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.027 189.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.066.581 1.033.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.066.581 1.033.786
ARA TOPLAM
368.480.280 278.519.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.480.280 278.519.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 122.885 154.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.885 154.833
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
122.885 154.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.981.017 1.745.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.981.017 1.745.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.103.902 1.899.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
370.584.182 280.418.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
814.914.743 701.439.348
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
482.292 667.979
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-733.962 -636.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -733.962 -636.274
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 -73.412 14.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 44.105.046 44.105.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 595.491.931 227.739.812
Net Dönem Karı veya Zararı
113.661.082 367.752.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
814.914.743 701.439.348
TOPLAM KAYNAKLAR
1.185.498.925 981.858.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.846.597.689 11.904.801.132
Satışların Maliyeti
19 -5.741.712.467 -11.756.378.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.885.222 148.422.960
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

BRÜT KAR (ZARAR)
104.885.222 148.422.960
Genel Yönetim Giderleri
20 -19.974.112 -13.200.891
Pazarlama Giderleri
20 -8.415.986 -9.405.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 41.614.762 10.576.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.903.946 -4.750.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.205.940 131.641.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 8.693.350 3.634.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.899.290 135.276.235
Finansman Gelirleri
23 17.925.505 20.329.700
Finansman Giderleri
24 -259.049 -225.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.565.746 155.380.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.904.664 -30.474.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -24.215.973 -30.515.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 311.309 41.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.661.082 124.906.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.661.082 124.906.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
113.661.082 124.906.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,18940000 0,20820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-185.687 -24.048
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -122.110 -11.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -109.999 -18.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -109.999 -18.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.422 6.012
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.422 2.384
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 22.000 3.628
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.687 -24.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.475.395 124.882.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
113.475.395 124.882.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030289


BIST
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9063 15,9091 % 0,23  
Euro 16,8140 16,8929 % 0,55  
Sterlin 19,8139 19,9132 % 0,24  
Frank 16,2509 16,3488 % 0,20  
Riyal 4,2277 4,2489 % 0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 0,90  
Altın Gr. 944 944 1,93  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 0,04  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 0,04  
B. Petrol 110 110 -0,11