Anadolu Isuzu ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladı

16.12.2019 11:21
Anadolu Isuzu ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladı


Türkiye’nin lider ticari araç markası Anadolu Isuzu, gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla çalışmalarına devam
ediyor. Anadolu Isuzu, bu kapsamdaki çalışmalarını ilk kez yayınladığı
“Sürdürülebilirlik Raporu” ile kamuoyuyla paylaştı. GRI G4 raporlama
standardında hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı çevresel,
sosyal ve yönetsel çalışmalarına ayrıntılı olarak yer verildi. Anadolu
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Şeffaflığı her adımda gözeterek
hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projeleriyle Türkiye’nin yanı
sıra küresel ekosisteme de katkıda bulunuyoruz” dedi.
Sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yapılanmasının ayrılmaz bir
ögesi kabul eden Anadolu Isuzu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınladı. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında
hazırlanan raporda, 2018 yılında Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik
yolculuğu kapsamında kaydettiği çevresel, sosyal ve yönetsel
performansa ayrıntılı olarak yer verildi.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan raporla ilgili yaptığı
değerlendirmede, “Anadolu Isuzu olarak ana hedefimiz yeni coğrafyalar
ve yeni segmentlerde atılımlar yaparken, geleneksel olarak güçlü
olduğumuz iç piyasadaki varlığımızı pekiştirmek, şirketimizi sağlıklı
bir finansal yapı ile geleceğe taşımaktır. Bu süreçte
sürdürülebilirliği önemli bir değer ve kaldıraç olarak görüyor ve tüm
iş süreçlerimize entegre etme çalışmalarımıza ödünsüz devam ediyoruz”
dedi.
Tuğrul Arıkan, her adımda şeffaflık gözetilerek hayata geçirilen
sürdürülebilirlik projeleriyle, Anadolu Isuzu’nun Türkiye’nin yanı
sıra küresel ekosisteme de katkıda bulunduğunu söyledi. Arıkan,
raporda Anadolu Isuzu’nun sorumluluk sahibi kurumsal vatandaş
kimliğine uygun olarak benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımı ile
değer üretme modeli gibi stratejik öğelerin yanı sıra paydaş diyaloğu,
dönem için belirlenmiş öncelikler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
(SKA) katkı, en iyi uygulama niteliğindeki projelerden örnekler ve
geleceğe dair beklentilerin de ayrıntılı olarak ele alındığını
söyledi.Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “Tedarikten satış sonrası
hizmetlere uzanan değer zinciri boyunca gerekli dönüşümü hayata
geçirerek, iç ve dış piyasalardaki varlığını yeni boyutlara taşımak,
daha verimli ve paydaşları için daha fazla değer üreten bir şirket
olmayı hedefliyoruz. Yalın stratejimiz kapsamında, riskleri doğru
yöneten, fırsatları ise proaktif bir yaklaşımla ele alan bir şirket
olmayı, kârlı ve verimli büyümeyi öngörüyoruz. Bu bağlamda iki unsura
büyük önem veriyoruz: sağlıklı finansal yapı ile Ar-Ge ve inovasyon.
Kurumsal stratejimizin ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ödünsüz
icrasını, sağlıklı finansal yapımızın bir fonksiyonu olarak
değerlendiriyoruz. Anadolu Isuzu’nun finansal gücü yüksek olduğu
sürece, araçlarımızın kullanıcılarına sunduğumuz değeri her yönüyle
artırmamız, çevre ayak izimizi küçültmemiz ekonomiye ve topluma
katkımızı sürdürmemiz mümkün olacaktır.”

“İnsan kaynağını sürdürülebilir geleceğin mimarları olarak
görüyoruz”

Anadolu Isuzu’nun, inovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte
eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve
tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklandığını vurgulayan Arıkan,
“Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine
uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki
iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor” dedi. İnsan kaynağını
sürdürülebilir geleceğin mimarları olarak kabul ettiklerini dile
getiren Tuğrul Arıkan, “İnsan kaynağı alanındaki yenilikçi yönetim
uygulamaları, Anadolu Isuzu kurumsal markasına artı değer katıyor.
Anadolu Isuzu’nun çalışanlarına taahhüdü evrensel çalışan haklarının
korunduğu, çalışma hayatını düzenleyen mevzuata tam uyumlu, her
kademeden yeteneğin geliştirildiği, kadın ve erkek çalışanlara fırsat
eşitliğinin sağlandığı, İSG konularında en iyi standartların
sağlandığı bir iş ortamını sürdürmek ve geliştirmektir. Gelecek
hedeflerine ulaşmada insan kaynağını başarı formülünün belkemiği
olarak kabul eden şirketimiz, bu alana yönelik odağını koruyarak insan
kaynağını geliştirmeye, yetkinliklerine yatırım yapmaya devam edecek”
ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörü küresel iklim eylemi konusunda sorumluluk almalı

Otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin küresel iklim
eylemi bağlamında güçlü ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesinin önemine
dikkat çeken Tuğrul Arıkan “Anadolu Isuzu olarak gerek doğrudan
gerekse tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile yürüttüğümüz projeler
kapsamında, ürettiğimiz araçların emisyon değerlerini sürekli
iyileştirmeyi temel hedef olarak kabul ettik. Lojistik sektörüne
yönelik elektrikli kamyonlar, şehir içi taşımacılığında sıfır emisyon
hedefine hizmet edecek elektrikli otobüsler, tümüyle ulusal
kaynaklarla geliştirilmekte olan hibrit kamyon projesi, ODTÜ iş
birliğinde yürütülen otonom araç projesi ve şehir içi toplu taşımaya
yeni bir soluk getirmesi hedeflenen 24 metrelik elektromobilite
konsepti taşıma araçları, iklim eylemine katkıyı hızlandıracak
çalışmalarımızdan ilk akla gelenler. Daha düşük enerji tüketimi
hedefimizi eş zamanlı olarak üretim tesislerimizde de sağlamak adına
çok sayıda proje yürütüyoruz. Enerji performansımız her geçen dönem
sürekli iyileşme kaydediyor ve değerli kazanımlar sağlıyoruz” dedi.

“Anadolu Isuzu’da sürdürülebilirlik en üst seviyede sahipleniliyor”

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu’da
sürdürülebilirliğin her yönüyle içselleştirildiğini ve en üst seviyede
sahiplenildiğini vurguladı. Sürdürülebilirliğin, Anadolu Grubu
şirketlerinin tamamının paylaştığı stratejik bir hedef ve öncelik
olduğunu belirten Koçak, “Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirliğin
ekonomik, çevresel ve sosyal düzlemlerinde kaydettiği performans
cesaret verici. Anadolu Isuzu, BM öncülüğünde ilan edilen 17
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) içerisinde yer alan 13 amaca
doğrudan katkıda bulunuyor. Anadolu Isuzu, her şeyin temeli ve itici
gücü olan finansal sağlığını, verimliliğini ve kârlılığını koruduğu
sürece, sürdürülebilirliğin diğer cephelerinde de performansını
ivmeleyecek ve örnek kimliğini daha da geliştirecek. Paydaşlarımızın
değerli katkı ve desteği olduğu sürece, Anadolu Isuzu
sürdürülebilirlik alanındaki performansını yeni ufuklara taşımaya
devam edecek” ifadelerini kullandı.
Çevresel etkilerini en aza indirmek için yenilikçi projeler
geliştiriyor
Enerji verimliliği alanında aktif çalışmalar yürüten Anadolu
Isuzu, fabrikada bulunan mekanik ve elektrikli ekipmanların enerji
tüketimi bakımından daha verimli çalışan ekipmanlarla değişimi
üzerinde çalışıyor. Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin, ürün ve
hizmetlerinin çevre performansını sürekli iyileştirmek, çevresel
etkilerini doğal dengeyi bozmayacak şekilde en aza indirmek için
yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştiriyor.
Sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin önemli bir
tamamlayıcısı olarak gören Anadolu Isuzu, topluma değer katma
hedefiyle hayata geçirdiği sosyal farkındalık projelerine 2018 yılında
da devam etti. Ar-Ge ekibigönüllülerinin yürüttükleri çalışma ile
Gebze Yıldırım Beyazıt Ortaokulu sınıf yenileme projesini hayata
geçiren Anadolu Isuzu, gönüllü çalışanlarının desteği ile Hakkari
Gelişen Köyü Aralık Mezrası İlkokulu’nda eğitim gören çocukların
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulundu.
Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Toplululuğu, Suadiye Rotaracat
Kulübü ve Anadolu Isuzu iş birliği ile Kurtköy ormanlarında yaşayan
sahipsiz dostlar için atık ahşaplardan evsiz hayvanları kış
şartlarından koruyacak kulübeler yapıldı. Anadolu Isuzu fabrikasında 5
Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen “En İyi Çevre Projesi”
yarışmasında başarılı bulunan ilk üç proje ödüllendirildi. Kızılay Kan
Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen 17. Kan ve Kök Hücre Bağışı
organizasyonunda 71 ünite kan toplandı. Çocukların gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla başlatılan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında,
Ağrı’dan gelen 50 ortaokul öğrencisine Anadolu Isuzu’da birebir üretim
deneyimi yaşatıldı. Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen
organizasyonda Anadolu Isuzu çalışanları tarafından toplanan
elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen
“Atıklar Orman Olsun” projesi kapsamında sertifika alındı.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4582 32,4794 % 0,10  
Euro 34,7371 34,8671 % 0,42  
Sterlin 40,4645 40,6673 % 0,01  
Frank 35,6723 35,8511 % 0,01  
Riyal 8,6621 8,7055 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,19 28,25 % 0,66  
Platin 940,99 944,97 % 0,66  
Paladyum 1.025,00 1.025,61 % 0,66  
Brent Pet. 87,43 87,43 % 0,66  
Altın Ons 2.360,24 2.361,24 % 0,66