ANALİZ-3.Çeyrek Finansal Sonuç Beklentileri(Ziraat Yatırım)

20.10.2020 15:59
ANALİZ-3.Çeyrek Finansal Sonuç Beklentileri(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Analiz Raporu:
""3Ç2020 KAR TAHMİNLERİ"
BANKACILIK SEKTÖRÜ
Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler
Bankacılık sektörü karı 2020 yılının Temmuz-Ağustos döneminde, bir
önceki yılın aynı dönemine göre, düşük baz etkisiyle %53,8 oranında
artış kaydederken, bir önceki çeyreğin ilk iki ayına göre ise sadece
%2 oranında artmış ve 12,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Özellikle Temmuz ayında, bir önceki ayda dönem sonu ayarlamaları
nedeniyle ayrılan yüksek karşılıkların düşmesi, YP kredi faizlerindeki
artış ve operasyonel giderlerdeki azalma nedeniyle 8,25 milyar TL'lik
aylık rekor kar açıklanmış ancak Ağustos ayında faizlerdeki artışla
birlikte net faiz gelirleri gerilerken, kur etkisiyle artan ticari
zararlar karlılığı baskılamıştır. Eylül ayında da mevduat
maliyetlerindeki artışın ve kurların etkili olduğunu, ayrıca
ihtiyatlılık kapsamında yüksek karşılık giderleri ayrılacağını
öngörüyoruz. Bu varsayım kapsamında sektörde karlılığın bir önceki
çeyreğe göre düşüş kaydedebileceğini düşünmekteyiz.
3. çeyrekte kamu bankaları ve özel bankaların kredi büyümeleri
birbirine yaklaşmış ve toplam kredi büyümesi bir önceki çeyreğin
altında gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte kamu bankaları çok yüksek
kredi büyümeleriyle sektörden ayrışmıştı. 26 Haziran 2020-25 Eylül
2020 haftalık BDDK verilerine göre sektörde kamu mevduat bankaları
hariç toplam kredi büyümesi %8,48 iken, kamu mevduat bankalarındaki
kredi büyümesi %8,43 olmuştur. Ağustos ayından itibaren artan
mevduat maliyetleriyle birlikte kredi mevduat makasında 3. çeyrekte
genel olarak daralma kaydedilmiştir. Mevduat maliyeti artışına paralel
yeni kredi fiyatlamaları yapılmıştır. Ancak, hem yeni kredi artışının
görece düşük olması hem de gecikmeli etki nedeniyle bu çeyrekte kredi
fiyatlamalarının olumlu etkisinin görülmesi beklenmemektedir. Diğer
taraftan TÜFE endeksli tahvillerin getirilerinde bu çeyrekte Garanti
BBVA, İş Bankası ve Vakıfbank'ta artış kaydedilmesi beklenirken, diğer
bankalarda ise çeyreksel önemli bir değişim beklenmemektedir. Garanti
BBVA ve Vakıfbank'ın TÜFE endekslilerinde kullanılan enflasyon tahmini
değişikliğinin olumlu katkısı olurken, İş Bankası'nda ise TCMB
enflasyon beklenti anketine göre artan enflasyon beklentileri etkili
olmuştur.
Tüm bankaların ücret ve komisyon gelirlerinde 3. çeyrekte bir
önceki çeyreğe göre normalleşmeyle %15'in üzerinde artışlar
kaydedilmiştir.
Ticari karda Garanti BBVA ve Yapı Kredi'de döviz cinsinden takip
edilen karşılıkların korunmasına bağlı kurlardaki yüksek artış
kaynaklı gelir oluşmasının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre artış
kaydedilmiştir. Halkbank ve Vakıfbank'ta ise kur artışı kaynaklı
yüksek ticari zararlar kaydedilmiştir. İki bankada da net dönem
karında bir önceki çeyreğe göre kaydedilen düşüşte yüksek ticari
zararlar ana etken olmuştur.
İhtiyatlılık kapsamında genel olarak tüm bankalar karşılık
giderlerini yüksek tutarak karşılık oranlarını artırırken, Akbank,
Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası'nda karşılık giderleri bir önceki
çeyreğe göre artmıştır. Bunda döviz cinsi tutulan karşılıklarda kur
kaynaklı artış kaydedilmesi önemli etken olurken, Garanti ve Akbank'ta
LYY kaynaklı karşılık giderleri de kurlardaki artışın etkisiyle
yükselmiştir. Ayrıca Garanti BBVA'nın 2. çeyrekteki 600mn TL'lik
serbest karşılığın ardından 3. çeyrekte de 800mn TL serbest karşılık
ayırdığı varsayılmıştır. İş Bankası'nın da bu çeyrekte 200mn TL
serbest karşılık ayırdığı varsayılmıştır. (2Ç'de 500mn TL serbest
karşılık ayırmıştı.)
Takibimizdeki bankalardan Akbank, Halkbank ve Vakıfbank'ın bir
önceki çeyreğe göre karlarında düşüş öngörülürken, diğer bankaların
karında ise artış beklenmektedir. Bir önceki çeyreğe göre en yüksek
kar artışının %23,7 ile Yapı Kredi Bankası'nda olacağı öngörülmüştür.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, 2020 yılının 3. çeyreğinde
takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre
%6,2 oranında daralacağını, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise
%37,1 oranında artış kaydedeceğini tahmin ediyoruz.
Yılın 3. çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla
%14,1 %18,4 ve %15,8 oranlarında değer kazanmışlardır. Dolayısıyla
döviz açık pozisyonları olan şirketlerin bu durumdan olumsuz
etkilenmesi beklenmektedir. Euro'daki görece yüksek artıştan dolayı
Euro açık pozisyonları yüksek olanlar, Dolar ve Japon Yeni açık
pozisyonu olanlara göre daha olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.
2020 yılının 2. çeyreğinde, Dolar, Euro ve Japon Yeni, TL'ye göre,
sırasıyla %5,0, %6,8 ve %5,7 oranlarında değer kazanmıştı. Dolayısıyla
bu çeyrekte kurların çok daha yüksek artış kaydetmesine bağlı olarak,
döviz açık pozisyonu olan şirketler daha yüksek kur farkı gideri
yazabilecekken, döviz fazla pozisyonu olan şirketler de daha fazla kur
farkı geliri kaydedebilecektir.
Ayrıca, ana karşılaştırma dönemi olan 2019 yılının 3. çeyreğinde
ise TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla %1,7, %5,6 ve %1,9
oranlarında değer kaybetmişti. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı
dönemine göre kurların döviz açık pozisyonu olan şirketlere olumsuz
etkisinin çok daha yüksek olması beklenmektedir.
En yüksek açık pozisyona sahip şirket THY, dolar cinsinden bilanço
tutmakta olup döviz açık pozisyonunu EUR ve JPY cinsindendir. 3.
çeyrekte, nette 206mn TL'lik bir kur farkı gideri oluşabilir.
Ford Otosan'ın (FROTO) yüksek EUR açığı olmasına karşın şirketin
yükümlülüklerinin neredeyse tamamı Ford Motor Company ile yaptığı
ihracat anlaşmaları ile riskten korunmaktadır.
USD ve EUR fazlasına istinaden Aselsan'ın 905mn TL kur farkı
geliri kaydedeceği hesaplanmıştır. İskenderun Demir Çelik'in (ISDMR)
5.327mn TL'lik toplam döviz fazla pozisyonu olması karşın,
finansallarını dolar cinsinden tutması sonucu ancak 63mn TL'lik bir
kur farkı geliri kaydedebileceği hesaplanmıştır. (Kur Etkisi_3Ç2020)
Brent petrol fiyatları Haziran sonundaki 41,7$/varilden sınırlı
bir toparlanmayla Eylül ayı sonunda 42,1$/varile yükselirken, ortalama
brent ise 2020 yılı ikinci çeyrekte 33,19$/varil iken 3. çeyrekte
ortalama 43,6$/varil olarak gerçekleşmiştir. Bu durum 3. çeyrekte
akaryakıt ve petrol türevi satan firmalarda (Tüpraş, Petkim, Aygaz)
stok geliri oluşacağına işaret etmektedir. Ayrıca kurlardaki artışın
da etkisiyle, normalleşmeyle beraber bu şirketlerin satış gelirleri ve
satış miktarında artış öngörmekteyiz. Tüpraş tarafında, rafine
marjlarında bozulmanın devam etmesine bağlı olarak, stok karı
kaydedileceği varsayımına karşın, kurlardaki yüksek artışın da olumsuz
etkisiyle net dönem zararı açıklayacağını tahmin etmekteyiz. Diğer
taraftan Aygaz'ın da bu çeyrek stok karı kaydetmesinin yanında,
normalleşme sonrası artan LPG talebinin etkisiyle, Tüpraş'ın tahminin
zararının negatif etkisine karşın, net dönem karı açıklayacağı
öngörmekteyiz. Aynı şekilde Petkim'in de etilen nafta marjının 3.
çeyrekte ikinci çeyrek ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi ve artan
satış miktarlarına bağlı olarak bu çeyrekte olumlu finansallar
açıklayacağını tahmin etmekteyiz.
2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye otomotiv ihracatı geçen senenin
aynı dönemine göre %23,3 azalmış ve 213.939 adet olarak
gerçekleşmiştir. Ford Otosan'ın ve TOFAŞ'ın yurtdışı satış adetleri
sırasıyla %23,8 ve %36,1 azalmıştır. Diğer taraftan, ortalama Euro'nun
TL karşısında %30'un üzerinde değer kazanması adetteki düşüşlerin
ciroya yansımamasını sağlamıştır.
Türkiye'de yurtiçi otomotiv satışları 3. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %178,9 artmış ve 246.342 adede yükselmiştir. Ford
Otosan ve TOFAŞ'ın hafif araç satışları ise aynı dönemde sırasıyla
%315,4 ve %371,6 artmıştır. Çok güçlü 3. çeyrek yurtiçi satış adetleri
paralelinde Ford Otosan ve TOFAŞ'ın toplam ciro artışlarının sırasıyla
%42 ve %70 yıllık artışlar kaydedebileceğini öngörmekteyiz.
TÇÜD tarafından yapılan açıklamaya göre pandemi döneminin bütün
daraltıcı etkilerine rağmen, Türk çelik sektörünün üretiminde yılın
ilk 8 ayı itibariyle %0,6 oranında üretim artışı kaydetmesi ile
Türkiye'nin çelik tüketiminin %13 artış göstermesi, yılın son ayları
için iyimser beklentileri artırmıştır. Ancak, iç piyasada tüketimin
%50 oranında ithalatla karşılanması, kapasite kullanım oranlarını
düşürmekte ve dolayısıyla tüketim artışı yurtiçi üretime tam olarak
yansımamaktadır.
Şirket bazında baktığımızda ise 2020 yılının 3. çeyreğinde
Kardemir'in satış miktarının 2Ç2020'e göre %2,3 oranında azalacağını,
satış fiyatlarının ise geçtiğimiz çeyreğin üzerinde gerçekleştiğini
tahmin etmekteyiz. Buna bağlı olarak satış gelirinin geçtiğimiz
çeyreğin %13 üzerinde gerçekleşeceğini ancak finansman giderine bağlı
olarak şirketin zarar açıklayacağını öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre ise satış miktarında %24,2, satış gelirlerinde ise
%49,8 oranında artış beklemekteyiz.
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın satış miktarının 3Ç2020'de bir
önceki çeyreğe göre %3,7 oranında artacağını, satış fiyatlarının ise
dolar bazlı geçen çeyreğin bir miktar üzerinde gerçekleşeceğini tahmin
etmekteyiz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise satış miktarında
%8,6 oranında artış öngörmekteyiz. Satış fiyatlarının ise bu çeyrekte
3Ç2019'un altında kalacağını ancak kurdaki ve satış miktarındaki
artışa paralel olarak satış gelirinde %29 artış gerçekleşeceğini
tahmin etmekteyiz. Diğer taraftan gelirdeki artışa rağmen satış
fiyatlarının döviz cinsinden düşük olmasına paralel marjların daha da
daralması ve vergi giderinin olumsuz etkisi nedeniyle net dönem
karının bu çeyrekte 3Ç2019'un altında kalacağı öngörülmüştür.
İskenderun Demir Çelik'in de satış gelirinin bu çeyrekte 2Ç2020'e göre
artış kaydedeceğini, net karın ise vergi gideri nedeniyle düşeceğini
öngörmekteyiz. Şirketin satış miktarının bir önceki çeyreğe göre %6,1
oranında artacağını ve satış fiyatlarının bir önceki çeyreğin üzerinde
gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre ise satış miktarının %19,3 oranında azalacağını ve satış
gelirinin ve karın 3Ç2019'un altında kalacağını düşünmekteyiz.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce
yayımlanan havayolu yolcu ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli
havalimanlarından, Temmuz-Eylül döneminde, hizmet alan yolcu sayısı
%62,1 azalışla 25,3mn olmuştur. Türk Hava Yolları'nın ise 3. çeyrekte
yolcu sayısı %67,1 düşüşle 7mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk
oranı ise geçen sene aynı döneme göre 16,1 puan azalışla %67,5'e
gerilemiştir. TAV Havalimanları'nın 2020 yılının 3. çeyreğinde toplam
hizmet verilen yolcu sayısı, Haziran ayında uçuşların kademeli
başlamasına karşın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,7 oranında
azalarak 9,5mn olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2Ç2020'de ise
sadece 783bin yolcuya hizmet verilmişti. Bu duruma bağlı olarak TAV'ın
3. çeyrekte her ne kadar ciroda toparlanma görülmesine rağmen düşük
seviyede kalacağı ve bu çeyrekte pozitif FAVÖK rakamına karşın yine de
net dönem zararı kaydedileceğini öngörüyoruz.
Haziran ayında kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinin
oldukça düşük seviyeye çekilmesi ve çeşitli satış kampanyaları ile
pandemi nedeniyle ertelenmiş talebin de önemli etkisiyle konut
satışlarında ciddi artışlar görülmüştür. Temmuz ayında 229bin konut
satışı (2019 ortalama 112bin) gerçekleşirken, 3. çeyrekte toplam
satışlar yıllık %49 oranında artarak 537bin olmuştur. Faizlerdeki
düşüş ile birlikte ipotekli satış oranı temmuz ayında %57'ye
yükselirken, konut kredilerindeki yıllık artış oranı %50'lere kadar
yükselmiştir. Eylül ayı itibarıyla toplam krediler 277milyar TL'ye
yükselmiştir. Diğer yandan, konut fiyat endeksi ağustos ayı itibarıyla
yıllık %26 oranında yükseliş kaydetmiştir. Ağustos ayında kurdaki
yükselişle birlikte faizlerde yaşanan yükseliş konut satışlarında ivme
kaybına neden olsa da konut sektörü iyi bir 3. çeyrek geçirmiştir.
Kordsa 3.çeyrekte, 2. çeyreğe göre kurun da etkisiyle cirosal
anlamda biraz daha iyi bir çeyrek geçirse de bir iplik üretim hattının
durması sonrasında stokların giderleştirilmesi maliyetlere yansıtılmış
ve bu faktör de FAVÖK marjının daralmasına yol açmıştır. Bu çeyrekte
finansman giderlerinde düşüş yaşanırken, Kordsa'nın bir önceki
çeyreğin hafif de olsa üzerinde bir net dönem karı elde etmesini
beklemekteyiz.
Aselsan'da 3. çeyrekte de hakedişlerin düşük gerçekleştiği ve
genel olarak kar marjlarının daha düşük olduğu projelerde hakediş
olması nedeniyle kar marjlarının baskı altında kaldığını
varsaymaktayız. Ancak bu çeyrekte kurlardaki yükselişin döviz fazla
pozisyonu olan Aselsan'a olumlu katkı yapmasını ve tüm bunlara bağlı
olarak Aselsan'ın karının hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de
bir önceki çeyreğe göre artış kaydedeceğini öngörmekteyiz. Otokar'ın
yurtdışı savunma ihraçlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre
düşük gerçekleşmesine bağlı olarak, toplam satış adetleri bir önceki
yılın aynı döneminin üzerinde olmasına karşın, satış gelirlerinde ve
kar majlarında düşüş beklemekteyiz.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere göre
takibimizdeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2020 yılının 3.
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,6 oranında
azalacağını tahmin ediyoruz. (THY hariç bakıldığında yıldan yıla kar
artışı %0,2 olarak hesaplanmaktadır.) Kaydedilmesi ön görülen düşüşte
Kovid-19 kaynaklı-özellikle havacılık sektöründe- olumsuz etkiler ile
TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine bağlı
olarak kur farkı giderinin yazılacak olması öngörüsü önemli
etkenlerdir.
Yıldan yıla azalışta Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'nın
3Ç2019'daki kardan 3Ç2020'de zarara geçmeleri beklentisi ile Türk
Telekom'un yıllık karındaki sert geri çekilme beklentileri etkili
olmuştur. Diğer taraftan, Emlak Konut GYO'nun 3Ç2019'da zarardan
3Ç2020'de kara dönmesi beklentisi ile Arçelik ve Ford Otosan'ın yıllık
karlarında yüksek artış beklentileri toplam kara olumlu katkı
yapmıştır.
Bir önceki çeyreğe göre bakıldığında, Ford Otosan'ın 2Ç2020'deki
düşük kardan 3Ç2020'de daha yüksek kara dönmesi ile THY'nin 2.
çeyrekteki zarardan daha düşük zarara düşmesi kar oluşumunu olumlu
etkilemiştir. Diğer taraftan, Türk Telekom'un karındaki azalma
beklentisi ile Tüpraş'ın geçen çeyrekteki zararının yükselmesi
beklentisi toplam kardaki yükselişi sınırlandırmıştır. "

Analizin tamamı için:

http://lb.ziraatyatirim.com.tr/eu/c/tq/A8BD5A03345947C6801A41BD0D692157/65cf6d353d7997d17f15ce0b6979aa61/?i=a373432e68163adbdfc32109249bf4bf492c47ebde1831820743c9bfb421b36df51f02df1cd1de84074a62f1d3930a2d6498c700854ca96868aef7b2bb76f915fccb2af3c3317b48b6ad0acdf8eb85adeef58771a04882c1ea58da0e99774fbf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66