ANALİZ-3.Çeyrek Kar Tahminleri(Ziraat Yatırım)

18.10.2016 13:54
ANALİZ-3.Çeyrek Kar Tahminleri(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Analiz Raporu:
"BANKACILIK SEKTÖRÜ
Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler
Bankacılık sektörü Temmuz ayındaki 3.748mn TL'lik net karın
ardından, Ağustos ayında 3.769mn TL'lik net kar ile 3. çeyreğin 2.
ayında da iyi bir görüntü sergilemiştir. TÜFE endeksli tahvillerin
getirilerindeki hesaplamalarda kullanılan düşük enflasyon rakamları
nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayındaki baskı, Eylül ayında hesaplamada
kullanılacak görece yüksek enflasyon rakamı nedeniyle (%1,2) azalacak
ve sektör karlılığına olumlu katkı yapacaktır.
icari kar-zarar kaleminin, 3. çeyrekte swap maliyetlerinin
azalması ve düşük swap miktarlarına bağlı olarak sektör karına olumlu
yansıması beklenmektedir.
3. çeyrekte, hem kredi hem de mevduat büyümesinde 2. çeyreğe göre
yavaşlama kaydedilmiştir.
2016 yılının 3. çeyreğinde TÜFE endeksli tahvillerin faiz
gelirlerine olan katkısı hesaplamalarda kullanılacak olan TÜFE
oranlarının (TÜFE 3Ç15: %0,13, 1Ç16: %2,71, 2Ç16: %0,72, 3Ç16 %2,2)
bir önceki çeyreğe göre yüksek olması nedeniyle olumlu olacaktır.
Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nda TÜFE endeksli
tahvillerin getirileri bir önceki çeyreğe göre önemli oranda
artacaktır. Diğer taraftan, bu durumun Akbank, Garanti Bankası ve İş
Bankası'na farklı hesaplama yöntemleri uygulamaları nedeniyle etkisi
olmayacaktır.
Mevduat maliyetleri Nisan ayından itibaren Merkez Bankası'nın faiz
indirimlerinin etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Faizlerdeki düşüşler
kredi faizlerine de yansımasına karşın kredi faiz gelirlerine etkisi
mevduata göre, krediler çok daha uzun vadeli olduklarından, daha geç
olmaktadır. Buna bağlı olarak 2. çeyreğin ardından 3. çeyrekte de
kredi mevduat makasının açılarak net faiz marjını olumlu yönde
destekleyeceğini düşünmekteyiz.
Ücret ve komisyon geri ödemelerinde 2015 yılının 3.çeyreğinden
itibaren başlayan gerileme, yavaşlayarak da olsa 2016 yılının 3.
çeyreğinde de devam ederek karlılığa olumlu katkı sağlayacaktır.
3. çeyrekte temettü gelirlerinin olmayışı veya çok düşük oluşu (İş
Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) karlılığı olumsuz katkı yapacaktır. İş
Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 2. çeyrekte sırasıyla 317mn TL, 196mn
TL ve 44,5mn TL temettü geliri kaydetmişti.
Vakıfbank, alacaklarına istinaden teminatında olan Şekerbank
hisselerinin satışına bağlı olarak 3. çeyrekte 150mn TL vergi öncesi
gelir kaydedecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Eylül ayı içinde
takibimizdeki bankalardan Akbank ve Yapı Kredi Bankası'na ayrı ayrı
116,3mn TL idari para cezası kesilmiştir. İndirimden faydalanarak İş
Bankası ve Garanti Bankası 87,2mn TL ödemiştir. Yapı Kredi Bankası,
daha önceden bu ceza için karşılık ayırdığından dolayı bu durumun
dönem karına herhangi bir etkisi olmayacağını belirtmiştir.
Garanti Bankası, Mart ve Haziran ayındaki sırasıyla yapılan 334mn
TL ve 232mn TL'lik takipteki krediler portföyü satışının ardından
Eylül ayında da yaklaşık 81 mn TL'lik portföyün satışını 10mn TL
bedelle gerçekleştirmiştir. Bu durum Garanti Bankası net dönem karına
sınırlı da olsa olumlu katkı yaparken, takipteki krediler oranlarını
görece düşük kredi büyümesine karşın kısmen korunmasını sağlayacaktır.
Diğer bankalarda ise görece düşük kredi büyümesinin etkisiyle
takipteki krediler oranında artış öngörülmüştür.
Visa INC'in Visa Europe ile birleşmesi takibimizdeki altı bankaya
(AKBNK, GARAN, HALKB, ISCTR, YKBNK, VAKBN) 2 çeyrekte toplamda
yaklaşık 1,2 milyar TL olumlu katkı sağlamıştı. 3. çeyrekte bu
etkinin olmaması bankacılık karlarında bir önceki çeyreğe göre
düşüşlere neden olacaktır.
Banka karlarında, serbest karşılık ayrılması veya serbest karşılık
iptali gibi kararlar yine oldukça önemli olacaktır. Haziran sonu
itibariyle İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın sırasıyla 800mn
TL, 200mn TL ve 200mn TL serbest karşılığı bulunmaktadır.
Eylül ayı sonunda BDDK yeni düzenlemesiyle, daha önce 2017 başında
düşürülmesi planlanan konut hariç tüketici kredileri ve kredi kartları
karşılık oranlarını normale çekmiştir (standart niteliktekilerde
%4'ten %1'e yakın izlemedekilerde %8'den %2'ye). Ancak genel olarak
bankalar 2017 başında kobi kredileri ve ihracat kredileri karşılık
oranlarının normale yükselecek olmasının olumsuz etkisi ve bu yıl visa
katkısı ile kredi-mevduuat makasındaki artışın etkisiyle oldukça
yüksek artış kaydeden kar rakamlarına bağlı olarak karşılık iptal
etmeyerek bunun olumlu etkisini 2017 yılına bırakmayı düşünmektedir.
Diğer taraftan Halkbank ise bu karşılık değişikliğinin herhangi bir
katkısı olmayacağı (Halkbank geçen yıl tüketici kredilerinin toplam
krediler içindeki ağırlığının %25 eşiğinin altına düşmesine bağlı
olarak karşılıkları normale çekerek karşılık iptallerini yapmıştı.) ve
2017 yılı başında yürürlüğe girecek yeni karşılık uygulamalarının
olumsuz etkisi nedeniyle bu çeyrekteki görece yüksek kar rakamına
istinaen ihtiyatlılık çercevesinde serbest karşılık ayırabilir.
Halkbank kar tahminimizde 200mn TL serbest karşılık ayrıldığı dikkate
alınmıştır.
Aynı şekilde takipteki kredilere ayrılan karşılık oranları ve
muhasebe yöntemlerindeki değişiklikler de Banka karlılıkları üzerinde
etkili olacaktır.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak takip ettiğimiz bankaların toplam
karının 2016 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,7
oranında azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yaklaşık
iki katına çıkacağını düşünmekteyiz. Takibimizdeki bankalardan
Vakıfbank ve TSKB'in karında 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre artış
kaydedeceğini öngörürken, diğer bankalarda ise gerileme
kaydedileceğini öngörmekteyiz.

BANKACILIK DIŞI SEKTÖRLER

Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler

2016 yılının 3. çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni
sırasıyla %3,5, %4,9 ve %4,6 oranlarında değer kazanmıştır.
Dolayısıyla döviz açık pozisyonları bu para cinslerinden olan
şirketler bu durumdan olumsuz etkilenecektir.
2016 yılının 2.çeyreğiyle kıyaslandığında, özellikle Euro cinsi
açık pozisyonları olan şirketler 2. çeyrekte bu açık pozisyondan
olumsuz etkilenmemelerine karşın, Euro kurundaki değerlenmeye bağlı
olarak bu çeyrekte ise olumsuz etkileneceklerdir. Ayrıca Dolar açık
pozisyonu olan şirketlerde de olumsuz etki 2. çeyreğe göre artacaktır.
2016 yılının 2. çeyreğinde Dolar TL'ye göre %2,1 oranında artarken,
Euro ise %0,1 oranında gerilemiştir.
Diğer taraftan, ana karşılaştırma dönemi olan 2015 yılının 3.
çeyreğine göre ise kur farkı zararları bu çeyrekte daha düşük
gerçekleşecektir. Bunda 2015 yılının 3. çeyreğinde kurlarda kaydedilen
çok yüksek artışlar etkendir. Dolar, Euro ve Japon Yeni 2015 yılının
3. çeyreğinde %13,3, %14,7 ve %16,2 oranlarında TL'ye göre değer
kazanmıştı.
Bilançosunu Dolar cinsinden tutan THY, en yüksek açık pozisyona
sahip şirket konumundadır. Japon Yeni ve Euro cinsinden açık pozisyonu
olması nedeniyle, Euro ve Japon Yeni'nin dolara karşı değer
kazanmasına bağlı olarak şirketin yaklaşık 186mn TL kur farkı gideri
(detayları bilinmeyen para birimleri bu giderin artmasına/azalmasına
neden olabilir) kaydedeceği hesaplanmıştır. Japon Yeni'ndeki dolara
karşı değer kazancının bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre görece daha
düşük olması nedeniyle bu çeyrekte kur farkı zararının bir önceki
çeyreğe göre daha düşük gerçekleşmesi beklenmektedir.
Türk Telekom (TTKOM), Turkcell (TCELL), Anadolu Efes (AEFES),
Migros (MGROS), Zorlu Enerji (ZOREN), Torunlar GYO (TRGYO), Yazıcılar
Holding (YAZIC), Coca Cola İçecek (CCOLA), Akenerji (AKENR) ve Ayen
Enerji (AYEN) kur farkı gideri yazarak 3. çeyrekte olumsuz etkilenecek
şirketler olarak ön plana çıkmaktadır. Geçen çeyrek açık pozisyonları
yüksek olmasına karşın Euro cinsi açık pozisyonları nedeniyle önemli
bir kur farkı zararı kaydetmeyen Migros ve Yazıcılar Holding bu
çeyrekte kur farkı zararı yazan şirketler arasında hesaplamamızda üst
sıralarda yer almıştır. Euro açık pozisyonun ağırlıklı olması
nedeniyle bir önceki çeyrekte görece düşük kur farkı gideri kaydeden
Turkcell'de (TCELL) bu çeyrekte etki daha yüksek hesaplanmıştır (Pay
Piyasası: Kurların 3. Çeyrek Finansallarına Etkisi_03.10.2016)
Brent petrol fiyatları Eylül ayı sonunda 49,99$/varille 3.çeyreği,
2.çeyrek sonundaki 49,77$/varile göre yaklaşık aynı seviyede
kapamıştır. Bu durum geçen yılın aynı döneminde brent petrol
fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı stok zararı kaydeden akaryakıt ve
petrol türevleri satan firmaların bu çeyrekte stok zararı
kaydetmelerini (TUPRS, PETKM, AYGAZ) engelleyecek ancak bir önceki
çeyrekteki gibi stok karı elde edilemeyecektir. Diğer taraftan Akdeniz
Rafineri marjlarında kısmen iyileşme olmasına karşın, dizel ve jet
yakıtı marjlarının düşük seviyelerdeki seyri karlılığa baskı
yapacaktır. Petkim tarafında ise düşük petrol fiyatları ile birlikte
olumlu konjonktürün devam etmesi ve etilen nafta marjının yüksek
seviyelerde seyri Petkim'in 3. çeyrek kar marjlarını destekleyecektir.
2016 yılı 3.çeyrekte otomotiv sektörünün itici kuvveti ihracat
olmuştur. Temmuz-Eylül dönemini kapsayan bu dönemde yurtiçi satışlar
geçen yıla göre %15 gerilerken, yurtdışı satışlar %10 artış
kaydetmiştir. Üretim ise kamyonet üretimindeki %21 gerilemeninin
öncülüğünde geçen seneye göre yatay kalmıştır. Toplam Türkiye
üretiminin %22'sini gerçekleştiren Ford Otosan'ın 3. çeyrek üretimi
%15 düşüş gösterirken, Türkiye üretimin %27'sini gerçekleştiren
TOFAŞ'ın aynı dönem üretimi 2015 yılının aynı dönemine göre %38 artışa
işaret etmiştir. TOFAŞ'ta 2015 Kasım ayında satışa sunulan Egea'nın
Sedan modeline ek olarak, 2016 yılının Nisan ve Temmuz aylarında
Hatchback ve Station Wagon üretimine başlanması güçlü ihracat
performansının devam etmesini sağlamıştır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce
yayınlanan havayolu yolcu ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli
havalimanlarından, Temmuz-Eylül döneminde, hizmet alan yolcu sayısının
52,6mn olduğu ve düşüşün bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6
oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun havacılık
şirketlerinin hasılatlarına olumsuz yansıması beklenmektedir. Türk
Hava Yolları ise yılın 3. çeyreğinde %1,4'lük sınırlı bir yolcu artışı
kaydetmesine karşın, yolcu doluluk oranı 4,5 puan düşmüştür. Yeni uçuş
noktalarındaki hızlı artış yolcu doluluk oranlarındaki düşüşte ana
etken olmuştur. TAV'ın hizmet verdiği yolcu sayısı da 3. çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında artarak 30,87 milyona
ulaşmış ve büyüme kaydedilemeyen bir önceki çeyreğe göre sınırlı da
olsa iyi bir görüntü sergilemiştir. TAV'ın faaliyet gösterdiği
havalimanlarındaki ticari uçuş sayısı da 3.çeyrekte %5 oranında
artarak 232.120 olmuştur.
TCMB'nin faiz indirimleri ile kamunun ve bankaların konut alımını
teşvik edici adımları sonrasında yıllık bazdaki konut kredi faiz
oranı, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 120 baz puan
düşerek ortalama %12,9 olmuş aylık bazda ise Eylül ayında %1 sınırına
kadar gerilemiştir. Konut kredileri ise 154 milyar TL'yi aşarken,
yıllık büyüme oranı çift haneli rakamların altında seyretmektedir.
Haziran ayı sonunda konut kredileri 150 milyar TL seviyesinde idi.
Konut satışları ise yılın Ocak - Ağustos döneminde 827bin
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 gerilemiştir.
İpotekli satışlar ise toplam satışların içindeki payı %32 oranındadır.
Diğer taraftan konut maliyetlerindeki artış konut fiyatlarının
düşmesini engellerken, Temmuz ayı itibariyle konut fiyat endeksi
yıllık %14'lük bir artış sergilemiştir. Emlak Konut GYO'nun yılın ilk
7 ayındaki zayıf (toplam 2.839 adet) konut satışlarının ardından
Ağustos ayındaki konut satışları yeni lansman ve teşviklerin ardından
2.405 olarak gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilese de Eylül
ayında 534 satış adeti ile oldukça zayıf bir görüntü sergilemiştir.
Eylül ayı rakamı ile birlikte yılın Ocak - Eylül dönemine ait
satışları da 5.833 adet olarak gerçekleşmiştir. Emlak Konut GYO'nun
2016 yılsonu konut satış hedefi 11bin adet idi. Emlak Konut GYO'nun
Maslak 1453 projesindeki teslimatlar sonrasında 3. çeyrekte satış
gelirlerinin 2. çeyrek gibi yüksek gelmesini bekliyoruz. Takibimizdeki
diğer şirketlerden Torunlar GYO'nun Torun Center (80-90mn TL), İş
GYO'nun da Ege Perla (10-15mn TL) projesinden görece düşük de olsa
gelir kaydedeceğini tahmin ediyoruz. Torunlar GYO ve İş GYO'nun,
zayıflayan Lira'ya bağlı olarak kur farkı giderlerinin artması net
dönem karını baskılayacaktır.
Savunma Sanayii'nde son dönemde ülke içinde yaşanan terör olayları
ve sınır komşularında yaşanan sorunlar savunma sanayi harcamalarının
doğal olarak artmasına neden olmaktadır. Bu durumun Aselsan'a ve
Otokar'a olumlu yansıdığını düşünmekteyiz.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere göre
takibimizdeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2016 yılının 2.
çeyreğine göre %32 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %17
oranında artış kaydedeceğini düşünmekteyiz. Çeyreklik artışta, THY'nin
geçen çeyrekteki zarardan bu çeyrekte kara döneceği beklentisi etkili
olmuştur. Yıllık artışta ise kur farkı zararlarındaki düşüşlere bağlı
olarak Türk Telekom, Torunlar GYO ve Aselsan'ın bir önceki yılın aynı
dönemindeki zararlardan kara geçecekleri beklentisi ile Emlak Konut
GYO karındaki yüksek artış tahmini belirleyici olmuştur."

Analizin tamamı için:

http://imgserveri.com/54165B4951BD4D81B4668B9B9A6D7E54/files/3C2016_Kar%20Tahminleri(2).pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
12:359.814
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3927 32,4102 % 0,17  
Euro 34,5189 34,5743 % 0,42  
Sterlin 40,3908 40,5932 % 0,09  
Frank 35,4539 35,6317 % 0,00  
Riyal 8,6409 8,6842 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,22 28,25 % 0,66  
Platin 972,74 973,60 % 0,66  
Paladyum 1.046,22 1.052,16 % 0,66  
Brent Pet. 90,21 90,21 % 0,66  
Altın Ons 2.356,06 2.356,33 % 0,66