ANALİZ-Aylık Portföy Önerileri(Oyak Yatırım Menkul Değerler)

15.06.2016 16:26
ANALİZ-Aylık Portföy Önerileri(Oyak Yatırım Menkul Değerler)


Oyak Yatırım Menkul Değerler ( http://www.oyakyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Aylık Portföy Önerileri Analizi:
"Piyasa Görüşü: Nötr (Muhafaza Ediliyor)
%4.8 oranında gerçekleşen 1Ç GSYH büyüme rakamı, 2016 için revize
büyüme beklentimiz olan %3.5'in (önceki %3) rahatça yakalanabileceğine
işaret ediyor. Ancak yüksek performansın altındaki detaylara
baktığımızda, yatırımlarda ve net dış talepte durgunluk görülmektedir.
Turizm tarafındaki risklerle birlikte, önümüzdeki çeyreklerde nispeten
yavaşlayan bir büyüme performansı görülmesi olasıdır. Yurtdışına
bakıldığında ise İngiltere'de 23 Haziran tarihinde yapılacak olan
"Brexit" referandumu piyasalar için bir risk unsuru olarak duruyor. Şu
aşamada anketler iki tarafın eşitlendiğini, hatta AB'den çıkma
yanlılarının öne geçmeye başladığını gösterirken bu yöndeki
fiyatlamalar piyasaların gerilemesine neden olmaktadır.
Turizm sektörüyle ilgili beklentimiz yıl genelinde ciddi bir gelir
kaybı olabileceğine işaret etmektedir. Bu da, bankaların takipteki
kredilerinin üçüncü çeyrekte bu sektörün etkisi ile artmasına neden
olabilir. Ancak öncesinde Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine
devam etmesi bankaları destekleyecektir. MB'nin bu ay faizleri 50 baz
puan aşağı çekerken, zorunlu karşılık oranlarında yapabileceği indirim
de bankaların kredi hacmindeki gerilemenin terse dönmesine ve bunun
sonucunda banka marjlarının iyileşmesine neden olacaktır.
Hükümetin yol haritasına bakıldığında ise bundan sonraki süreçte
özellikle altyapı ve savunma şirketlerinin en olumlu etkilenecek
şirketler olarak ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle devlet
destekli altyapı projeleri önümüzdeki çeyreklerde hız kazanacaktır.

Garanti Bankası

GARAN ENDEKSİN ÜZERİNDE

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Son dönemde yasal düzenlemelerin gelir yapısını olumsuz etkilediği
banka buna rağmen ücret&komisyon gelirlerini çeşitlendirmeyi
sürdürüyor. Diğer taraftan büyümenin yavaş olduğu bir çeyrekte dengeli
bir şekilde büyümenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Serbest sermayesi
yüksek olan bankanın uzun vadede diğer bankalardan daha yüksek bir
sermaye getiri rakamını sağlayabilecek olması da bankanın ciddi bir
artısı.

Potansiyel Katalistler

Tüketici güven endeksinde iyileşme Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Turizm ve veya Enerji kaynaklı kredilerde yüksek bir miktarın
takibe düşme ihtimali. Değerleme
Garanti Bankası son üç sene ortalaması olan 1.2 F/DD çarpanının
altında 0.9 F/DD ile işlem görüyor. Banka'nın F/K beklentilerine göre
6.7 çarpanla işlem gördüğünü ve %26 potansiyeli olduğunu hesaplıyoruz.

İş Bankası

ISCTR ENDEKSİN ÜZERİNDE
Fiyat (TL) 4.37
Hedef Fiyat (TL) 6.00

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Üst yönetimin dahil olduğu mahkeme kararlarının etkisiyle satılan
banka ilgi çekici noktaya geldi. Büyük bankaların arasında verimlilik
rasyolarını iyileştirebilecek bankalardan biri olan İş Bankası,
iştiraklerinin yeniden yapılandırılması ile serbest sermaye
yaratabilecek durumdadır. Diğer taraftan KOBİ tarafında ciddi bilgi
birikimi olan bankanın hem marj hem de varlık kalitesi açısından diğer
bankalardan daha iyi bir konumu olduğunu düşünüyoruz.

Potansiyel Katalistler

Bankacılık dışı iştiraklerde yeniden yapılandırma Aşağı/Yukarı
Yönlü Riskler
Grup II'de son çeyrekte gözlemlenen artışın hızlanması ve takip
olarak ön plana çıkması. Değerleme
İş Bankası son üç sene ortalaması olan 0.8 F/DD çarpanının hafif
üzerinde 0.9 F/DD ile işlem görüyor. Banka'nın F/K beklentilerine göre
4.9 çarpanla işlem gördüğünü ve %37 potansiyeli olduğunu hesaplıyoruz.

SAHOL ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 9.05
Hedef Fiyat (TL) 12.00

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Holdingin banka dışı şirketlerinin büyüme potansiyeli ve
karlılıklarının iyileşmesi ileriye yönelik olarak olumlu etki yapmaya
devam edecektir. Özellikle enerji segmenti karlılığı bu sene
yenilenebilir enerji üretiminin yekdem'den yararlanması ve dağıtımla
ilgili iyileştirmeler sonucunda karlılığını artırmaya devam edecektir.

Potansiyel Katalistler

Şirketin enerji segmentinde borçluluğun azaltıllması için
atılabilecek adımlar olumlu yansıyabilir. Şirket bu amaçla enerji
grubu içerisindeki bazı varlıklarında hisse satışı yapabileceğini
açıklamıştı.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Şirketin halen karlılığının büyük bölümünü banka segmenti
oluşturuyor. Bu alandaki gelişmeler finansalları kısa vadede
etkilemeye devam edecektir.

Değerleme

SAHOL şu anda NAD'sine göre %36 iskontolu işlem görürken bu
iskontonun zaman içerisinde aşağıya gelmesini bekliyoruz.

Turkcell

TCELL ENDEKSE PARALEL
Fiyat (TL) 10.44
Hedef Fiyat (TL) 13.00

Hisseyi neden beğeniyoruz?

1.9milyar Euro 4G lisans bedeli, yatırımlar ve potansiyel satın
almaları göz önünde bulundurduğumuzda şirket ciddi bir yatırım
döneminden geçiyor. Bu dönemde, Turkcell'in borçluluğunun artmasını ve
nakit akışının 2015-16'da eksiye dönmesini bekliyoruz. 2018 sonuna
kadar yaklaşık 15milyar TL'lik yatırıma rağmen şirketin net borcunun
2017'de faaliyet karının sadece 0.7'sine yükseleceğini hesaplıyoruz.
Buna rağmen, şirketin faaliyet performansı açısından herhangi bir
olumsuzluk görünmemektedir. 2015 yılındaki %6 büyümenin ardından, 2016
yılında %9 gelir büyümesinin yanında marjlarda hafif iyileşme
bekliyoruz. İlk çeyrekte kaydedilen %8.3'lük büyüme hem bizim hem de
şirket beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Potansiyel Katalistler

Geçen senenin sonunda Telia Sonera'nın elinde bulunan Fintur
Holding hisseleri için teklif verilmişti. Fintur'un değer yaratacak
bir fiyatta satın alınmasını ise tavsiyemizi destekleyebilecek faktör
olarak görüyoruz. Ayrıca yılın ikinci yarısında yapılması beklenen
Global Kule halka arzı hisse fiyatını destekleyebilecek faktörler br
diğer faktör olarak ön plana çıkıyor.

Değerleme

Hedefi fiyatımız hisse başına 13TL %21 yükseliş potansiyeline
işaret ediyor. 5.6x 2016T FD/FAVÖK çarpanı hissenin son beş yıldaki
ortalamasının altında bulunuyor.

Coca Cola Icecek

CCOLA ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 35.96
Hedef Fiyat (TL) 46.80

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Türkiye operasyonlarındaki düzelmenin yurtdışı operasyonlardaki
sıkıntıları kısmen bertaraf edebileceği yönündedir. Uzun vadeli büyüme
dinamikleri açısından potansiyeli ciddi düzeyde olan hisse,
karşılaştırılabilir hisselerin ortalamasına göre Bloomberg 2016T
FD/VAFÖK çarpanına göre %12 iskontoludur.
Güçlü Türkiye operasyonları, Rusya krizinin de etkisiyle baskı
altında olan Türki Cumhuriyetlerdeki (Kazakistan, Azerbaycan)
büyümedeki yavaşlamanın etkisini azaltması açısından mühimdir.
Hammadde fiyatlarının seviyesi ve koruma işlemleri marjlara destek
olmaktadır.
Şirket, büyüme potansiyeli ve yüksek pazar payıyla operasyonları
olan birçok ülkede pazar lideridir.

Potansiyel Katalistler

Türki Cumhuriyetlerin ekonomilerindeki durgunluğun beklenenden
önce düzelmesi, Kuzey Irak operasyonlarının eski seyrine dönmesi,
Pakistan'daki rekabetin normalleşmesi, İran potansiyeli, gelişmekte
olan ülkelere ilişkin olası konsolidasyonda rol oynama ihtimali

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

USD cinsinden açık pozisyonu finansal giderler sebebiyle net kar
üzerinde baskı yaratmaktadır.

IS GYO

ISGYO ENDEKSİN ÜZERİNDE
Fiyat (TL) 1.67
Hedef Fiyat (TL) 2.43

Hisseyi neden beğeniyoruz?

ISGYO'nun kira yaratan gayrimenkul portföyü %60 ofis alanı ve %40
perakende alanından oluşmaktadır. Şişecam'a kiralanan Tuzla Karma
projenin de yılın ikinci yarısında kira gelirlerine katkı yapmaya
başlayacak. Ayrıca 2016 ikinci yarısında İzmir projesindeki ön satışı
yapılan konutların teslim edilmeye başlamasını bekliyoruz, teslimlerle
birlikte ön satışların gerileştirilmesi gelir tablosuna olumlu katkı
yapacaktır.

Potansiyel Katalistler

2016 ikinci yarısında İzmir projesindeki konutların teslim
edilmeye başlaması, gelir tablosuna olumlu katkı yapabilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Makro ekonomik bozulmalar, gayrimenkul sektörüne olan talebi
dolayasıyla varlık fiyatlarını ve kira değerlerini aşağı çekebilir.

Değerleme

Hisse fiyatı, hedef fiyatımız olan 2.43TL'ye göre %46'lık yükseliş
potansiyeline işaret etmektedir.

DOAS ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 10.57
Hedef Fiyat (TL) 15.80

Hisseyi neden beğeniyoruz?

DOAS hisseleri 2015 yılının ikinci yarısında gerek EUR/TL'deki
artışın şirketin karlılığına yönelik yarattığı kaygılar, gerekse de
yurtdışında VW Grubundaki gelişmeler nedeniyle sert düşüş yaşadı.
VW'nin dizel motorlarına yönelik ortaya çıkan raporların Türkiye'deki
etkilerinin yönetilebilir düzeyde olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca
hisse fiyatının bu riskleri büyük oranda yansıttığını söyleyebiliriz.
Türkiye'de oto satışlarında bir miktar daralma tahmin etmekle
birlikte, DOAS'in satış adetlerinde pazar payından veya makro
risklerden kaynaklanan çok büyük daralmalar yaşanacağını öngörmüyoruz.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar, aylık satış rakamları. Aşağı/Yukarı Yönlü
Riskler
İç talepteki ani daralma ve sert kur hareketleri DOAS için risk
olabilir. Değerleme
DOAS için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Akçansa

AKCNS ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 13.00
Hedef Fiyat (TL) 17.26

Hisseyi neden beğeniyoruz?

2015'te Türkiye'deki çimento satışları %0.8 artış gösterdi.
Akçansa'nın da faaliyet gösterdiği Marmara Bölgesi'nde ise satışlar %3
arttı. İlk çeyrekte büyüme zayıf baz etkisi nedeniyle %26 seviyesinde
gerçekleşmiş olsa da, Şirket 2016 için satış hacimlerinin aynı
seviyelerde kalmasını ya da hafif artış görülmesini bekliyor.
İstanbul'da 3. Köprünün tamamlanmasının ardından, Akçansa Avrupa
yakasındaki 3. Köprü bağlantı yollarına çimento tedarik etmeye devam
edecek. Bunun yanında, 3. Havaalanı, metro, hastane ve tünel projeleri
bölgedeki çimento talebini canlı tutacak faktörler olarak göze
çarpıyor. Şirketin yakın vadede önemli bir yatırım planının olmaması
yüksek temettü dağıtım oranlarının devamlılığı konusunda güven veriyor.

Riskler

Elektrik fiyatlarındaki artış ve asgari ücretin yükseltilmesini
yüksek faaliyet karı marjlarının devamlılığı için risk unsurları
olarak görüyoruz.

Değerleme

Hisse başına 17.26TL hedef fiyatımız %33 yükseliş potansiyeline
işaret ediyor.

Selçuk Ecza

SELEC ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 2.72
Hedef Fiyat (TL) 3.80

Hisseyi neden beğeniyoruz?

İlaç pazarında yaşanan güçlü büyüme ve fiyat düşüş baskısının sona
ermesiyle Selçuk Ecza 1Ç'de güçlü sonuçlar açıkladı. Pazarının çift
haneli rakamlarda büyümesi Selçuk Ecza hisselerinin daha yüksek
çarpanlardan işlem görmesine yol açmalıdır. Asgari ücretteki artış
maliyet yönünde bir miktar baskı yaratacak olsa da, düşük maliyetli
stokların satışından elde edilecek karların bu maliyet baskısını
telafi edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Nisan ayı başında SGK ile
eczaneler arasında imzalanan yeni sözleşme ile eczanelerin mali
haklarının iyileştirilmesi de dolaylı olarak ecza depolarına rahatlama
getirebilir.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar. Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

İlaç piyasasına yönelik regülasyonlar, olası satın alma haberleri.
Değerleme
SELEC hisseleri için hedef fiyatımız 3.80 TL seviyesindedir.

Migros

MGROS ENDEKSİN ÜZERİNDE

Fiyat (TL) 17.15
Hedef Fiyat (TL) 20.00

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Migros'un yakın zamanda açıkladığı Kipa anlaşmasının hissedarlar
için değer yaratma potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Migros, Kipa'nın
%95.5 hissesi için 302 milyon TL ödeyecek olup, işlemde ciro çarpanı
yaklaşık 0.23x seviyesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Kipa'nın sahip
olduğu ve yaklaşık 300 bin metrekare kiralanabilir alan sunan
gayrimenkul portföyu göz önüne alındığında, işlem fiyatının Migros
icin uygun seviyede oldugunu düşünüyoruz. Migros kendi mağaza ağı ile
Kipa'yı entegre ederek, Kipa'nın mağazala alanlarını optimize ederek
ve maliyetleri düzenleyerek, Kipa'nın karlılığını Migros ile benzer
seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Ayrıca Kipa'nın gayrimenkul
portföyünün incelenmesi sonrası elden çıkartılabilecek varlıklar ile
Migros'un nakit yaratma ve borçluluğunu azaltma potansiyeli de
doğacaktır.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar, Kipa satın alması öncesi/sonrası planların
netleşmesi, olası varlık satışına yönelik haberler.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Migros'un ağırlığı Euro cinsinden olmak üzere yaklaşık 1.8 milyar
TL net borcu bulunmaktadır. TL'deki değer kaynı hisse için bu nedenle
risk yaratabilir.

Değerleme

MGROS hisseleri için hedef fiyatımız 20.00 TL seviyesindedir.

Tercih Edilmeyenler

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Migros'un yakın zamanda açıkladığı Kipa anlaşmasının hissedarlar
için değer yaratma potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Migros, Kipa'nın
%95.5 hissesi için 302 milyon TL ödeyecek olup, işlemde ciro çarpanı
yaklaşık 0.23x seviyesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Kipa'nın sahip
olduğu ve yaklaşık 300 bin metrekare kiralanabilir alan sunan
gayrimenkul portföyu göz önüne alındığında, işlem fiyatının Migros
icin uygun seviyede oldugunu düşünüyoruz. Migros kendi mağaza ağı ile
Kipa'yı entegre ederek, Kipa'nın mağazala alanlarını optimize ederek
ve maliyetleri düzenleyerek, Kipa'nın karlılığını Migros ile benzer
seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Ayrıca Kipa'nın gayrimenkul
portföyünün incelenmesi sonrası elden çıkartılabilecek varlıklar ile
Migros'un nakit yaratma ve borçluluğunu azaltma potansiyeli de
doğacaktır.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar, Kipa satın alması öncesi/sonrası planların
netleşmesi, olası varlık satışına yönelik haberler.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Migros'un ağırlığı Euro cinsinden olmak üzere yaklaşık 1.8 milyar
TL net borcu bulunmaktadır. TL'deki değer kaynı hisse için bu nedenle
risk yaratabilir.

Değerleme

MGROS hisseleri için hedef fiyatımız 20.00 TL seviyesindedir.

AEFES ENDEKSE PARALEL

Fiyat (TL) 18.70
Hedef Fiyat (TL) 24.30

Hisseyi neden tercih etmiyoruz?

Gerek Türkiye gerekse Rusya bira pazarında artan rekabet ve
kısıtlayıcı uygulamaların şirket için zor dönemlerin devamını
getireceği görüşündeyiz. Türkiye operasyonları, zayıf yurtiçi talep ve
turist sayılarındaki zayıflıktan olumsuz etkilenmektedir. Sene başında
biradaki maktu vergideki %16'lık artış ve şirketin bunu takiben
%11'lik bir zamla ürünlerine yansıtması hacimler üzerinde baskı
yaratabilir.
Rusya'yla ilişkilerdeki sıkıntılar ve AB Inbev-SAB Miller satın
almasının şirket için olası uzun vadeli etkilerine dair bilinmezlikler
hisse performansına negatif yansıyabilir.
Bunun yanı sıra, artan faaliyet giderleri, dövizdeki
dalgalanmalardan etkilenen giderler ve açık döviz pozisyonu şirketin
finansallarını baskı altında tutmaya devam edebilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Turizm ve Rusya'yla ilişkilerde iyileşme, rakiplerin güç
kaybetmesi, TL'nin değerlenmesi"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,9527 31,0677 % 0,26  
Euro 33,5472 33,7041 % 0,19  
Sterlin 39,1060 39,3021 % -0,02  
Frank 35,0558 35,2670 % -0,02  
Riyal 8,2361 8,2774 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,76 % 0,66  
Platin 902,22 903,52 % 0,66  
Paladyum 969,62 973,07 % 0,66  
Brent Pet. 83,55 83,55 % 0,66  
Altın Ons 2.024,43 2.024,74 % 0,66