ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)

29.04.2016 09:39
ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)


Tera Yatırım ( http://www.terayatirim.com/ ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"YORUM: TCELL, PETKM, ULKER, ISGYO, ANHYT beklentilerin üzerinde...
Son açıklanan 2016/03 dönemi bilançoları arasında:
- TCELL'in 1ç16 net karı beklentilerin üzerinde geldi ancak FAVÖK
marjı beklentilerin biraz altında kaldı. Firma 2016 hedeflerini
korudu. Sonuçların hisse fiyatı üzerinde bir etkisi olacağını tahmin
etmiyoruz. Diğer yandan, firma altyapı operatörü iştiraki Global
Tower'ın paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin çalışmaların
başlatılmasını karar verildiğini açıkladı. Bu konunun hisse üzerinde
olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.
- PETKM 1ç16 net karı, operasyonel marjların daha iyi gelmesi
sebebiyle beklentilerin üzerinde geldi. Firmayı favori listemizde
tutmaya devam ediyoruz.
- FROTO 1ç16 net karı, kur farkı zararları sebebiyle beklentilerin
altında geldi.
- ULKER 1ç16 net karı, operasyonel marjların daha iyi gelmesi
sebebiyle beklentilerin hafif üzerinde geldi.
- ISGYO'nun 1ç16 net karı beklentilerin üzerinde gelen faaliyet
marjı nedeniyle tahminleri önemli oranda aştı (pozitif piyasa tepkisi
bekliyoruz).
- BIZIM'in 1ç16 sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde
geldi.
- GOODY'nin 1ç16 performansı beklentimizin altında kaldı.
- TSKB'nin net karı beklentilere paralel geldi.
- ANHYT'nin 1ç16 net karı güçlü teknik karlılık sayesinde
beklentileri aştı
- AVISA'nın 1ç16 net karı yatırım gelirlerinin zayıf seyri
paralelinde beklentilerin bir miktar altında kaldı.
- ANSGR'nın sonuçları ise ana faaliyet karlılığının zayıf seyri
doğrultusunda piyasa beklentisini altında kaldı.

İZLENECEKLER

- Aşağıdaki firmaların 2016/03 sonuçları beklenmektedir:
- Mart'16 Dış Ticaret Dengesi (Bloomberg bekl: $5bn açık)
- Mar'16 BDDK Bankacılık Sektörü Toplu Bilanço ve Gelir Tablosu
- HALKB Telekonferans @ 18.30
- AVISA Telekonferans @ 16.00
- ULKER Telekonferans @ 16.00
- BIZIM Telekonferans @ 17.00

SERMAYE HAREKETLERİ VE TEMETTÜ

- Nakit Temettü ödemeleri:

TEKNİK ANALİZ - K/V Trend: Yatay U/V Trend: Yatay
1.Direnç: 85800 2. Direnç: 86200 1. Destek: 84900 2. Destek:
84400

http://research.teramenkul.com/pdf/BUGÜN_TEKNİKANALİZ_29042016.pdf

1Ç16 BİLANÇO AÇIKLAMALARI

- TCELL: Şirketin 1ç16 net karı 513mn TL seviyesindeki piyasa
beklentisinin üzerinde 563mn TL (yıllık bazda %298 artış) oldu.
Operasyonel olmayan gelirlerin beklentimizi aşmasının yanı sıra,
efektif vergi oranının gerilemesi karlılığı destekledi.
" Satış gelirleri yıllık bazda %8 artışla 3.2mr TL oldu ve
beklentilere paralel geldi. FAVÖK marjı ise %31.2 düzeyindeki
beklentilerin biraz altında %30.8 (Tera bekl: %30.6) oldu.
" Türkiye operasyonlarında faturalı müşterilerin toplam içindeki
payı %45.3'dan %50.1'e yükseldi ve kullanıcı başına ortalama gelirin
yıllık bzda %8.8 artmasını destekledi.
" Yurtdışı operasyonlarda gelirler TL bazında artış kaydetti ve
marjları da bir m.şktar yükseldi. Fintur'un gelirleri ise
devalüasyonlar nedeniyle geriledi.
" 2016'da TCELL %8-%10 gelir artışı, %31-%33 FAVÖK marjı ve
operasyonel yatırımların satışlara oranının %20 civarında
gerçekleşmesi (4.5G lisans bedelleri hariç) yöündeki beklentisini
yinedi.
- PETKM: Şirketin net karı güçlü operasyonel performansı
sayesinde beklentileri aştı: 146.5mn TL net kara karşılık piyasa 120mn
TL bekliyordu. Normalde yılın ilk çeyreği Petkim açısından zayıf geçer
ama üretim seviyesi de güçlü talep sayesinde yüksekte yer aldı, bu da
marjları olumlu etkiledi. %16.5 FAVÖK marjı yıllık 10.2 puan artış,
çeyreklik 4.6 puan artışa işaret ederken, bizim %14.2 olan
beklentimizin ve %13.5 olan piyasa tahmininin de üzerinde yer aldı.
Şirket Pazartesi günü bir telekonferans düzenleyecek, biz de detaylı
raporumuzu onun ardından yayınlayacağız. Hisseyi 27 Nisan tarihinde
favori hisse listemize dahil etmiştik ve tutmaya devam ediyoruz.
- FROTO: Firma esas faaliyetlerden diğer gider olarak net TL16mn
ve finansal gider olarak net TL26mn kaydettiği için net karı
beklentilerin altında kaldı. İki hesap da aslında kur farkı zararları
sebebiyle bu şekilde geldi. FVÖK ve FAVÖK ise beklentilere paralel
geldi. 1ç16 FAVÖK marjı, 1ç15'e göre çok az daha yüksek gelerek %8.7
oldu (beklentimiz %8.6 idi). Satış gelrileri beklentimizin biraz
altında kaldı (yurtiçi satışlarda hacmin beklentimizin altında kalması
sebebiyle). Hafif olumsuz.
- ULKER: Firma operasyonel marjları beklentilere göre daha iyi
geldiği için net karı da beklentileri aştı. Satış gelirleri yıllık
bazda %19 büyüme gösterdi (satış hacmi ise %21.2 arttı
karşılaştırabilir bazda, konsolide satış hacmi %2.8 azalmıştır) ve bu
çeyrek FAVÖK marjı 0.8 puan artarak %13.1 oldu. Nötr.
- ISGYO: Şirket 1ç16'da beklentilerin üzerinde 50mn TL net kar
elde etti. Satış gelirleri yıllık %49 büyümeyle beklentilere paralel
gelirken, kira gelirlerinde son çeyrekte faaliyete giren Tuzla
Operasyon Merkezi'nin gelirlerine göre düzeltildiğinde yıllık bazda
%7.3 artış görüldü. FAVÖK marjı beklentilerin oldukça üzerinde
gerçekleşti (%76.3 vs. %66.7). Hissenin beklentilerin üzerinde gelen
marjlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.
- BIZIM: Firmanın ilk çeyrek sonuçları beklentilerden biraz daha
yüksek geldi. Satış gelirleri tütün satışlarındaki artış sayesinde
yıllık bazda %17 büyüme gösterdi (beklenti %14). Brüt kar marjı %9.7
ile bir önceki yıl aynı dönemde %10.0 olan brüt kar marjının bir
miktar altında kalmıştır. Tütün ürünleri lehine gelişen ürün miksi
brüt kar marjını yaklaşık 20bp sulandırmıştır. FAVÖK marjı da
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Biz değerlemelerimizde düzeltilmiş
FAVÖK kullanıyoruz (esas faaliyetlerden diğer gelir/gideri
eklemekteyiz). Bu oran ilk çeyrekte %1.8 geldi (tahminimiz %1.2 idi).
Olumlu.
- GOODY: Şirket 10mn TL net kar açıklarken (yıllık %59 daralama),
beklentimizden daha zayıf gelen operasyonel performanstan ve
finansal/diğer kalemlerinin etkisiyle dolayı bizim 20mn TL olan
beklentimizin de altında kaldı (piyasa tahmini yok). Ciro %11
artarken, FAVÖK marjı %7.0 ile bizim %9 olan beklentimizin altında
kaldı. Olumsuz.
-TSKB: Bankanın 1ç16 net karı beklentiler dahilinde 132mn TL
olarak gerçekleşti.
" Net faiz gelirlerinde yıllık bazda gözlenen %47 artış ve
karşılık giderlerindeki %76 gerileme net karın yıllık bazda önemli
oranda artmasını sağiladı.
" Kura göre düzeltilmiş bazda krediler %1.9 çeyreklik artış
kaydetti.
" 2016 beklentilerine göre, banka %12 kur etkisinden
arındırılmış kredi büyümesi, %3.9 net faiz marjı (20 bps artış), %30
net komisyon büyümesi, %13 faaliyet gideri artışı ve %0.3 takipteki
krediler oranı öngörüyor. Neticede aktif karlılığının %2.2, özsermaye
karlılığının ise %17-18 olması bekleniyor. Bu çeyrekteki karlılık
performansı (%20.8 özsermaye karlılığı) beklentilerden iyi seyrederken
kredi büyüme trendi yıllık beklentinin hafif altında.,
" Yılbaşından bugüne Banka Endeksi'nin %2 altında performans
gösterenen bankanın kısa vadede TL fonlama maliyetindeki gerileme
paralelinde daha iyi performans gösterebilecek mevduat bankaları
nedeniyle Banka Endeksi'nin altında getiri sağlamasını bekliyoruz.
- ANHYT: 1ç16 net karı beklentilerin üstünde seyirle 41mn TL oldu.
" Hayat segmenti: Teknik kar 19mn TL seviyesindeki beklentimizi
aşarak 22mn TL oldu. Teknik marjın nispeten olumlu seyri primlerdeki
daralmaya karşın karlılığı destekledi.
" Bireysel emeklilik segmenti: Bu segmentte ise 4mn TL teknik
kar beklentimize karşın 6.5mn TL teknik kar elde edilmesinin ana
nedeni gider kontrolü olurken, segmentin toplam gelirleri yıllık bazda
%12 arttı.
" Diğer taraftan yatırım gelirleri de son 4-çeyrek ortalamasının
oldukça üzerinde seyirle 31mn TL düzeyinde gerçekleşti.
" Hisse aybaşından bugüne BIST-100'ün %3 altında performans
(yılbaşındna bugüne %19 altında) gösterdi, düzenlemeler kaynaklı
baskılara karşın şirketin olumlu karlılık trendi paralelinde kısa
vadede hisse performansının olumlu seyretmesini bekliyoruz.
- AVISA: Şirket 1ç16'te yerel konsensüs olan TL25mn net kar
beklentisine karşın TL20mn net zarar açıkladı.
" Bireysel emeklilik segmentinde çeyreksel teknik zarar 1ç15'e
göre azalarak TL1.1mn oldu. Burada faaliyet giderlerindeki artışın
sınırlı seyri rol oynadı. Gelirler ise yıllık bazda %10 artış kaydetti.
" Hayat branşında ise teknik karlılık yıllık bazda %54 arttı.
" Beklenti altında kalan sonuçlar ve de AVISA'nın en yakın
rakibi ANHYT'e göre son dönemde daha iyi göstermesi nedeniyle,
AVISA'nın kısa vadede ANHYT'ın gerisinde performans kaydetmesini
bekleriz.
- ANSGR: Şirket 1ç16'te piyasa beklentisini altında 2mn TL net kar
açıkladı.
" Prim büyümesi %33 gibi güçlü bir seviyede gerçekleşirken,
bileşik oran çeyreksel bazda 540bps, yıllık bazda 290bps düşüşle
karlılığı olumsuz etkiledi.
" Hisse son 1 yıllık dönemde emsali AKGRT'nin de %48 üzerinde
performans gösterdi. Dolaysıyla kısa vadede net karın da zayıf seyri
nedeniyle hisse performansı zayıflayabilir diye düşünüyoruz.
" ANSGR 2016'da %15 prim artışı, bileşik oranda 2-3 puan
gerileme ve özkaynak karlılığında da 2 puan iyileşme öngörüyor.
Pazartesi günü 16.15'te şirket telekonferans düzenleyecek.

ŞİRKET HABERLERİ

- Turkcell, TCELL, telekom, $9.4mr PD / Tavsiyemiz yok - TCELL
altyapı operatörü iştiraki Global Tower'ın paylarının bir kısmının
yurtiçinde ve/veya yurtdışında halka arzına ilişkin çalışmaların
başlatılmasını karar verildiğini açıkladı. Şirketin websitesindeki
bilgiye göre Global Tower, Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise 3.
büyük kule ve altyapı operatörü. TCELL yönetimi şirketin rakamlarına
dair bir veri paylaşmadı fakat halka arz haberi TCELL hisselerini
destekleyecektir diye düşünüyoruz.
- Erdemir, EREGL, demir çelik, $5.9mr PD / NÖTR HF: TL5.10/hisse
- Erdemir basında çıkan İtalyan çelik üreticisi Ilva S.p.A.'nın
özelleştirme sürecinde bağlayıcı teklif verildiği haberlerini Kap
açıklamasıyla yalanladı. Erdemir sürece ilişkin incelemelerin devam
etmekte olduğunu söyledi.
- Zorlu Enerji, ZOREN, elektrik üreticisi, $448mn PD / Tavsiyemiz
yok - ZOREN 2016 beklentilerini paylaştı. Buna göre şirket 2016
yılında TL975mn-TL1,025mn satış geliri ve TL375mn-TL425mn FAVÖK
bekliyor bu da %40 civarı bir FAVÖK marjına denk geliyor ki bu da
geçen yılın %9 altında. Yeni kapasitelerin de etkisiyle şirket %73'lük
ciro büyümesi bekliyor (bunu da %80 satılan elektrik miktarını
artırarak yapmayı planlıyor, elektrik satış fiyatında ise düşüş
öngörüyor).

MAKRO

- Şubat'16 dönemi Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %16.4, aylık
bazda ise %0.79 arttı. Yeni Konut Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %14.6
artış , aylık bazda %1.68 yükseliş kaydetti. İstanbul'da fiyatlar
yıllık bazda %21.3 (aylık %1) yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise yıllık
fiyat artışı %10 ve %14.3 oldu. Diğer taraftan bu aydan itibaren TCMB,
fiyat artışlarındaki kalite kaynaklı gelişimleri hariç tutarak Hedonik
Fiyat Endeksi'ni hesaplamaya başladı. Bu endeksteki yıllık artış %13
oldu.Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Konut Fiyat Endeksinden farkı,
sadece bu yıl ve geçen yılı içermesidir. Bize fiyatlar hakkında fikir
verse de gerçekleşen alım-satımlar hakkında somut bir şey
söylememektedir.
- Mart ayında toplam turist sayısı %12.8 geriledi...Böylece
3a16'da turist sayısı yıllık bazda %10.3 azaldı. İran (%1 artış),
Almanya (%17 gerileme) ve Gürcistan (%36 artış), Şubat'ta en çok
turist gelen ülkeler oldular. Her ne kadar Rus turist sayısı %59
gerilese de Gürcistan ve Ukrayna'dan gelen turistlerdeki artışlarda
BDT ülkelerinin toplamı yıllık bazda sadece %1 geriledi.
- Türkiye hisse senetlerine net portföy girişi Nisan ayının 4.
haftasında 84mn $ olarak gerçekleşti (bir önceki hafta 335mn $ giriş
olmuştu). 2015 yılındaki net çıkış 2.3mr $ iken, yılbaşından bu yana
net giriş 1.5mr $ oldu. Son verilere göre, yabancıların elindeki
toplam hisse senedinin tutarı 49.4mr $'dır.
- Aynı dönemde DİBS'lere net giriş 176mn$ olarak gerçekleşti (bir
hafta önceki 879mn $ girişe karşılık). 2015 yılındaki net çıkış 7.3mr
$ iken, yılbaşından bu yana giriş 2.4mr $ oldu. En son veriye göre
yabancıların pozisyonu 36.9mr$'dır.
- Aynı dönemde özel sektör tahvil ve bonolarına net giriş 16mn$
oldu (bir hafta önce 19mn$ net çıkış). Yılbaşından bu yana toplam net
giriş de böylece 84mn $ oldu. Son verilere göre, yabancıların elindeki
toplam özel sektör tahvil ve bonolarının tutarı 1,008mn$'dır.- Kaynak:
Merkez Bankası."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.062
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2095 31,2159 % 0,05  
Euro 33,9183 33,9385 % 0,25  
Sterlin 39,4223 39,6200 % 0,09  
Frank 35,3886 35,6018 % 0,05  
Riyal 8,2983 8,3400 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,51 % 0,66  
Platin 885,18 887,22 % 0,66  
Paladyum 937,37 941,62 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
Altın Ons 2.035,84 2.036,16 % 0,66