ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)

03.05.2016 09:25
ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)


Tera Yatırım ( http://www.terayatirim.com/ ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"YORUM: Nisan enflasyonu bekleniyor...
- Nisan enflasyonunun bugün açıklanması bekleniyor. Bloomberg
anketi beklentisi %1.02 ve Foreks anketi beklentisi %0.95 TÜFE'ye
işaret etmektedir (Foreks anketi bizim beklentimize paralel).
Dolayısıyla, yıllık TÜFE'nin %6.74 - 6.82 aralığına gerilemesi
beklenmektedir (Mart ayında %7.46 idi). Gerilemenin hem baz etkisinden
hem de gıda fiyatlarından kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Aynı
zamanda çekirdek enflasyonda da kademeli de olsa gerileme
öngörülmektedir (Mart ayında yıllık çekirdek enflasyon %9.5 olarak
gerçekleşmiştir).
- 2016/03 dönemi bilançoları arasında, ISCTR'nın net karı
beklentilere paralel ve YKBNK'nın beklentilerin biraz üzerinde geldi.
Diğer yandan, TOASO, EKGYO, PNSUT ve PETUN da beklentilerin üzerinde
net kar açıklayan firmalara arasında yer aldı.

İZLENECEKLER

- TOASO Telekonferans (saat 16.30'da)
- Nisan 2016 Enflasyonu (Foreks Tahmini: +0.95%)
- 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kupon ödemeli tahvil ihalesi
- 12 ay vadeli iskontolu tahvil ihalesi
- EKGYO Hoşdere 6. Etap Gelir Paylaşımı İhalesi için 1. aşama

TEKNİK ANALİZ - K/V Trend: Yatay U/V Trend: Yatay

1.Direnç: 84800 2. Direnç: 85800 1. Destek: 83400 2. Destek:
83000

http://research.teramenkul.com/pdf/BUGÜN_TEKNİKANALİZ_03052016.pdf

1Ç16 BİLANÇO AÇIKLAMALARI

- ISCTR 1ç16'da bizim beklentimizin (TL938mn) biraz üzerinde,
piyasa beklentilerine paralel olarak TL969mn net kar açıkladı.
Beklentimizin altında kalan efektif vergi oranı net karı destekledi.
Alım-satım zararlarının tahminlerimizi aşması daha güçlü gelşen diğer
gelirler ve temettü gelirleriyle dengelendi.
" Net faiz marjı çeyreksel bazda 8bps artarken, bu artış
kredi/mevduat spreadlerindeki hafif artış ve TÜFE'ye endeksli tahvil
getirilerindeki güçlü seyirle desteklendi. 2ç16'da ise spreadlerin
mevduat faizindeki gerileme paralelinde artışı, TÜFE'ye endeksli
tahvil getirilerinin ise gerilemesi bekleniyor.
" Krediler %1 daralırken, mevduat tabanı %2.5 büyüdü. TL
krediler %1.5 azalmasına karşın YP krediler USD bazında %3.5 arttı.
Banka 2016 için %10-%12 kredi büyümesi bekletisini korumaya devam
ediyor.
" Takipteki krediler oranı 20bps artarken, yakın izlemedeki
kredilerin toplam içindeki payında bir miktar artış gözlendi.
Çeyreksel kredi risk maliyeti ise 101bps oldu ve tüm yl beklentisi
olan 115bps-125bps bandına göre daha olumlu gelişti.
" ISCTR yılbaşından bugüne Bankacılık Endeksi'nin %7 civarında
altında performans gösterdi. Bu çeyrekte hacim artışının nispeten
zayıf seyri, karlılık kalitesinin nispeten düşük olması ve yakın
izlemedeki krediler oranındaki artış hisse için olumsuz piyasa
tepkisini beraberinde getirebilir diye düşünüyoruz.
- YKBNK 1ç16'da bizim beklentimizin (TL635mn) biraz üzerinde,
piyasa beklentilerinin de hafif üzerinde TL704mn net kar açıkladı.
Gelir tablosu kalemleri tek tek bakılınca büyük oranda
beklentilerimize paralel olmakla birlikte, karşılık giderlerinin %3
aşağıda gelmesi ve iştirak gelirlerinin de bir miktar yüksek seyri net
karın beklentimizi aşmasını sağladı.
" Net faiz marjı çeyreksel bazda 11bps azalırken, swap
maliyetine göre düzeltilmiş bazda marjlar 10bps civarı genişledi.
Ücret komisyon gelirleri yıllık bazda %21 gibi yüksek bir oranda artış
kaydetti.
" Krediler %1.4 artarken, mevduat tabanı %5.2 büyüdü.
Kredi/mevduat oranı 4 puan civarı düşerek %113 oldu.
" Takipteki krediler oranı 14bps artarken, yakın izlemedeki
kredilerin toplam içindeki payında bir miktar artış (11bps) gözlendi.
Çeyreksel kredi risk maliyeti ise 164bps oldu (son 4 çeyrek ortalaması
olan 169bps'in çok az altında).
" SYR ve ana sermaye oranları sırasıyla 70bps ve 50bps artış
kaydetti. Banka yönetimi bu sene için bedelli sermaye artışı ihtiacı
olmadığını yineledi.
" Banka 2016 için %13 kredi ve mevduat artışı, yatay net faiz
marjı, %15 civarı ücret komisyon geliri büyümesi, TÜFE paralelinde
büyüyen faaliyet giderleri ve takipteki krediler oranında 30bps artış
öngörüsünü tekrarladı.
" YKBNK yılbaşından bugüne Bankacılık Endeksi'nin %10 civarında
üzerinde performans gösterdi. Bu çeyrekte özellikle komisyon
gelirlerindeki güçlü büyüme ve olumlu karlılık performansının önemli
oranda hisse fiyatlamasına yansıdığını düşünüyoruz.
- TOASO 2016/03 itibariyle TL240mn net kar açıkladı (+ %17 y/y) ve
beklentilerin üzerinde performans gösterdi (bizim beklentimize
paralel). Net satışlar (tüketici finansman gelirleri dahil) %28 y/y
artış gösterdi (beklentilere paralel). FAVÖK marjı %10.1 olarak
gerçekleşti (beklentilerin çok az üzerinde ve bizim beklentimizin çok
az altında). Nötr.
- EKGYO piyasa beklentisi olan 139mn TL ve bizim 124mn TL
seviyesindeki beklentimizin üzerinde 177mn TL net kar açıkladı.
? Gelirler yıllık bazda %28 artasa da piyasa beklentisinin
altında kaldı. FAVÖK marjının beklentilerin oldukça üzerinde (%56 vs.
%38) gelmesi karlılığı destekledi.
? Her ne kadar marjlar ve net kar beklentilerin üstündeyse de
GYO muhasebesi gereği finansallar geçmiş dönem performansını
yansıttığından hisse üzerine etkisi sınırlı olabilir.
? Bununla birlikte, hesapladığımız net aktif değeri olan 4.95
TL'ye %42 iskontolu işlem gören hisse, bu iskonto oranının 3-yıllık
ortalaması %24 olduğu için önümüzdeki dönemde bu iskonto daralabilir
diye düşünüyoruz. Son dönemde alınan yapı ruhsatları paralelinde
satışa konu olacak konut sayısının artacak olması ve Mayıs ayında
gerçekleşecek 2 ihale hissenin performansını destekleyecek unsurlar
olacaktır.
- PNSUT 2016/03 itibariyle TL25.5mn net kar açıkladı (+ %10 y/y)
ve beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Net satışlar %14 y/y
artış gösterdi (beklentilerin biraz üzerinde). FAVÖK marjı ise
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti (%11.0 gerçekleşen & %9.5
beklenti). Pozitif.
- PETUN 2016/03 itibariyle TL16.7mn net kar açıkladı (+ %20 y/y)
ve beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Net satışlar %5 y/y
artış gösterdi (beklentilere paralel). FAVÖK marjı ise beklentilerin
çok üzerinde gerçekleşti (%11.9 gerçekleşen & %9.5 beklenti). Pozitif.
- TKNSA 2016/03 itibariyle TL17.7mn net zarar açıkladı ve
beklentilerin altında performans gösterdi. Net satışlar %16 y/y artış
gösterdi (beklentilerin üzerinde). FAVÖK marjı ise beklentilerin
üzerinde gerçekleşti (%1.6 gerçekleşen & %1.4 beklenti). Ancak
düzletilmiş FAVÖK marjı (esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler
dahşl olarak - ağırlıklı vade farkı gelir/gideri) %0.2 olarak
gerçekleşti ve beklentimize paralel bir performans oldu. Nötr.
- SNGYO 1ç16'te piyasa beklentisi olan 0.2mn TL net zarara
karşılık 0.1mn TL zarar açıkladı.Satış gelirleri yıllk bazda %43
gerilerken, FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %2'ye karşılık negatif
olarak gerçekleşti. Net finansal gelirler ve diğer gelirler kalemleri
ise karlılığı pozitife çevirmeye yetmedi.
- AKSA TL29.5mn net kar açıklarken, bu rakam geçen yılın %41
altında önceki çeyreğin ise %55 altında gerçekleşti. Kardaki bu düşüş
daha çok kur kaynaklı giderlerden oluştu. FAVÖK marjı %17.1 ile yıllık
4.1 puan artarken, satışların %35-40 civarı ihracata yapıldığından
TL'nin değer kazanması alacaklarla ilgili olarak kur farkı zararı
yazılmasına sebep oldu. TL'nin değer kazanmaya devam ediyor olması bir
diğer kötü çeyreğe işaret ettiğinden hissenin satıcılı olabileceğini
düşünüyoruz. Yine de uzun vadeli görünümü olumlu görünüyor, özellikle
karbon-fiber işini göz önüne aldığımızda.
- BRISA TL22.5mn net kar açıklarken (yıllık %20 düşüş), 35mn
TL'lik piyasa tahmininin de altında kalmıştır (bizim tahminimize
paralel). Operasyonel performansın beklentilerin altında kalması net
karı kötü etkilemiştir. Ciro piyasanın %10'luk artış bekelntisine
karşılık sadece %3 artarken, FAVÖK marjı da %15.3 ile piyasanın %18.7
tahminin altında kalmıştır. Piyasanın tepkisi olumsuz olabilir.
- BAGFS TL15mn net kar açıklarken (yıllık %9 daralma), piyasa
beklentisi olan 22mn TL'nin de altında kalmıştır. Bunda kurdan
kaynaklı giderlerin etkisi olmuştur. Operasyonel performans piyasanın
beklentisinin üzerinde yer aldı: Ciro %72 artarak 256mn TL olurken
(piyasa tah: 240mn TL), %18.7 FAVÖK marjı da 3.5 puanlık artışa işaret
ediyor ve %14.2'lik piyasa tahminin üzerinde yer alıyor. Piyasanın
tepkisi olumlu olabilir.
- BOLUC 2016/03 itibariyle TL15.9mn net kar açıkladı (- %15 y/y)
ve beklentilerin altında performans gösterdi. Ana sebep FAVÖK marjının
beklentinin altında kalması olduğu anlaşılıyor (%1.7 y/y gerileyerek
%28.8 oldu).
- UNYEC 2016/03 itibariyle TL13.6mn net kar açıkladı (+ %187 y/y).
Bu süper performansın ana sebebinin FAVÖK marjının sert yukarı çıkması
olduğu anlaşılıyor (%5.6 y/y artış göstererek %26.8 oldu).

MAKRO

- Markit ISO PMI Nisan'da 49.2'den 48.9'a geriledi. Üretim,
ihracat ve yeni siparişlerdeki gerilemenin hızlanması endeksi aşağı
çekerken üretim sektörü istrihdamı Mart'a göre bir miktar artış
kaydetti. Enflasyonist baskılar ise azalmaya devam etti.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Nisan'da
dış ticaret açığı yıllık bazda %16 düşüşle $4.2mr oldu. Bu ayda
ihracat %9.9, ithalat ise %11.6 azaldı. Otomotiv ihracatındaki %10
artış dikkat çekti. Buna karşılık değerli metal ihracatında %61 gibi
keskin bir gerileme gözlendi."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1646 32,2160 % 0,11  
Euro 34,9348 34,9864 % 0,38  
Sterlin 40,7404 40,9446 % 0,07  
Frank 35,0060 35,1815 % 0,14  
Riyal 8,5362 8,5790 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,50 30,53 % 0,66  
Platin 1.033,43 1.035,16 % 0,66  
Paladyum 989,84 996,17 % 0,66  
Brent Pet. 81,46 81,46 % 0,66  
Altın Ons 2.371,05 2.371,45 % 0,66